/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/motorhome3.jpg

Bestuurder

Deze pagina delen PrintE-mail
De bestuurder en zijn passagiers verzekeren

Top bestuurder

Waarom is Top Bestuurder voor mij interessant?

Omdat bij een ongeval in fout of zonder aansprakelijke derde, de bestuurder de enige persoon is die niet vergoed wordt door de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorhome! Top Bestuurder maakt komaf met die situatie en vergoedt de lichamelijke letsels van elke toegelaten bestuurder die met uw motorhome rijdt, en dit tot 1 250 000 euro.

 

Wat dekt deze verzekering?

Top Bestuurder dekt de kosten van medische behandelingen, de ziekenhuiskosten, maar ook de kosten voor prothesen, orthopedie en voor esthetische chirurgie.

De morele en materiële schade (loonverlies bijvoorbeeld) die voortvloeit uit uw tijdelijke of blijvende invaliditeit, is eveneens verzekerd.

Het ergste overkomt u? Bij overlijden betaalt de verzekering Top Bestuurder de begrafeniskosten en voorziet zij in een vergoeding van de morele en materiële schade van uw naasten.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Zoals de naam al aangeeft, verzekert Top Bestuurder u wanneer u, maar ook alle andere gemachtigde bestuurders, achter het stuur zit van de verzekerde motorhome.

Maar dat is niet alles. Deze verzekering komt ook tussen als de bestuurder

 • in of uit de motorhome stapt;
 • een herstelling uitvoert op de weg of wanneer hij helpt bij het depanneren van het verzekerde voertuig;
 • helpt bij de redding van personen of goederen naar aanleiding van een verkeersongeval;
 • persoonlijke dingen in- of uit de verzekerde motorhome laadt;
 • het slachtoffer werd van een carjacking van de verzekerde motorhome.

De bestuurder is verzekerd in alle landen die vermeld staan op de groene kaart van het voertuig.

 

Wat gebeurt er bij ongeval?

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat synoniem met

 • eenvoud: één telefoontje en wij nemen uw dossier in handen;
 • snelheid: u wordt snel en correct vergoed.

Globale verkeersongevallenverzekering

Waarom is deze verzekering voor mij interessant?

U of één van uw gezinsleden is betrokken in een verkeersongeval? En dat als bestuurder of passagier van een voertuig, als voetganger, in de trein, met de fiets of zelfs in het vliegtuig? In dat geval dekt de Globale Ongevallenverzekering de kosten die voortvloeien uit dat ongeval. Deze uiterst volledige waarborg dekt al uw gezinsleden, maar ook alle passagiers en elke toegelaten bestuurder van uw voertuig. Wat u een volledige bescherming biedt.

 

Wat dekt deze verzekering?

 • De medische kosten, kosten voor prothesen, orthopedie, esthetische chirurgie, geneesmiddelen, vervoer- en repatriëringskosten en dergelijke zijn verzekerd tot 5 000 euro.
 • U moet in het ziekenhuis worden opgenomen? U geniet een forfait van 25 euro per dag gedurende maximum 1 jaar.
 • U bent blijvend invalide? Er wordt u een kapitaal uitgekeerd, dat berekend wordt op basis van uw invaliditeitsgraad. Tot 50 000 euro!
 • Het ergste overkomt u? Wij keren uw naasten een kapitaal uit van 25 000 euro in geval van overlijden.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Uw gezinsleden zijn verzekerd als

 • bestuurder of passagier van een voertuig met 4 wielen, een motor, een bromfiets, een fiets;
 • gebruiker van eender welk vervoermiddel op het land, op het water of in de lucht;
 • voetganger indien er een ander voertuig bij betrokken is.

Elke bestuurder of passagier van het verzekerde voertuig is eveneens gedekt, zelfs indien hij of zij geen lid is van uw gezin.

En dat, overal ter wereld.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Eén telefoontje volstaat om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.

AG Insurance staat dan ook synoniem voor:

 • eenvoud: één telefoontje en wij nemen uw dossier in handen;
 • snelheid: u wordt snel en correct vergoed voor uw lichamelijke letsels.