/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Family/sub1_assurer_responsabilite.jpg

BA

Deze pagina delen PrintE-mail

​Burgerlijke Aansprakelijkheid


Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven

Waarom is Top Familiale voor mij interessant?

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven is niet verplicht, maar is toch sterk aanbevolen. Zelfs voor alleenstaanden. Waarom? Omdat zonder deze verzekering, ook wel familiale verzekering genoemd, een ongeval waarvoor u aansprakelijk bent zeer zware financiële gevolgen kan hebben.

Top Familiale, de verzekering BA Privéleven van AG Insurance, vergoedt:

 • de (materiële of lichamelijke) schade die u, de leden van uw gezin, of uw huisdieren veroorzaken aan anderen;
 • de schade veroorzaakt aan anderen door uw gasten, uw huispersoneel en de kinderen en dieren waarop u past;
 • en in bepaalde gevallen de lichamelijke schade die u oploopt (u of een van uw gezinsleden) ook.

 

Wat dekt Top Familiale?

Uw Top Familiale vergoedt alle lichamelijke en materiële schade die u veroorzaakt aan anderen.
U, maar ook …

 • de leden van uw familie die onder uw dak wonen;
 • uw kinderen op kot of op Erasmus;
 • uw huisdieren, paarden inbegrepen (maximaal 2). Hebt u meer dan twee paarden, dan kunt u zich verzekeren door onze verzekering BA Paard te onderschrijven;
 • de personen die definitief het huis verlaten hebben (tot 12 maanden na hun verhuis wegens humanitaire missie, reis, gezondheid, beroepsredenen, ... );
 • de kinderen en de dieren waarop u past;
 • de personen die bij u thuis op uw kinderen of dieren passen;
 • de poetsvrouw, de tuinman, … wanneer deze bij u aan het werk zijn;
 • de vrienden die bij u verblijven.

Tot 24.500.000 euro* voor de lichamelijke schade en tot 7.100.000 euro* voor de materiële schade!

Dus zelfs bij een zwaar schadegeval kunt u gerust zijn dat uw financiële situatie niet in gevaar komt. Enkel de vrijstelling van 245 euro* blijft voor uw rekening. Behalve als u als aanvulling op uw Top Familiale Pack Familiale+ van AG Insurance hebt onderschreven.

Een familiale verzekering die zelfs uw eigen schade dekt

 • Uw poetsvrouw stoot een ladder om die u raakt, waardoor u zich verwondt aan het hoofd.
 • Het kind van de buren komt een nachtje logeren en verwondt uw kind tijdens het spelen.

In dergelijke situaties betaalt Top Familiale u 100 % van de medische kosten die ten laste zijn van de verzekerde, terug (na tussenkomst van het ziekenfonds). Slechts weinig andere verzekeringen bieden zo'n dekking!

De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?

Schade door een opzettelijke handeling of een grove schuld veroorzaakt door jongeren van minder dan 16 jaar is verzekerd. En in geval van opzettelijke feiten gepleegd door een jongere tussen 16 en 18 jaar, is de aansprakelijkheid van de ouders verzekerd en is het verhaal tegen de aansprakelijke jongere beperkt tot 12.500 euro. Op die manier is uw financiële toekomst en die van uw kind niet in gevaar.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

Top Familiale verzekert uw extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid wereldwijd.

Tijdens een citytrip in Praag bezoekt u een atelier waar kristallen voorwerpen worden gemaakt. U loopt een rek met kristallen vazen omver … Uw partner werkt voor een internationaal bedrijf en moet regelmatig voor negen maanden naar het buitenland. Tijdens het winkelen stoot hij een peperduur tv-toestel omver ...

Gelukkig is er onze familiale verzekering om de brokken te lijmen.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

U bent jager, jachtopziener-drijver of inrichter van jachtpartijen? Laat uw burgerlijke aansprakelijkheid verzekeren en sluit BA Jacht van AG Insurance af.

 

Wat moet u doen bij een schadegeval?

Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij brengt u in contact met een specialist die:

 • de administratieve formaliteiten vervult;
 • een expert aanduidt om de geleden schade te bepalen (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • onmiddellijk een afspraak maakt, indien nodig.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schade die u veroorzaakt aan uw eigen goederen of aan een ander gezinslid.

- De schade die moet gedekt zijn door een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld BA Auto).

- De schadegevallen die voortvloeien uit beroepsactiviteiten.

- De gevallen van zware fout, beperkt tot 2 situaties (dronkenschap of gelijkaardige toestand en geweld op personen), waarin de verzekering niet tussenkomt als de aansprakelijke verzekerde ouder was dan 18 jaar op het ogenblik van de feiten.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Pack Familiale+

Waarom is Pack Familiale+ voor mij interessant?

Als aanvulling bij uw verzekering BA Privéleven Top Familiale breidt Pack Familiale+ uw bescherming verder uit. Pack Familiale+ dekt ondermeer de schade veroorzaakt aan :

 • vakantieverblijven die u huurt;
 • de lokalen gehuurd voor familiefeesten;
 • de voorwerpen die u huurt of leent.

Bovendien:

 • annuleert uw Pack Familiale+ de vrijstelling als het totale bedrag van de schade meer bedraagt dan het bedrag van de vrijstelling voorzien in uw contract;
 • verdubbelt uw Pack Familiale+ de tussenkomstplafonds van uw waarborg rechtsbijstand privéleven.

 

Wat dekt Pack Familiale+?

 • Een schadevergoeding zonder vrijstelling
  Dankzij Pack Familiale+ moet u zelf de kosten van de vrijstelling niet meer dragen, zodra de schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling van 245 euro*.
 • Een bescherming voor al uw gehuurde vakantieverblijven of zalen voor familiefeesten
  Pack Familiale+ dekt de schade veroorzaakt aan gehuurde vakantieverblijven en aan zalen gehuurd voor familiefeesten. In België én in het buitenland!
 • Een dekking voor voorwerpen die u leent of huurt
  Pack Familiale+ komt eveneens tussen voor de schade die u veroorzaakt aan de voorwerpen die u leent of huurt (werktuigen, fietsen, campingmateriaal, de grasmaaier van uw buur, ...)

De kleine ‘extra’s die het verschil maken?

De verzekering Pack Familiale+ verdubbelt de tussenkomstplafonds van uw waarborg rechtsbijstand (als u deze afgesloten hebt natuurlijk). Op die manier bent u verzekerd tot 180.000 euro voor uw verdedigingskosten voor een rechtbank en tot 60.000 euro voor de opsporingskosten van een verdwenen kind.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De waarborgen van uw Pack zijn wereldwijd geldig!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve als één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Telefoneer eerst naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact brengen met een specialist die instaat:

 • voor de administratieve formaliteiten;
 • voor het aanduiden van een expert (of een advocaat indien uw aansprakelijkheid wordt betwist);
 • voor het maken van een afspraak, indien nodig.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schade aan de motorvoertuigen die onderworpen zijn aan de BA Autoverzekering, behalve indien hun maximale snelheid minder dan 15 km/u. bedraagt.

- De schade veroorzaakt door het opzettelijke feit van een verzekerde die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.