/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/moto2.jpg

Motor

Deze pagina delen PrintE-mail
Mijn motor verzekeren

Top Voertuig Moto

Waarom is Top Voertuig Moto voor mij interessant?

Een motor is meer dan een vervoermiddel, het is een passie. Het is dan ook normaal dat u hem zo goed mogelijk wil beschermen. Top Voertuig Moto biedt u de bescherming van een omnium. U kunt uiteraard kiezen tussen - Een ‘kleine omnium’ (die de waarborg Multirisk bevat) of - Een ‘grote omnium’ (waarborg Multirisk + waarborg Stoffelijke Schade).

 

Wat dekt deze verzekering?

​De waarborgen die u geniet, hangen af van de formule die u kiest.

​De verzekerde waarborgenGrote omnium​Kleine omnium​
Diefstal​
Brand​
Glasbreuk​
De schade veroorzaakt door natuurkrachten​
De schade veroorzaakt door de aanrijding met een dier​

     

Indien u een grote omnium hebt onderschreven, bent u bovendien gedekt voor de eigen schade aan uw motor.

Daarbij hebt u de keuze tussen 2 formules:

 • Schade veroorzaakt door aanrijdingen met derden.
 • Schade veroorzaakt door elk type van ongeval. Hiermee is eveneens vandalisme gedekt.

De troeven van Top Voertuig Moto:

 • Uw motor verliest niets van zijn waarde in geval van totaal verlies of diefstal van de motor gedurende de eerste 6 maanden.
 • U geniet een vervangwagen als u uw motor laat herstellen in één van onze erkende garages. Zonder enige verplichting, u blijft altijd vrij de hersteller zelf te kiezen.
 • U krijgt een vervangwagen als uw motor gestolen is.Tot maximaal 30 dagen.
 • Uw premie stijgt niet na een schadegeval.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

​AG Insurance maakt er een punt van u op elk ogenblik de nodige ondersteuning te bieden. In geval van schade volstaat één telefoontje om alles te regelen!

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​​- De schadegevallen die niet gedekt zijn in burgerlijke aansprakelijkheid auto of met verhaal (gedeeltelijk of volledig).
- In Multirisk ('kleine’ omnium): de diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In de 'grote’ omnium (stoffelijke schade), ongeacht de gekozen formule: de schade veroorzaakt:

- aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.
- door dieren en vervoerde voorwerpen, door het laden of lossen ervan, en door het overladen van het voertuig of van de aanhangwagen.


De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


 

Pack Moto+

Waarom is Pack Moto+ voor mij interessant?

In combinatie met de omniumverzekering Top Voertuig Moto bieden de waarborgen van Pack Moto+ u een optimale en volledige bescherming. Voor uzelf, maar ook voor uw motor en uw uitrusting!

 

Wat dekt deze verzekering?

U liep lichamelijke letsels op naar aanleiding van een ongeval?

 • uw medische kosten worden vergoed tot 6 250 euro;
 • u ontvangt een vergoeding tot 50 000 euro in geval van blijvende invaliditeit;
 • uw naasten worden vergoed tot 25 000 euro in geval van uw overlijden;

Uw motor lijdt een totaal verlies of wordt gestolen tijdens de eerste 18 maanden? Er wordt geen afschrijving toegepast! Afschrijving is het principe volgens hetwelk uw voertuig zijn waarde verliest gedurende de looptijd van uw verzekeringscontract

Bijkomende vergoedingen:

 • tot 2 000 euro voor uw motoruitrusting;
 • tot 2 000 euro als uw vervoerde voorwerpen of toebehoren werden beschadigd als gevolg van een gedekt schadegeval;
 • tot 2 000 euro voor uw toebehoren en vervoerde voorwerpen in geval van diefstal van uw motor;
 • het glas van uw koplampen, achterlichten en achteruitkijkspiegels wordt verzekerd zonder vrijstelling.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Bij een ongeval volstaat één telefoontje om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.