/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Pension/product_pension_def_600x266.jpg

Langetermijnsparen

Deze pagina delen PrintE-mail
U kunt dit jaar tot 2310 euro sparen in langetermijnsparen (afhankelijk van uw inkomen).
Uw fiscaal voordeel bedraagt dan 693 euro.

Waarom is langetermijnsparen iets voor mij?

U wenst een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen op een fiscaalvriendelijke manier. Langetermijnsparen van AG Insurance helpt u daarbij. Veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor onaangename verrassingen te staan. Door jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen.
 • Dit jaar kunt u – afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomen - tot 2310 euro sparen. Elke storting levert een belastingvoordeel van 30 % op. Uw fiscaal voordeel kan dus oplopen tot 693 euro. De fiscaliteit en de eindbelasting kunnen in de toekomst wijzigen.

Tip
Start vóór uw 65ste met langetermijnsparen en kies een lange looptijd (minimaal 10 jaar). Zo blijft u ook na uw 65ste nog lange tijd fiscaal voordeel genieten. Andere aftrekposten (premies voor individuele levensverzekeringen en schuldsaldoverzekeringen, kapitaalaflossingen van uw hypothecaire lening, …) beperken het maximumbedrag dat u in langetermijnsparen kunt sparen. Langetermijnsparen is daarom vooral interessant vóór het afsluiten van een hypothecaire lening en na terugbetaling ervan. Vraag bij twijfel advies aan uw vertrouwenspersoon.

Wat brengt langetermijnsparen op voor mij?

Langetermijnsparen levert u een mooi, gewaarborgd rendement én fiscaal voordeel op.

 • Elk bedrag dat u spaart, wordt belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Momenteel is dat 0,75 %. Deze rentevoet blijft voor die nettostorting (zonder taks en instapkosten) gegarandeerd gedurende de hele looptijd. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van storting van toepassing is.
 • Dit rendement valt nog een stuk hoger uit door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze variëren jaar per jaar en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.
 • Langetermijnsparen levert fiscaal voordeel op.
  U recupereert 30 % van het gestorte bedrag via de belastingen. In 2016 kunt u – afhankelijk van uw inkomen en uw persoonlijke situatie – volgens de huidige fiscale wetgeving tot 2310 euro sparen. U betaalt dan tot 693 euro minder belastingen. Voor een gezin kan het fiscaal voordeel oplopen tot 1356 euro per jaar. En er zijn ook nog eens minder gemeentebelastingen verschuldigd.

Deze verzekering brengt ook een aantal risico's met zich mee. We raden je aan om hiervan kennis te nemen.

De fiscale aangifte van uw langetermijnsparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. U vermeldt het gestorte bedrag in uw belastingaangifte.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt het gespaarde bedrag op uw 65ste verjaardag of op een latere datum (indien zo voorzien in uw contract).

Uw vertrouwenspersoon contacteert u op dat moment. U bespreekt samen met hem hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

Welke belasting voor mijn spaargeld?

 • Bent u gestart met langetermijnsparen vóór uw 55ste en is de einddatum van uw contract op uw 65ste? Dan houdt de verzekeringsmaatschappij op uw 60ste verjaardag een anticipatieve taxatie van 10 % in op het opgebouwde kapitaal. De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Startte u na uw 55ste en is de einddatum na uw 65ste verjaardag, dan wordt deze anticipatieve taxatie van 10 % ingehouden op de tiende verjaardag van uw contract.
 • Stortingen die u doet na deze taxatie leveren onrechtstreeks een hoger rendement op: u geniet immers nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Voort sparen loont dus zeker de moeite.
 • Vermijd om uw langetermijnsparen vóór uw 60ste op te vragen (of voor de 10de verjaardag van uw contract dat onderschreven werd na 55 jaar). Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd in plaats van een gunstig tarief van 10 %.

Welke keuzes kan ik maken?

Langetermijnsparen van AG Insurance is flexibel.

  • U bepaalt zelf hoeveel u spaart.
    •  Hebt u een netto belastbaar inkomen van 35.620 euro of meer, dan kunt u een maximumbedrag van 2310 euro sparen. Uw belastingvoordeel is dan 693 euro.
    • Bedraagt uw netto belastbaar inkomen minder dan 35.620 euro, dan is het maximale spaarbedrag voor u 172,80 euro + 6 % van uw netto belastbaar inkomen.

Minder sparen kan net zo goed.

  • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
  • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen? Geen probleem. U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op.
  • U duidt zelf aan wie het opgebouwde kapitaal ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten:

De begunstigde bij overlijden is:

    • uw echtgenoot, uw echtgenote of uw wettelijk samenwonende partner
    • een bloedverwant tot de tweede graad. Houd er rekening mee dat er successierechten kunnen verschuldigd zijn op het uitbetaalde bedrag.
  • Wilt u een bijkomende bescherming voor uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

Langetermijnsparen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.

Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Dienst Klachtenbeheer AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/664.02.00
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as