/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Pension/PENSION_Product_Opbouwpensioen_Pensioensparen_600x266.jpg

Pensioensparen

Deze pagina delen PrintE-mail

U kunt dit jaar een bedrag tot 960 euro sparen voor uw pensioen met een fiscaal voordeel van 30%.
U bespaart dan 288 euro. Naast dit regime is er ook een tweede regime dat u toelaat een bedrag te storten tussen 960 euro en 1230 euro met uitzicht op een fiscaal voordeel van 25 %.
U geniet aldus van een belastingaftrek gaande van 240,25 euro tot 307,50 euro.


Waarom is pensioensparen iets voor mij?

Het gemiddelde pensioen in België bedraagt 1119 euro. Een extraatje boven op uw wettelijk pensioen is dus meer dan welkom. Omdat u ook tijdens uw pensioen volop van het leven wilt genieten. Pensioensparen van AG Insurance helpt u daarbij, 100 % veilig, met een aantrekkelijk rendement en met belastingvoordeel:

 • De rentevoet van elke storting is gegarandeerd tijdens de hele looptijd. U komt nooit voor verrassingen te staan. Meer zelfs: door mogelijke jaarlijkse winstdelingen kan dit rendement nog oplopen. U belegt niet rechtstreeks op de beurs.
 • Het fiscaal voordeel bedraagt 30 % voor een storting van maximum 960 euro, en van 25 % voor elke storting tussen 960 euro en 1230 euro.
 • Start zo snel mogelijk met pensioensparen. Als u ermee begint op 25 jaar, dan zult u op uw 65ste 30 % meer kapitaal terugvinden dan iemand die pas op zijn 30ste begint te sparen.

Wat brengt pensioensparen op voor mij?

Sparen voor uw pensioen via een verzekering levert u een mooi, vast rendement én fiscaal voordeel op.

 • Elk bedrag dat u spaart, wordt belegd tegen de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Momenteel is dat 0,75 %. Deze rentevoet blijft voor die nettostorting (exclusief taksen en instapkosten) gegarandeerd gedurende de hele looptijd. U kunt dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op het moment van storting van toepassing is.
 • Dit rendement valt nog een stuk hoger uit door eventuele jaarlijkse winstdelingen. Deze variëren jaar per jaar en hangen af van de resultaten van AG Insurance en van de economische situatie.
 • Pensioensparen levert een fiscaal voordeel op van 30 of 25% in functie van het gespaarde bedrag. Voor een gezin kan het fiscaal voordeel oplopen tot 615 euro per jaar. En er zijn ook nog eens minder gemeentebelastingen verschuldigd.
 • Deze verzekering omvat ook een bepaald aantal risico’s. We raden u aan hiervan kennis te nemen.

Tip
De fiscale aangifte van uw pensioensparen verloopt heel eenvoudig. AG Insurance stuurt u jaarlijks een fiscaal attest. U voegt het gestorte bedrag toe aan uw belastingaangifte.

Wanneer ontvang ik het gespaarde bedrag?

U ontvangt uw pensioenkapitaal op uw 65ste verjaardag.
Uw vertrouwenspersoon contacteert u op dat moment. U bespreekt samen met hem of haar hoe u dit pensioenkapitaal optimaal kunt laten renderen. Zodat u zich kunt concentreren op het belangrijkste: voluit van uw pensioen genieten.

Hoe wordt mijn pensioensparen belast?

 • Op uw 60ste verjaardag (of op de 10e verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste) houdt de verzekeringsmaatschappij een gunstige anticipatieve taks van 8 % in op het opgebouwde kapitaal (zie kader). De verworven winstdelingen zijn vrijgesteld van deze belasting.
 • Stortingen na uw 60ste leveren indirect een nog hoger rendement op: u geniet nog steeds 30 % fiscaal voordeel, maar er is geen belasting meer verschuldigd. Blijven sparen loont dus zeker de moeite.
 • Vermijd om uw pensioenkapitaal vóór uw 60ste op te vragen. Doet u dat toch, dan is er 33 % bedrijfsvoorheffing (+ gemeentebelasting) verschuldigd (*). ​

Op uw 60ste verjaardag – of op de 10de verjaardag van uw contract als u het onderschreven hebt na uw 55ste – wordt er een anticipatieve heffing (een eenmalige eindbelasting) geheven op het opgebouwde pensioenkapitaal.

Welke keuzes kan ik maken?

Pensioensparen van AG Insurance is flexibel:

 • U bepaalt zelf hoeveel u spaart. Kiest u voor maximaal belastingvoordeel, dan stort u het maximumbedrag van 960 euro of 1230 euro per jaar. Minder sparen kan net zo goed (minimaal 30 euro per maand of 360 euro per jaar).
 • Als u beslist om meer te storten dan 960 euro, is het aan te raden om minstens 1152 euro te storten.
  Aangezien de belastingvermindering 30 % bedraagt tot 960 euro en 25 % daarboven, levert een storting tussen 960 en 1152 euro een lager fiscaal voordeel op dan een storting van 960 euro.
 • U spaart op uw eigen ritme: jaarlijks, halfjaarlijks, driemaandelijks of maandelijks.
 • U hebt even wat minder financiële ademruimte om te sparen voor uw pensioen? Geen probleem.
  U slaat gewoon een jaartje over en pikt nadien de draad weer op.
 • U duidt zelf aan wie het opgebouwde bedrag ontvangt als u overlijdt vóór de einddatum. Al moet u daarbij wel rekening houden met een aantal fiscale vereisten. Wilt u een bijkomende bescherming van uw dierbaren tegen overlijden? Ook dat kan.

Er zijn eventueel successierechten verschuldigd op het betaalde bedrag.

Sparen voor uw pensioen is sparen op lange termijn. Omdat er in een mensenleven heel wat kan wijzigen, kunt u alle gemaakte keuzes op elk moment herzien.

Consumentenbescherming & klachtenbeheer

Dienst Klachtenbeheer AG Insurance
Emile Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Tel. 02/664.02.00
e-mail: customercomplaints@aginsurance.be

Als de oplossing van AG Insurance u niet bevalt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen:

Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 547 58 71
E-mail: info@ombudsman.as
Website: www.ombudsman.as