/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/MotorVehicles-Van-Chargement-Mob_23-Vignette.jpg

Materiaal

Deze pagina delen PrintE-mail
Bescherm de goederen en het materiaal dat u vervoert tegen schade en diefstal.

Vervoerde koopwaar en materiaal

Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Het materieel en uw koopwaar zijn voor uw zaak minstens zo belangrijk als uw voertuigen. Het is dan ook een ramp als u na een aanrijding lang moet wachten tot de aansprakelijke persoon de schade aan uw vervoerde goederen vergoedt. Lichamelijke schade krijgt immers voorrang, daarna volgt de schade aan het voertuig. Het valt vaak ook moeilijk aan te tonen dat de schade aan het materieel en de goederen aan het ongeval te wijten is. Uw tijd en uw investeringen zijn nochtans kostbaar.

Deze verzekering is een perfecte aanvulling op uw BA Auto. Ze beschermt het materieel en de goederen die u in uw voertuigen vervoert voor eigen rekening. Als uw koopwaar en materieel beschadigd of gestolen worden, kunt u toch de afspraken met uw klanten nakomen. Dankzij de vergoeding kunt u immers snel opnieuw leveren of het werk hervatten met nieuw materieel.

Opmerking: u kunt de verzekering Vervoerde Koopwaar en Materieel onderschrijven als u al in BA Auto verzekerd bent bij AG Insurance.

 

Wat dekt deze verzekering?

Deze verzekering dekt uw materieel, uw koopwaar of allebei. U kiest.

Uw koopwaar

Tijdens het vervoer en het laden en lossen is quasi alles verzekerd. De schadevergoeding houdt niet alleen rekening met de aankoopwaarde van uw goederen, maar ook met uw productie-, verpakkings- en transportkosten. U kunt bijvoorbeeld ook rekenen op uw verzekering als na een ongeval de koelcel van uw voertuig niet meer werkt en de goederen bedorven geraken.

Voor de schadevergoeding maakt het niet uit:

 • wie de goederen laadt of lost: uzelf, uw medewerker of een medewerker van uw klant,
 • dat alleen de verpakking beschadigd is: dit vermindert de marktwaarde van uw producten en wordt dus vergoed.

Er geldt een vrijstelling van 250 euro. Slechts enkele risico's zijn uitgesloten en worden heel duidelijk geformuleerd in de voorwaarden van uw verzekeringsovereenkomst: bijvoorbeeld wanneer het materieel langs de kant van de weg achtergelaten is in een aanhangwagen die los staat of wanneer de schade veroorzaakt wordt door onzorgvuldige en niet-conforme zekering.

Uw materiaal

Het materieel in uw voertuigen is verzekerd bij:

 • een ongeval, ongeacht of er een derde bij betrokken is,
 • brand,
 • een natuurramp,
 • een aardverschuiving,
 • een plotse staking in de fabriek van een klant,
 • etc.

De schadevergoeding houdt rekening met de staat en de waarde van uw materieel net vóór het schadegeval. U betaalt zelf een vrijstelling van 250 euro.

Diefstal

U wordt snel vergoed als uw materieel gestolen wordt:

 • na een verzekerd schadegeval,
 • met geweld, bv. bij een car-jacking,
 • samen met uw voertuig,
 • bij een inbraak in uw voertuig.

Er geldt een vrijstelling van 3 % van de verzekerde waarde (minstens 250 euro).

Zelfs als uw goederen of materiaal 's nachts ontvreemd wordt uit uw voertuig, thuis voor de deur, uit een niet afgesloten gebouw of op een onbewaakte parking; ook dan bent u verzekerd. De vrijstelling bedraagt dan 25 % van de verzekerde waarde. Om de diefstaldekking te genieten, vragen wij u om bepaalde preventiemaatregelen te respecteren.

Bijkomende kosten

Schade aan of diefstal van uw materieel of koopwaar betekent niet alleen waardeverlies, maar heeft ook praktische en financiële gevolgen voor uw zaak. U geniet daarom een bijkomende vergoeding tot 20 % van het verzekerde bedrag, maximaal 12 500 euro. U betaalt daarmee:

 • de contractuele boetes die u door de vertraging verschuldigd bent aan klanten, leveranciers of tussenpersonen.
 • de kosten die u maakt om van uw koopwaar nog te redden wat er te redden valt.
 • het overladen en opslaan van de geredde koopwaar.
 • de kosten voor het opruimen en vernietigen van de beschadigde koopwaar.

U blijft verzekerd

Ook als u:

 • uw koopwaar en materieel in een vervangwagen vervoert,
 • uw koopwaar en materieel na een schadegeval tijdelijk opslaat in een gebouw van iemand anders. Maak u geen zorgen over de brand- of diefstalverzekering van de eigenaar, u bent sowieso verzekerd,
 • een nieuw voertuig koopt: u hebt 16 dagen de tijd om uw verzekeraar in te lichten. Intussen blijft u verzekerd.
 • onvrijwillig geïmmobiliseerd bent, bijvoorbeeld door een staking aan de Franse grens. Dan blijft u maximaal 4 dagen op zelfde plaats verzekerd.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Waar

U bent automatisch verzekerd in België, Nederland en Luxemburg en tot 150 kilometer over de Belgische grens. U kunt de bescherming ook uitbreiden naar alle landen op de groene kaart.

Wanneer

Koopwaar
U bent verzekerd bij elk vervoer en bij het laden en lossen, om het even door wie dat gebeurt. Zodra uw klant de koopwaar ontvangen heeft, eindigt de dekking.

Materieel
De bescherming start zodra uw materiaal in of op uw voertuig geladen is en eindigt zodra u het op uw bestemming begint uit te laden.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Als u een ongeval hebt in België, of tot dertig kilometer over de grens, en niet meer verder kunt rijden, mag u dag en nacht onmiddellijk rekenen op bijstand die:

 • uw voertuig naar huis of naar de garage sleept,
 • u 24 uur lang een vervangwagen geeft,
 • uw passagiers, als ze niet gewond zijn, naar huis of naar hun bestemming brengt,
 • gratis uw gezinsleden, collega's of werkgever belt.

De specialisten van AG Insurance en uw verzekeringsadviseur begeleiden u bovendien tijdens heel de schaderegelingsprocedure.

Flexibel
U kiest zelf wie uw voertuig herstelt. Gaat u bij een erkende hersteller uit ons netwerk, dan geniet u wel een aantal voordelen.

Eenvoudig
De erkende hersteller maakt de werkdag na uw ongevalsaangifte al een afspraak met u.

Gemakkelijk
U krijgt een vervangwagen tijdens de volledige herstelling of houdt de vervangwagen die u vlak na het ongeval kreeg. De expertise en herstelling gebeuren op hetzelfde moment, zodat u geen kostbare tijd verliest. En als u in uw recht bent of een omniumverzekering hebt, dan betaalt AG Insurance de factuur rechtstreeks aan de garagist.

 

Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

- schade veroorzaakt door de vervoerde goederen zelf. U kunt zich wel tegen deze risico's beschermen met een aparte verzekering BA Auto of BA Onderneming,

- schade veroorzaakt door kapotte of loszittende verpakking of door een gebrekkige en niet marktconforme zekering,

- een ongeval waarbij de bestuurder dronken is of in een gelijkaardige toestand verkeert; waarbij het voertuig overladen of in slechte staat is,

- bepaalde voorwerpen (behalve als AG Insurance op voorhand akkoord gaat) :

          - waarden: biljetten, muntstukken, juwelen, curiosa of verzamelobjecten,

          - persoonlijke spullen zoals gsm, gps en andere elektronica. U kunt deze spullen wel verzekeren in een apart contract,

          - dieren, planten en snijbloemen,

          - alcohol en tabakartikelen, evenals het materieel en de koopwaar van marktkramers.