/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/motorhome2.jpg

Motorhome

Deze pagina delen PrintE-mail
Mijn motorhome verzekeren

Top Omnium

Waarom is Top Omnium voor mij interessant?

Omdat het een uitgebreide bescherming biedt voor uw motorhome. Top Omnium bestaat uit 2 waarborgen: ‘Multirisk’ en ‘Stoffelijke Schade’. Samen vormen deze waarborgen wat men doorgaans een ‘Grote Omnium’ noemt. Enkel Multirisk = Kleine Omnium Multirisk + Stoffelijke Schade = Grote Omnium.

 

Wat dekt Top Omnium ?

De waarborgen die u geniet, hangen af van de formule die u kiest.

 

De verzekerde waarborgenGrote Omnium​Kleine Omnium​
Diefstal
Brand 
Glasbreuk 
Storm, hagel, overstroming
Aanrijding met dieren
De schade die u veroorzaakt aan uw voertuig
De schade veroorzaakt aan uw voertuig door derden​

 ​

De troeven van Top Omnium?

 • Uw motorhome werd gestolen? U hebt een totaal verlies?
  Er wordt geen afschrijving* toegepast gedurende de eerste 6 maanden, noch tijdens de eerste 10 000 km.
 • Bovendien wordt het bedrag dat u betaalde voor de belasting op de inverkeerstelling en uw antidiefstalsysteem terugbetaald in geval van totaal verlies of diefstal van uw motorhome.
 • Er wordt geen vrijstelling toegepast in de waarborgen Multirisk.
 • U krijgt een vervangingsvoertuig als u uw motorhome laat herstellen bij één van onze erkende garagisten. Zonder enige verplichting. U bent altijd vrij zelf uw hersteller te kiezen.
 • Uw motorhome werd gestolen? U krijgt een vervangwagen gedurende maximaal 30 dagen.
 • Uw premie stijgt niet na een ongeval.

* Afschrijving is het principe volgens hetwelk uw voertuig zijn waarde verliest gedurende de looptijd van uw verzekeringscontract.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Bij ongeval volstaat één telefoontje om alles te regelen, zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan tijdens de hele schaderegelingsprocedure.

Pack Motorhome+

Waarom is Pack Motorhome+ voor mij interessant?

In combinatie met uw verzekering Top Omnium bieden de unieke waarborgen van Pack Motorhome+ u een volledige bescherming. Zo verliest uw motorhome de eerste 18 maanden niets van zijn waarde en ontvangt u tot 4 000 euro extra vergoeding voor het toebehoren en de vervoerde voorwerpen die beschadigd zijn na een verzekerd schadegeval. In geval van diefstal van uw motorhome ontvangt u eveneens een vergoeding voor het toebehoren en de voorwerpen die u vervoerde. Bovendien kan u rekenen op bijkomende interessante waarborguitbreidingen die u verder op deze pagina kan ontdekken!

 

Wat dekt Pack Motorhome+?

Pack Motorhome+ vult uw omniumverzekering aan met 6 bijzonder interessante waarborgen.

 

Geen waardeverlies gedurende de eerste 18 maanden.​Wat betekent dat uw motorhome zijn waarde niet verliest bij totaal verlies of diefstal gedurende de eerste 18 maanden.​
U was betrokken bij een verzekerd schadegeval en bepaalde voorwerpen die u vervoerde (zoals uw laptop en fietsen) of bepaalde toebehoren zijn beschadigd?
U bent verzekerd tot 4 000 euro.​
Uw motorhome is gestolen?
U ontvangt eveneens tot 4 000 euro vergoeding voor uw toebehoren en vervoerde voorwerpen.​
Geen vrijstelling 
Het glas van uw koplampen, achterlichten en buitenspiegels is verzekerd zonder vrijstelling.
Uw motorhome is gestolen?U krijgt een monospace als vervangwagen.
Uw motorhome is onbruikbaar als gevolg van een gedekt schadegeval?U ontvangt een dagvergoeding in geval van onbruikbaarheid van uw motorhome.​
 

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Een ongeval, groot of klein, brengt vaak een administratieve rompslomp met zich mee. Maar niet bij AG Insurance. Eén telefoontje volstaat om alles te regelen. Zowel overdag als ‘s nachts.

Onze specialisten openen een dossier en duiden een beheerder aan die u zal bijstaan gedurende de hele schaderegelingsprocedure.

OmniNatuur

Waarom is OmniNatuur voor mij interessant? ​

U wilt uw motorhome een bescherming bieden tegen alle vormen van natuurgeweld, zonder dat u hiervoor een mini-omnium (Multirisk) moet afsluiten. Hagel, storm, onweer, overstroming, ... Deze natuurfenomenen komen meer een meer voor. Ongetwijfeld zit de opwarming van de aarde hier voor iets tussen. Bijgevolg stijgt ook het aantal schadegevallen en de omvang van de schade. Ook de iets oudere motorhomes, die niet meer in omnium zijn verzekerd, ontsnappen niet aan de grillen van de natuur.

Met OmniNatuur kunt u voortaan uw motorhome beschermen tegen de schade veroorzaakt door de natuur. En dit kost u slechts 5 euro per maand. Bovendien bent u in heel België en in alle landen vermeld op de groene kaart beschermd. En dus niet alleen als uw motorhome bij u thuis voor de voordeur staat. Uw motorhome dient tenslotte toch om te reizen! Hebt u schade dan kunt u uw motorhome laten herstellen zonder enige vrijstelling!

OmniNatuur in combinatie met BA Auto van AG Insurance biedt uw motorhome een minimale bescherming tegen materiële schade als u uw motorhome niet meer wilt verzekeren met een volledige of gedeeltelijke omnium.

 

Wat dekt OmniNatuur? ​

U kunt met OmniNatuur uw motorhome beschermen tegen materiële schade veroorzaakt door:

 • hagel;
 • onweer;
 • overstroming;
 • storm;
 • ander natuurgeweld (aardbeving, vulkaanuitbarsting, neerstorten van rotsen, vallen van stenen of ijsblokken, grondverschuiving of -verzakking, lawine, sneeuwdruk, vloedgolf, buiten de oevers treden van waterlopen, storm met windsnelheden van minstens 80 km/u, orkaan, bliksem).

Ook glasbreuk veroorzaakt door natuurgeweld is verzekerd.

Geen Vrijstelling
U hebt geen vrijstelling en kunt dus rekenen op een volledige schadevergoeding.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​Uw motorhome is niet alleen verzekerd als hij voor uw voordeur geparkeerd staat. OmniNatuur is immers geldig overal in België en zelfs in alle landen vermeld op uw groene kaart!

 

Wat doe ik bij schade?

​Hebt u schade in België of in het buitenland? Dan kunt u zowel dag en nacht bellen naar AG Insurance.
Een van onze specialisten opent voor u een dossier en een gespecialiseerde beheerder begeleidt u doorheen de volledige schaderegelingsprocedure.