/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/auto3.jpg

Bestuurder

Deze pagina delen PrintE-mail
De bestuurder en zijn passagiers verzekeren

Top bestuurder

Waarom is Top Bestuurder voor mij interessant?

Eén op de twee bestuurders in België denkt dat zijn BA Autoverzekering altijd zijn lichamelijke letsels vergoedt bij een ongeval. Niets is minder waar. Verblind door de zon, een dier dat de weg oversteekt, aquaplanning, ... Bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, is de bestuurder de enige persoon die niet wordt vergoed door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto!

 • De verzekering Top Bestuurder van AG Insurance maakt komaf met die situatie en vergoedt de lichamelijke letsels van elke bestuurder die toegelaten is om met uw verzekerde voertuig te rijden en dit tot 1 250 000 euro.
 • Zoals zijn naam het aanduidt, vergoedt Top Bestuurder niet alleen u, maar wel elke toegelaten bestuurder die met het verzekerde voertuig rijdt
 • En dit zowel aan het stuur als buiten de wagen, bijvoorbeeld bij het laden en lossen. Of als u langs de kant van de weg staat om een band te vervangen.

 

Wat dekt deze verzekering?

De verzekering Top Bestuurder dekt

 • alle medische kosten tot de letsels onder controle zijn (honoraria, ziekenhuiskosten, revaildatiekosten, kosten voor de bijstand en verzorging aan huis bij ernstige invaliditeit, ...).
 • alle materiële schade zoals loonverlies, maar ook morele schade (pure morele schade, schade van cosmetische aard, ..) die voortvloeit uit uw tijdelijke of blijvende invaliditeit.
 • alle schade die toegebracht wordt aan de nabestaanden bij overlijden van de bestuurder na een ongeval. Ze ontvangen een vergoeding voor hun economische verlies, morele schade en de begrafeniskosten.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Top Bestuurder verzekert u als u, maar ook alle andere toegelaten bestuurders, zich achter het stuur bevindt van het verzekerde voertuig.

Maar dat is niet alles. Deze verzekering komt ook tussen als de bestuurder:

 • in of uit het verzekerde voertuig stapt;
 • herstellingen uitvoert onderweg of wanneer hij helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig;
 • deelneemt aan de redding van personen of goederen bij een verkeersongeval;
 • persoonlijke spullen in- of uitlaadt;
 • het slachtoffer is van een carjacking van het aangeduide voertuig.

De bestuurder is verzekerd in alle landen die vermeld staan op de groene kaart van het voertuig.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem met

 • eenvoud: één telefoontje en wij nemen openen en dossier;
 • snelheid: u wordt binnen de kortste keren vergoed.
 • kwaliteit: Top Bestuurder is een verzekering met een reële schadevergoeding. Het schadebedrag ligt dus niet op voorhand vast zoals de contracten die voorzien in een forfaitaire vergoeding.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De schadegevallen die niet gedekt zijn in Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto of met verhaal (geheel of gedeeltelijk).

- De schadegevallen met als verzekerde een garagehouder of een persoon die voertuigen verkoopt, herstelt, depanneert, of benzinestations, parkings, autowasserettes exploiteert.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Globale verkeersongevallenverzekering

Waarom is deze verzekering voor mij interessant?

Als bestuurder over een performante ongevallenverzekering beschikken, is een onmisbare troef. Maar een die ook uw familie en alle inzittenden dekt, is nog beter! En dat is nu net wat de Globale verkeersongevallenverzekering u biedt.

U of één van uw gezinsleden is betrokken in een verkeersongeval? En dat als bestuurder of passagier van een voertuig, als voetganger, in de trein, met de fiets, of zelfs in het vliegtuig? In dat geval dekt de Globale verkeersongevallenverzekering van AG Insurance de kosten die voortvloeien uit dat ongeval. Deze uiterst volledige waarborg dekt al uw gezinsleden, maar ook elke toegelaten bestuurder en alle passagiers van uw voertuig. Wat u een volledige bescherming biedt.

Dankzij deze verzekering is iedereen gedekt. U, uw familie en zelfs de inzittenden als:

 • bestuurder of passagier van een voertuig met vier wielen, motorfiets, bromfiets of fiets;
 • passagier van alle transportmiddelen op het land, in de lucht of op het water;
 • voetganger als er een ander voertuig bij betrokken is.

 

Wat dekt deze verzekering?

 • De medische kosten, kosten voor prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie, geneesmiddelen, vervoer- en repatriëringskosten en dergelijke zijn verzekerd tot 5000 euro. Per persoon!
 • U moet in het ziekenhuis worden opgenomen? U geniet een forfait van 25 euro per dag gedurende maximaal 1 jaar.
 • U bent blijvend invalide? Er wordt u een kapitaal uitgekeerd, dat berekend wordt op basis van uw invaliditeitsgraad. Tot 50 000 euro per persoon!
 • Het ergste overkomt u? Wij keren een kapitaal uit van maximaal 25 000 euro per persoon in geval van overlijden.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

Uw gezinsleden zijn verzekerd als

 • bestuurder of passagier van een voertuig met 4 wielen, een motor, een bromfiets, een fiets;
 • passagier van eender welk vervoermiddel op het land, op het water of in de lucht;
 • voetganger indien er een ander voertuig bij betrokken is.

Elke bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig is eveneens gedekt, zelfs indien hij of zij geen lid is van uw gezin. En dat, overal ter wereld.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem voor

 • eenvoud: één telefoontje is voldoende en wij nemen uw dossier in handen;
 • snelheid: u wordt snel en correct vergoed voor uw lichamelijke letsels.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- Als, op het ogenblik van het ongeval, het aantal inzittenden hoger was dan het aantal waarvoor het voertuig werd gemaakt, worden de vergoedingen proportioneel verminderd.

- Wat betreft de waarborgen ‘Begrafeniskosten’ en ‘Kosten voor medische behandelingen en bijkomende kosten’, kan AG Insurance de vergoedingen die het betaald heeft aan de begunstigde bij de voor het ongeval aansprakelijke personen recupereren.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.