/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Family/TopVelo_288x128px.jpg

Mijn fiets en ik

Deze pagina delen PrintE-mail
Een omniumverzekering voor uw (elektrische) fiets, mountainbike of ander voorbewegingstoestel.

Waarom is de verzekering Top Fiets voor mij interessant?

Verplaatst u zich regelmatig, of zelfs dagelijks, met de fiets of bent u een amateur-sporter op twee wielen? Dan bent u ongetwijfeld gehecht aan uw vervoermiddel en wilt u dit ook zo goed mogelijk beschermen.

Top Fiets verzekert een groot aantal vervoermiddelen:

 • stadsfietsen
 • elektrische fietsen (ofwel autonoom met een max. snelheid van 25 km/u; ofwel met elektrische start- en/of trapondersteuning)
 • MTB en koersfietsen
 • gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (hoverboard, monowheel, elektrische step, segway)
 • (elektrische) rolstoelen

Voor klassieke en elektrische fietsen, alsook voor voortbewegingstoestellen en (elektrische) rolstoelen, moet u 3 waarborgen onderschrijven. Als u een MTB of koersfiets hebt, kunt u de waarborgen Diefstal en Materiële schade combineren. De waarborg Bijstand zit automatisch vervat in het contract.

Wat dekt Top Fiets?

Top Fiets omvat 3 waarborgen:

 1. De waarborg Materiële schade is heel ruim en omvat het botsen, het vallen, het laden/lossen en de weersomstandigheden.
 2. De waarborg Diefstal - die ook heel ruim is - dekt talrijke oorzaken van diefstal, zoals bijvoorbeeld: vandalisme, poging tot diefstal, diefstal in een privé- of gemeenschappelijk lokaal, diefstal op de openbare weg, diefstal in een fietsenstalling, diefstal op de fietsdrager van een wagen of in een wagen… op voorwaarde dat er inbraak was of dat het antidiefstalsysteem* (dat het verplaatsingsmiddel vastmaakte aan een vast bevestigingspunt) vernield werd.
  * Ofwel een erkend ART-slot 2 sterren OF een ander veiligheidsslot van het type kettingsloten, U-vormige hangsloten of plooibare sloten met een minimumwaarde van 60 euro (waarmee het kader van het verzekerde voorwerp kan worden vastgemaakt aan een vast bevestigingspunt, dit is een vast, onbeweeglijk en hard gedeelte in steen, metaal of hout, verbonden met een stevige muur of met de grond en waarvan het verzekerde voorwerp niet kan loskomen of worden losgemaakt, ook niet door het op te tillen).

 3. De waarborg Bijstand is geldig voor alle vervoermiddelen. Ze omvat ’bijstand in geval van een defect, ongeval, poging tot diefstal, diefstal, zowel voor de persoon en/of zijn vervoermiddel, overal in België en tot 30 km over de landsgrenzen, en tot minimaal 1 km van de woonplaats.

Overzicht van de waarborgen naargelang het verplaatsingsmiddel:

 MATERIELE SCHADEDIEFSTALBIJSTAND
Stadsfiets​√​√​​ ​√
MTB en koersfietsNaar keuze*Naar keuze*
Andere​√​√

 

*U moet minstens 1 van de 2 waarborgen kiezen.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U geniet de bijstand gekoppeld aan uw Top Fiets overal in België (van zodra u minstens 1 km van uw woonplaats bent) en tot 30 km over de landsgrenzen.
De waarborgen Diefstal en Materiële schade zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de duur van mijn verzekeringscontract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode. Behalve als u het contract wenst te beëindigen of AG Insurance uw contract opzegt (minstens 3 maanden vóór het einde van het contract).

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Is uw fiets of ander vervoermiddel beschadigd of gestolen?
Contacteer ons. Top Fiets regelt alles. 

U bent geïmmobiliseerd na een ongeval, een defect, een lekke band? U verloor de sleutel van het slot of het slot van uw fiets of ander vervoermiddel is geblokkeerd?
We sturen een hersteller ter plaatse. 

Is uw fiets of ander vervoermiddel ter plaatse onherstelbaar of gestolen?
Uw bijstand regelt voor u:

 • de herstelling en het vervoer;
 • het vervoer tot bij de hersteller of tot uw woonplaats;
 • forfaitaire vergoeding van de huurkosten van een fiets gedurende maximaal 7 dagen.

Uw bijstand verleent tussenkomst tot 3 keer per jaar. In België, van zodra u meer dan 1 km van huis bent en tot 30 km over de landsgrenzen!

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • De schade aan onderdelen van de fiets of ander vervoermiddel door een constructie- of materiaalfout, slijtage, een klaarblijkelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of een gebruik van de fiets of ander vervoermiddel dat niet overeenstemt met de instructies van de constructeur.
 • De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, alsook door de overbelasting van de fiets, de aanhangwagen of een ander vervoermiddel.

De lijst hierboven is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, verwijzen we naar de algemene voorwaarden. Deze zijn beschikbaar via de onderstaande tab en kunt u gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.