/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Familis/sub2_voyages.jpg

No Go

Deze pagina delen PrintE-mail

​Een verzekering waarmee u onbezorgd reist, heel het jaar door en overal ter wereld … met vergoeding bij annulering, wijziging of onderbreking van uw reis.


Reisannuleringsverzekering NoGo

Waarom is de NoGo-reisannuleringsverzekering voor mij interessant?

Vakantie, ik vergeet alles? Maar wat gebeurt er als er zich iets onverwachts voordoet? Als u bijvoorbeeld uw hele reis moet annuleren om familiale, medische of administratieve redenen? Uw jaarlijkse NoGo-reisannuleringsverzekering van Europ Assistance vergoedt u in geval van annulering, wijziging of onderbreking van uw rei(s)(zen). En voor de meest aangepaste dekking kunt u kiezen tussen 3 formules naargelang de samenstelling van uw gezin: alleenstaande, koppel of gezin.

Overal ter wereld en ongeacht de duur van de reis, de reisorganisator of het type reis dat u maakt (lange reis, citytrip, sneeuwklassen, kamp met de jeugdbeweging, ...).

 

Wat dekt de NoGo-reisannuleringsverzekering? ​

Alle reizen van alle verzekerden! Citytrips, het scoutskamp van uw kind, het motoruitje van enkele dagen met uw club, ... inbegrepen. Uw NoGo vergoedt u, zonder vrijstelling, tot 2500 euro per persoon en per reis (max. 12 500 euro per gezin en per reis). Zij biedt u 3 waarborgen, geldig 365 dagen per jaar:

 • annulatie: tussenkomst in uw annuleringskosten (vliegtickets, hotel, huurkosten, ...);
 • wijziging: tussenkomst in uw administratieve kosten + een bonus van 75 euro;
 • onderbreking: terugbetaling van de niet-opgenomen dagen + 10 % van de vergoeding, evenals de eventuele kosten van de skipas (max. 250 euro).

 

Dankzij de NoGo-reisannuleringsverzekering bent u gedekt voor volgende redenen:

 • medische: ziekte, ongeval, overlijden, orgaantransplantatie bij de verzekerde of een familielid tot de 3de graad, van een babysit voor de kinderen of een ziekenoppas voor gehandicapte personen, …
 • professionele: ontslag om economische redenen, nieuw arbeidscontract voor onbepaalde duur, intrekking door de werkgever van reeds toegekende verlofdagen, verhuis om professionele redenen, …
 • administratieve: oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, oproeping voor de adoptie van een kind, oproeping als getuige of jurylid in een rechtszaak, weigering van een visum (behalve in geval van laattijdige aanvraag), diefstal van een visum of een paspoort binnen de 7 dagen die voorafgaan aan het vertrek, …
 • familiale: echtscheiding of feitelijke scheiding, annulering van een huwelijk, …
 • diverse: inhaalexamen, vertraging bij het inschepen door een defect of een ongeval, aanzienlijke materiële schade aan uw woning als gevolg van een (poging tot) inbraak, totaal verlies of zware schade aan het voertuig net vóór het vertrek, ...
 • overlijden van uw hond, kat of paard binnen de 7 dagen vóór het vertrek.

 

Bovendien kunt u kiezen tussen 3 opties voor een optimale bescherming:

 • de verhoging van de verzekerde bedragen tot 10 000 euro per persoon en per reis;
 • de verzekering van uw zakenreizen;
 • de verzekering van uw bagage en persoonlijke spullen, in geval van diefstal, beschadiging of verlies tijdens het vervoer door een vervoermaatschappij. Ook de diefstal van uw identiteitsdocumenten is verzekerd.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

Waar?

Overal ter wereld, voor alle privéreizen van minimaal 150 euro!

Voor een reis in België met minimaal 3 overnachtingen.

Wanneer?

De NoGo-reisannuleringsverzekering dekt al uw reizen het hele jaar door. U kunt dus nu al zonder de minste zorgen voor het hele jaar uw uitstappen boeken.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

​U moet een reis annuleren? U hebt een probleem?

U kunt op ons rekenen. Eén telefoontje is voldoende. Onze teams nemen onmiddellijk uw probleem aan en handelen uw dossier zo snel mogelijk af.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De reizen en verblijven met een waarde lager dan 150 euro, alle taksen inbegrepen.

- De reizen en verblijven in België van minder dan 3 overnachtingen;

- De reizen en verblijven gereserveerd door de verzekerden voor het afsluiten van een annulatieverzekering en met een vertrekdatum minder dan één maand na de inwerkingtreding van het contract.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.