Auto/Motorhome

Ga in alle zekerheid de weg op!

De wereld is constant in beweging. En u ook. Een voertuig is daarom onmisbaar. En dat is ook een hele investering die u best zo goed mogelijk beschermt.

Marktleider AG Insurance stelt u een degelijk en gevarieerd verzekeringsaanbod voor.
Voor uw auto, motor, bestelwagen, motorhome … Maar ook voor de bestuurder en alle passagiers.

Ontdek het meest geruststellende aanbod op de markt

  • De laagste Bonus-Malus voor het leven!
  • Aanbod BA Max voor de goede bestuurders
  • Een omniumaanbod voor nieuwe EN tweedehandsvoertuigen
  • Bijstand in België en in het buitenland. 24u op 24!


Wagens worden steeds vaker uitgerust met rijhulpsystemen, standaard of als optie. Deze systemen zijn ontwikkeld om risico’s te verminderen en uw veiligheid achter het stuur te vergroten.

Heeft uw wagen minstens 2 van de volgende rijhulpsystemen?

AEB (Automatic Emergency Braking) Dodehoekcontrole
Adaptive Cruise Control Attention Assist
eCall Lane Support

Dan, biedt AG Insurance u 10%* korting op:
  • de BA Auto
    EN
  • de dekking Stoffelijke Schade
En dat tijdens de hele duur van uw contract of tot de volgende wijziging van voertuig!


U vermindert de risico’s… wij verlagen uw premies!


* Aanbod onder voorwaarden. Geldig bij de onderschrijving (nieuwe zaak of wijziging van voertuig) van een Autoverzekering Toerisme en Zaken (luxe en gemengd, gemengd gebruik, minibus, mobile home of 4x4) of Vervoer van koopwaar tot 3,5 ton voor een nieuw voertuig van minder dan 2 jaar. Het voertuig moet uitgerust zijn met minimaal 2 van de volgende rijhulpsystemen: eCall, lane support, automatic emergency braking, dodehoekcontrole, adaptive cruise control of attention assist. De klant geniet een korting van 10 % op de premies Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto en Stoffelijke Schade Top Omnium, Top Occasium of Top Voertuig Bestelwagen (wanneer onderschreven). Deze actie is cumuleerbaar met de andere lopende acties. Top Omnium, Top Occasium en Top voertuig Bestelwagen zijn aanvullingen op de verzekering BA Auto van AG Insurance.

Deze website bevat algemene informatie over verzekeringsproducten van AG Insurance. Voor deze verzekeringsproducten gelden uitsluitingen, beperkingen en voorwaarden gesteld aan het verzekerd risico. De juiste omvang en looptijd ervan leest u in de contractvoorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u op onze website www.aginsurance.be. Deze informatie, een premieberekening en offerte, is ook gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon. 
Op onze verzekeringscontracten is het Belgisch recht van toepassing. Voor al uw vragen en problemen kunt u in eerste instantie terecht bij uw verzekeringstussenpersoon. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Dienst Klachtenbeheer van AG Insurance, fax: 02.664.76.64, mail: customercomplaints@aginsurance.be. Indien de voorgestelde oplossing geen voldoening schenkt, kunt u uw klacht ook indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel. : 02/547 58 71 – Fax: 02/547 59 75 - www.ombudsman.as.


                                                                       

Disclaimer