/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/MotorVehicles-Van-AssurerMaCamionnette-Mob_16-Vignette.jpg

Bestelwagen

Deze pagina delen PrintE-mail
Zorg dat uw camionette altijd beschikbaar en piekfijn in orde is. Ze is uw uithangbord en onmisbaar voor uw zaak.

Top Voertuig

Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Zeer uitgebreid
De aankoop van een of meerdere bestel- of vrachtwagens betekent een forse investering voor uw onderneming. Uiteraard draagt u er zorg voor, maar… U bent gehaast en rijdt bij het manoeuvreren tegen een poort. Of een vandaal bekrast de hele flank van uw voertuig. Of een steentje spat tegen uw voorruit, …

Met Top Voertuig stelt u uw investering veilig, want deze oplossing zorgt ervoor dat de meest voorkomende schades vergoed worden. En na schade verhoogt de premie niet.

Zeer flexibel
U vult Top Voertuig in volgens uw behoeften en budget.

 • Kleine’ omnium of ‘grote’ omnium
 • Verzekerde waarde

  Naarmate uw voertuig langer in gebruik is, vermindert zijn waarde. De schadevergoeding wordt daarop afgestemd bij diefstal of totaal verlies.
  Wilt u op voorhand zeker zijn van het schadebedrag en er zelfs voor zorgen dat uw nieuwe wagen langer zijn waarde behoudt, dan kiest u een formule waarbij:
   • de waarde van uw voertuig elke maand met 1,25 % vermindert,
   • uw voertuig de eerste zes maanden zijn aankoopwaarde behoudt. U wordt dan bij diefstal of totaal verlies volledig vergoed. Vanaf de zevende maand vermindert de waarde van uw voertuig vijf jaar lang met slechts 1 % per maand.
 • Vrijstelling

  U betaalt geen vrijstelling voor de risico’s brand, glasbreuk, natuurramp en aanrijding met dieren. In diefstal kiest u een vrijstelling tussen 2 % en 10 %. Een hogere vrijstelling doet uw premie zakken. En in de waarborg Stoffelijke Schade bepaalt u hoeveel u zelf betaalt bij schade. De vrijstelling kan gaan van 2 % tot 15 %. Hoe hoger uw vrijstelling, hoe lager uw premie.
 • Hersteller

  U bepaalt wie uw voertuig herstelt. Kiest u voor een erkende hersteller uit het netwerk van AG Insurance, dan krijgt u een vervangwagen tijdens de herstelling.

 

Wat dekt deze verzekering?

Top Voertuig bestaat in twee formules:

 • 'Kleine omnium': Multirisk
  Verzekert u bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.

  Bij diefstal krijgt u 20 dagen een vervangwagen. Is uw voertuig daarna niet teruggevonden, dan wordt u onmiddellijk vergoed.

 • 'Grote omnium': Multirisk + Stoffelijke schade
  Verzekert u ook bij brand, glasbreuk, inbraak, diefstal, storm, hagel, overstroming en een aanrijding met een dier.

  En bovendien bij schade die u zelf of anderen veroorzaken, zelfs als u het slachtoffer wordt van vandalisme.

Diefstal of totaal verlies
Bij diefstal of totaal verlies krijgt u ook de belasting op inverkeerstelling terugbetaald.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de groene kaart staan.

Diefstal van uw voertuig wordt als een totaal verlies beschouwd en ook zo vergoed indien:

 • uw voertuig niet binnen 20 dagen teruggevonden wordt,
 • uw voertuig wel binnen 20 dagen teruggevonden wordt, maar u hem pas na 30 dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).

Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kunt snel een nieuwe wagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestel- of vrachtwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw voertuig naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt.

Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel
U kiest zelf wie uw wagen herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig
De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk
U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

 

Wanneer ben ik niet verzekerd?

- als u dronken of in een gelijkaardige toestand een ongeval veroorzaakt,

- bij ongevallen die gebeuren op het moment dat het voertuig verhuurd is of opgevorderd door de autoriteiten,

- bij ongevallen tijdens trainingen of proefritten ter voorbereiding op een competitie, wedstrijd of rally.

Pack Bestelwagen+

Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Pack Bestelwagen+ zorgt ervoor dat uw investering in een bestelwagen tijdens de volledige afschrijving perfect beschermd is. Bij totaal verlies krijgt u immers de eerste 2 jaren 100 % van de aankoopwaarde vergoed. Daarna daalt de vergoeding maandelijks met 1 %, maar ze blijft tijdens de 5 jaar van de afschrijving zeker voldoende om bij zware schade een nieuwe bestelwagen te kopen.

De eisen die u aan uw bestelwagen stelt, liggen meestal hoger dan bij een gewone auto. U rijdt ermee naar werven, u vervoert allerlei materiaal en u legt veel kilometers af. Daarnaast is uw bestelwagen het uithangbord van uw bedrijf en wilt u dat hij er piekfijn uit ziet. Omdat uw bestelwagen zo belangrijk is voor uw bedrijf, verzekert Pack Bestelwagen+ ook schade die in een doorsnee-omniumverzekering niet gedekt is:

 • schade veroorzaakt door vervoerde goederen,
 • schade aan belettering, vervoerde goederen en accessoires van de bestelwagen, tot 2 000 euro.

 

Wat dekt deze verzekering?

U kunt voor de extra bescherming van Pack Bestelwagen+ kiezen als u bij AG Insurance een BA Auto en een Top Voertuig onderschreven hebt.

U geniet dan deze voordelen:

 • 24 maanden lang geen waardevermindering, daarna 1 % per maand tot de zestigste maand,
 • het glas van lichten, achterlichten en buitenspiegels is verzekerd zonder vrijstelling,
 • bij diefstal of schade door een verzekerd voorval krijgt u een bijkomende vergoeding tot 2 000 euro voor:
   • de opties en accessoires van de bestelwagen,
   • de vervoerde voorwerpen, de bagagedrager, gps, aanhangwagen enz.
   • de belettering op de bestelwagen.
 • vergoeding van schade die goederen en materiaal veroorzaken tijdens het vervoer of het laden en lossen. Met een vrijstelling van 300 euro,
 • een bestelwagen als vervangvoertuig na diefstal, uitgerust met een koelcel indien voorzien.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd in alle landen die op de groene kaart staan.

Diefstal van uw bestelwagen wordt als een totaal verlies beschouwd en ook zo vergoed indien:

 • uw bestelwagen niet binnen twintig dagen teruggevonden wordt,
 • uw bestelwagen wel binnen twintig dagen teruggevonden wordt, maar u hem pas na dertig dagen opnieuw mag gebruiken (bv. omdat er een onderzoek loopt).

Deze flexibele regeling is net wat uw bedrijf nodig heeft. Want u kunt snel een nieuwe bestelwagen kopen en intussen bezoekt u uw klanten en werven met een vervangbestelwagen. U bent vergoed na de diefstal van uw bestel- of vrachtwagen, maar u wilt die recupereren als de autoriteiten die terugvinden? Dat kan nadat de inbraak- of andere schade hersteld is. U betaalt dan de schadevergoeding terug die u na de diefstal gekregen hebt.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

​Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw bestelwagen naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt,
 • u begeleiden bij de regeling van uw schade.

Uw verzekeringsadviseur en de specialisten van AG Insurance begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel
U kiest zelf wie uw voertuig herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig
De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk
U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.