/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Professionals/Pension/RetirementSavings-Employees_8086-Vignette.jpg

Voor uw medewerkers (Pension@work)

Deze pagina delen PrintE-mail
Deze overzichtelijke groepsverzekering is een mooi extralegaal voordeel voor uw werknemers en fiscaal aftrekbaar voor uw kmo.

.


Waarom is deze verzekering interessant?

Uw werknemers staan ongetwijfeld af en toe stil bij het feit dat hun wettelijk pensioen niet zal volstaan om hun levensstandaard aan te houden na hun pensionering. Met Pension@work Algemeen Plan stelt u hen gerust: u financiert hun aanvullend pensioen en zij zijn er zeker van dat ze het pensioenkapitaal zullen ontvangen, ook als ze uw bedrijf zouden verlaten. U kunt hen en hun gezin bovendien extra financieel beschermen wanneer ze arbeidsongeschikt worden of overlijden.
 
Pension@work is dan ook een interessant extra-legaal voordeel waar uw medewerkers netto meer aan overhouden dan aan een loonsverhoging. U overtuigt er nieuwe mensen mee om voor uw kmo te komen werken en motiveert uw bestaande medewerkers extra. Pension@work Algemeen Plan is voor uw bedrijf ook interessant omdat de bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn binnen de 80 %-regel.
 
U behoudt het overzicht
U bepaalt zelf welk totaalbudget u aan het aanvullend pensioen van uw medewerkers besteedt en u kunt binnen dat budget de bijdragen variëren volgens personeelscategorie, leeftijd of anciënniteit. Zo is het perfect mogelijk om voor uw kaderleden met een grotere anciënniteit, een hogere bijdrage te betalen. U maakt voor het bedrag van de bijdrage de keuze tussen een vast bedrag of een percentage van het loon van uw werknemers.
 
Daarnaast kiest u ook welke extra bescherming uw medewerkers krijgen:
 • een extra kapitaal als ze overlijden,
 • een waarborg wanneer ze overlijden door een ongeval,
 • een rente in geval van arbeidsongeschiktheid,
 • de garantie dat AG Insurance de bijdragen voor hun pensioenopbouw verder betaalt wanneer zij arbeidsongeschikt zijn (de zogenoemde premievrijstelling).
 
Makkelijk online beheer
Via de tool AG EB Online beheert u zelf de groepsverzekering van uw medewerkers: u kunt bijvoorbeeld makkelijk een nieuwe medewerker toevoegen of de arbeidsongeschiktheid van een personeelslid melden. U kunt uw werknemers ook toegang geven zodat zij bijvoorbeeld het niveau van hun risicowaarborgen kunnen aanpassen aan hun persoonlijke situatie.

Wat brengt Pension@work op ?

De bijdragen leveren een gewaarborgde rentevoet op, eventueel aangevuld met een winstdeling. Bij elke bijdrage die u stort, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Momenteel bedraagt de rentevoet 1,75 %. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is.

Uw werknemers kunnen de winstdeling beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

De jaarlijkse bijdragen voor Pension@work worden niet beschouwd als belastbare beroepsinkomsten. Uw werknemers betalen er dus geen personenbelasting op.

De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost, binnen de 80 %-regel.  Het naleven van de sociale bepalingen van de WAP (Wet aanvullende pensioenen) is eveneens een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen.

De bijdragen zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 % (voor de waarborgen pensioen, overlijden en overlijden door een ongeval). Een premietaks van 9,25 % wordt toegepast op de bijdragen voor arbeidsongeschiktheid.

Uw medewerkers krijgen elk jaar een overzicht van hun pensioenplan. Zo weten ze ook welk bedrag ze op einddatum van de groepsverzekering zullen ontvangen.

Wanneer en hoe krijgen mijn medewerkers hun aanvullend pensioenkapitaal van Pension@work?

Het pensioenkapitaal van hun groepsverzekering wordt uitgekeerd op het moment dat ze met (vervroegd) wettelijk pensioen gaan. Ze kunnen hun contract ook afkopen zodra ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben of zodra ze voldoen aan de voorwaarden om hun vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt op de einddatum en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als uw werknemer (de aangeslotene/verzekerde) overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet + gemeentebelastingen

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

 • 20 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 60 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering);
 • 18 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 61 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering);
 • 16,5 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 62, 63 of 64 jaar gebeurt;
 • 10 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar in 2021) gebeurt of vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving (EN als uw werknemer professioneel effectief actief gebleven is tot die leeftijd), anders 16,5 %);
 • 16,5 % bij overlijden (10 % indien de uitkering na de wettelijke pensioenleeftijd  (65 jaar in 2021) gebeurt of vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving (EN de aangesloten overledene professioneel effectief actief is gebleven tot  die leeftijd).

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belasting

Kapitaal bij overlijden na ongeval
Het kapitaal wordt belast onder de vorm van fictieve rente.

Rente bij arbeidsongeschiktheid
De rente wordt belast als vervangingsinkomen.

Uw medewerkers kunnen hun Pension@work groepsverzekering ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om hun vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Ze kunnen een voorschot opnemen op hun opgebouwde pensioenkapitaal. Of ze kunnen het pensioenkapitaal van hun Pension@work contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

Welke opties heb ik, en welke hebben mijn werknemers in een Pension@work contract?

Keuze voor uw bedrijf

 • Als werkgever kiest u voor een Algemeen Plan of Bonus Plan
  (bij dit plan wordt de bijdrage berekend op basis van bv. omzet, winst of verkoopcijfers)
 • U kunt ook een onmisbare werknemer bij u extra belonen door bovenop de gewone groepsverzekering voor alle medewerkers voor deze persoon een Individuele Pensioentoezegging voor loontrekkenden af te sluiten
 • U kiest zelf welk budget u aan Pension@work wilt besteden.
 • U bepaalt welke aanvullende waarborgen in de groepsverzekering worden voorzien: een extra kapitaal bij overlijden (door een ongeval), een vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid en/of een premievrijstelling.
 • U beslist hoe u de totale bijdrage verdeelt over de verschillende categorieën van personeelsleden: kaderleden, directieleden, enz. Bij het invoeren van een groepsverzekering mag er geen verschil meer gemaakt worden tussen arbeiders en bedienden.
 • Binnen de categorieën kunt u de bijdrage nog differentiëren in functie van leeftijd of anciënniteit.
 • U kunt uw Pension@work zelf administratief beheren online en minder instapkosten betalen. Of u kunt het beheer overlaten aan uw makelaar of AG Insurance.

Keuze voor uw medewerkers

 • Uw medewerkers kiezen of ze de eventuele winstdeling in tak 21 of in tak 23 beleggen.
 • Uw werknemers kunnen de waarborgen aanpassen aan hun eigen situatie en bijvoorbeeld meer overlijdenskapitaal inbouwen, afhankelijk van hun persoonlijke situatie.