AG Protect+ Global Megatrends 90


Investeer in een veranderende wereld

Van 11 april tot en met 31 mei 2016
kunt u AG Protect+ Global Megatrends 90 onderschrijven. 

Wilt u uw geld beleggen in een levensverzekering tak 23? Wilt u een mooi potentieel rendement op lange termijn genieten, maar op de einddatum ook tot minstens 90 % van uw netto-inleg terugkrijgen? Dan is AG Protect+ Global Megatrends 90 iets voor u!

AG Protect+ Global Megatrends 90
Belegging op 10 jaar
Positieve evolutie van de index? Negatieve evolutie van de index?
U ontvangt op einddatum 110 % van die evolutie, bovenop uw netto geïnvesteerd kapitaal. U krijgt op de einddatum minimaal 90 % van uw netto geïnvesteerd kapitaal terug (excl. taksen en instapkosten).

 

Deze beleggingsverzekering tak 23 stelt een interessante potentiële meerwaarde in het vooruitzicht. Bovendien geniet ze een zeer goede diversificatie, zowel geografisch als wat betreft sectoren. AG Protect+ Global Megatrends 90 is immers gekoppeld aan de prestaties van de Global Megatrends Index (Price) [1]: die belegt in 50 globale ondernemingen uit de ontwikkelde wereld, actief in 30 uiteenlopende industriële sectoren die positief worden beïnvloed door 10 belangrijke tendensen voor de toekomst.

De aandelen waaruit die index is samengesteld, worden geselecteerd op basis van zeer strenge kwalitatieve en kwantitatieve criteria. U belegt niet rechtstreeks in die aandelen en ontvangt dus geen dividenden.  

Waarom de Global Megatrends Index (Price)?

Of we dat nu willen of niet: de wereld rondom ons verandert voortdurend. Zeker in onze moderne samenleving lijken veranderingen elkaar steeds sneller op te volgen. Ook de financiële markten zijn constant in beweging. Om te kunnen inspelen op die wereld in verandering, is het belangrijk om tendensen te bepalen.

10 Megatrends

De Global Megatrends Index (Price) focust op onze veranderende wereld. Die index selecteert 10 ‘megatrends’, hefbomen die de wereld van morgen vorm zullen geven. Elk van die trends heeft vandaag al een diepgaande invloed op economische domeinen met een duurzaam groeipotentieel, of zal die op lange(re) termijn beïnvloeden. Concreet gaat het over:

​Klimaatverandering​Onderwijs
​Voeding​Groeiende wereldbevolking
​Veiligheid​Water
​Energie-efficiëntie​Generatie Y
​Zwaarlijvigheid & welzijn​Afvalbeheer

 

 … zijn relevant voor 30 onderliggende sectoren

De Global Megatrends Index (Price) wil inspelen op die cruciale maatschappelijke thema’s. De index selecteert daarvoor 30 industriële sectoren (uit een totaal van 129) waarop de megatrends de meest positieve impact zullen hebben. 23 van die sectoren zijn rechtstreeks gelinkt aan de thema’s Energie-efficiëntie, Afvalbeheer, Water en Klimaatverandering.

Enkele voorbeelden?
• De megatrend Water beïnvloedt sectoren met de nodige knowhow, diensten en producten om wereldwijd drinkbaar water te voorzien of oplossingen te bieden tegen aanhoudende droogte.
• De megatrend Klimaatverandering focust onder meer op bedrijven die bezig zijn met hernieuwbare energie, of die milieuvriendelijkere auto’s op de markt brengen.
• De megatrend Onderwijs richt zich op opleiding in belangrijke economieën als China, India, Brazilië … en op de verdere ontwikkeling van e-learning.

… en spelen in de kaart van 50 vooraanstaande ondernemingen

Ten slotte belegt de Global Megatrends Index (Price) in 50 ondernemingen uit die veelbelovende sectoren, door strenge selectiecriteria toe te passen: elk bedrijf is afkomstig uit een ontwikkeld land, zodat geopolitieke invloeden beperkt blijven. Om de risico’s verder te beperken, worden filters ingebouwd op basis van dividendvooruitzichten en de volatiliteit2 van de aandelen. Bovendien wordt de samenstelling van de index elk kwartaal herzien, om in lijn te blijven met de economische realiteit.

 

Dankzij ons gamma AG Protect+ (tak 23) kunt u daarvan profiteren!


[1] De ‘Global Megatrends Index (Price)’ is een index van provider Solactive en Bank of America Merrill Lynch (BoAML), die de index berekenen en distribueren. Dit product wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of bevorderd door Solactive en/of BoAML. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de ‘Global Megatrends Index (Price)’ zijn het bezit van Solactive en BoAML.
De Global Megatrends Index (Price) is een index van het type ‘Price’. Dat betekent dat de dividenden die worden opgeleverd door de aandelen die deze index samenstellen, niet opnieuw worden geïnvesteerd in de index. Bijgevolg hebben ze ook geen directe invloed op de prestatie van deze index. Wilt u meer weten over deze index? Raadpleeg dan de website http://www.solactive.com/indices/?index=DE000SLA1F56.                          
[2] De volatiliteit geeft de mate weer waarin de waarde van een aandeel of van andere activa schommelt, zowel naar boven als naar beneden. Hoe extremer de koersbewegingen, hoe hoger de volatiliteit. 

Disclaimer