/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/auto1.jpg

Aansprakelijkheid

Deze pagina delen PrintE-mail

Mijn aansprakelijkheid verzekeren


Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto

Waarom is de BA Autoverzekering van AG Insurance iets voor mij?

De wet verplicht elke eigenaar die zijn motorvoertuig in het verkeer brengt, een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Auto) af te sluiten. Uw BA Auto dekt de blessures van uw passagiers en de schade aan de andere weggebruikers door een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Het basiscontract van BA Auto is identiek bij alle verzekeringsmaatschappijen ... of toch bijna! Want dankzij gratis uitbreidingen zoals de onmiddellijke bijstand, bonus-malus -2, RC Max, ... maakt de Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van AG Insurance echt wel het verschil!

 

Wat dekt BA Auto?

Uw BA Auto dekt de lichamelijke letsels van uw passagiers en de schade aan de andere weggebruikers bij een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent.

Omdat ze wettelijk verplicht zijn, lijken de BA Auto-contracten van de verschillende verzekeringsmaatschappijen sterk op elkaar.
Maar bij AG Insurance is uw BA Auto veel meer dan een gewone verplichte verzekering. Oordeelt u zelf:

 • Bij ongeval geniet u gratis onmiddellijke bijstand en een vervangwagen gedurende 24 uur!
 • De beste bestuurders levenslang* beloond
  Bij AG Insurance daalt de bonus-malusgraad tot -2. Als u deze laagste graad hebt bereikt, dan mag u er zeker van zijn dat u hem levenslang* behoudt! En u betaalt meteen de laagste premie. Zelfs bij een ongeval in fout!
 • Een klassieke BA Auto vergoedt nooit de blessures van de bestuurder. Bij AG Insurance genieten de beste bestuurders (die met BM -2) automatisch en gratis BA Max. Een uitbreiding die de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt tot 250 000 euro. Levenslang**!
 • Vergeten we ook Turbo Bonus niet, ons bonus-malusberekeningssysteem dat geen rekening houdt met ongevallen die zich meer dan 5 jaar geleden voordeden. U betaalt dus niet meer voor de ongevallen in het verleden en u bereikt sneller de laagste bonus-malus.

*Onder voorbehoud van enkele specifieke situaties zoals een schadegeval met vluchtmisdrijf of veroorzaakt door een verzekerde in staat van dronkenschap.

**De waarborg BA Max is gekoppeld aan de waarborg BA zelf.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.
De waarborg BA Max is wereldwijd van toepassing.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

U hebt een ongeval (in België of tot 30 km over de grens) en u kunt uw traject niet verderzetten? Dan kunt u dag en nacht rekenen op onze gratis onmiddellijke bijstanddienst die:

 • uw wagen sleept tot de plaats die u kiest;
 • u gedurende 24 uur een vervangwagen ter beschikking stelt;
 • uw niet-gewonde passagiers naar huis of naar hun oorspronkelijke bestemming brengt.

AG Insurance staat synoniem voor

 • flexibiliteit: u bent vrij om de hersteller te kiezen; maar AG Insurance werkt nauw samen met een uitgebreid netwerk van erkende herstellers. Laat uw wagen herstellen binnen dit netwerk om een aantal voordelen te genieten.
 • eenvoud: als u aangifte doet van uw ongeval bij uw verzekeraar AG Insurance en u kiest voor een erkende hersteller; dan zal deze hersteller u reeds de volgende werkdag contacteren om de nodige afspraken te maken.
 • gemak: of u nu in recht bent of in fout, als u kiest voor een erkende hersteller blijft uw mobiliteit gewaarborgd. U krijgt gratis een vervangwagen ter beschikking tijdens de herstellingsperiode. Bovendien vinden expertise en herstelling plaats op hetzelfde moment waardoor u geen tijd verliest en betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de hersteller als u in recht bent.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De ongevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.

- Het besturen van een wagen in dronken toestand of onder invloed van drugs.

- De schade veroorzaakt door bestuurders die niet over een geldig rijbewijs beschikken. In deze gevallen vergoedt de maatschappij echter de derden, maar oefent zij een verhaal uit tegen de aansprakelijke voor het ongeval.

- De schade aan het voertuig aangeduid in het contract.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

BA Max

Waarom is de bestuurdersverzekering BA Max voor mij interessant?

Omdat BA Max de lichamelijke letsels van de bestuurder vergoedt als hij het slachtoffer wordt van een ongeval. Tot 250 000 euro en zelfs als hij in fout is! Een enorm voordeel als u weet dat de bestuurder de enige persoon is wiens lichamelijke letsels niet altijd vergoed worden door de verplichte BA Autoverzekering. Ander voordeel: BA Max wordt u automatisch en gratis toegekend van zodra u BM -2 bereikt, de laagste bonus-malusgraad bij AG Insurance.

 

Wat dekt BA Max ?

 • BA Max vergoedt altijd uw lichamelijke letsels (als voornaamste bestuurder) tot 250 000 euro.
 • Zelfs bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde.
 • Ongeacht de wagen die u bestuurt, zowel in België als in het buitenland.

Wat maakt het verschil?

Uw BA Max verzekert bovendien elke bestuurder van uw voertuig: uw echtgeno(o)t(e), één van uw kinderen, een vriend, een collega, ... Elke persoon die toegelaten is om met uw wagen te rijden, geniet de waarborgen van uw BA Max!

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U bent wereldwijd verzekerd zodra u achter het stuur zit.
Ongeacht de wagen die u bestuurt.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Een ongeval, groot of klein, staat vaak synoniem met een heleboel kopzorgen. Maar niet bij AG Insurance.

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen: zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem met

 • eenvoud: één telefoontje is voldoende om alles te regelen;
 • snelheid: u wordt zo snel mogelijk vergoed, zonder discussie over de eventuele aansprakelijkheden.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schadegevallen die niet verzekerd zijn in burgerlijke aansprakelijkheid auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).

- Ingeval de verzekerde de wetgeving op het dragen van de veiligheidsgordel niet naleeft.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

BOB+

Waarom is deze verzekering iets voor mij?

De waarborg BOB+ beschermt je als je BOB bent of een BOB nodig hebt. Deze waarborg geldt niet alleen wanneer er te veel alcohol in het spel is om veilig te kunnen rijden; maar biedt ook bescherming wanneer de bestuurder niet kan rijden omdat hij die dag gewond is geraakt. Bij een werkongeval bijvoorbeeld, tijdens het sporten of in het verkeer. Wat dekt de waarborg BOB+?
 • Je bent BOB
  Wanneer je het stuur overneemt van een vriend die te veel gedronken heeft of gewond is geraakt, en zijn auto niet verzekerd is tegen materiële schade, dan vergoedt de waarborg BOB+ tot 25.000 euro materiële schade bij een verkeerongeval in fout (500 euro vrijstelling). Om dit deel van de waarborg te kunnen genieten, moet je een BA Familiale verzekering hebben bij AG Insurance.
 • Je doet een beroep op een BOB
  Wanneer je een BOB inschakelt omdat je te veel gedronken hebt of die dag gewond bent geraakt en je auto niet verzekerd is tegen materiële schade, dan vergoedt de waarborg BOB+ tot 25.000 materiële schade bij een verkeerongeval in fout (500 euro vrijstelling). Om dit deel van de waarborg te kunnen genieten, moet je een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto hebben bij AG Insurance.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Alleen wanneer de wagen waarmee BOB rijdt niet gedekt is voor materiële schade, kan de BOB+ dekking tussenkomen. ​Wanneer? Je bent verzekerd wanneer je tegelijk:
 • BOB bent voor iemand die te veel gedronken heeft of die dag gewond is geraakt;
 • een verkeersongeval in fout veroorzaakt (met gedeelde of volledige aansprakelijkheid);
 • als particulier minstens 3 polissen hebt bij AG Insurance waaronder zeker de BA Familiale.
Je bent ook verzekerd wanneer je tegelijk:
 • een BOB inschakelt omdat je te veel gedronken hebt of die dag gewond bent geraakt;
 • jouw BOB een verkeerongeval in fout veroorzaakt (met gedeelde of volledige aansprakelijkheid);
 • als particulier minstens 3 polissen hebt bij AG Insurance waaronder zeker de BA Autoverzekering.

Waar?

In België en tot 30 km over de landsgrenzen. Op weg naar huis, ziekenhuis of dokter. Wat moet ik doen bij een schadegeval? Bel onmiddellijk naar je verzekeringsadviseur. Hij brengt je in contact met een specialist die: een expert aanduidt om de schade op te meten, of een advocaat als je aansprakelijkheid wordt betwist; onmiddellijk een afspraak maakt, indien nodig. Als je auto getakeld werd, dan vergoeden wij de takelkosten. Ter info: Dit gebeurt er bij een verkeerongeval in fout: ofwel is je wagen verzekerd tegen materiële schade (bv. in de omnium) en wordt hij via deze verzekering vergoed. ofwel is de wagen niet verzekerd tegen materiële schade maar je geniet van een waarborg BOB+ en dan: bezorg je ons een medisch attest (als je gewond bent) en een proces-verbaal van de politie of een aangifteformulier dat door beide partijen ondertekend is. Jouw BA Familiale verzekering bij AG Insurance komt tussen wanneer je BOB bent. Jouw BA Auto verzekering bij AG Insurance komt tussen wanneer je een beroep doet op een BOB. ​De vergoeding voor materiële schade bedraagt maximaal 25.000 euro (vrijstelling van 500 euro).​

Wat zijn de belangrijkste punten die niet verzekerd zijn?

Waarborg BOB+ verleent geen dekking:
 • Als je BOB bent maar op het moment van het verkeersongeval geen BA Familiale hebt.
 • Als je een BOB inschakelt maar op het moment van het verkeersongeval geen BA Auto hebt.
 • Als de beschadigde wagen waarmee BOB rijdt een verzekering heeft voor materiële schade (bv. een omnium).
 • Voor andere dan materiële schade aan de wagen waarmee BOB rijdt.
 • Als BOB op het moment van het verkeersongeval niet mocht rijden omdat hij geen geldig rijbewijs had of zelf meer had gedronken dan wettelijk is toegestaan. Als het verkeersongeval gebeurt op een plek die niet op de terugweg ligt naar het huis of de verblijfplaats van de persoon die niet in staat is om te rijden. Wanneer deze persoon niet kan rijden omwille van een verwonding, zijn ongevallen op weg naar het ziekenhuis of een dokter wel gedekt.
Als de verwonding die het rijden onmogelijk maakt meer dan 24 uur voor het verkeersongeval werd opgelopen.