/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Family/sub1_protection_juridique.jpg

Juridisch

Deze pagina delen PrintE-mail

Rechtsbijstand​


Waarom is rechtsbijstand voor mij interessant?

De waarborg rechtsbijstand is niet verplicht, maar is toch sterk aanbevolen! Deze waarborg:

 • helpt u uw rechten te doen gelden in geval van geschillen of procedures voor een Belgische rechtbank;
 • betaalt uw advocaatkosten, expertisekosten en gerechtelijke procedurekosten;
 • voorziet in een financiële steun in geval van verdwijning van een kind (verdwenen, ontvoerd of weggelopen);
 • helpt u in geval van een meningsverschil met uw verzekeraar Burgerlijke Aansprakelijkheid Privéleven.

Bovendien zijn de tussenkomstbedragen heel hoog: tot 90.000 euro per schadegeval en zelfs tot 180.000 euro als u de bijkomende waarborg Pack Familiale+ hebt onderschreven.

Wat dekt uw rechtsbijstand?

 • Uw waarborg rechtsbijstand neemt de advocaat-, expertise- en procedurekosten ten laste tot 90.000 euro per schadegeval.
  De waarborg rechtsbijstand komt tussen in de kosten van het burgerrechtelijk verhaal tegen een aansprakelijke derde voor zover het gevraagde bedrag minstens gelijk is aan het bedrag van de vrijstelling. Behalve in geval van lichamelijke schade, overlijden, verhaal als gevolg van een medische fout of de verdwijning van een kind jonger dan 16 jaar.
 • Als de derde, die verantwoordelijk verklaard wordt, niet solvabel is en u dus niet kan vergoeden, krijgt u een schadevergoeding tot 15.000 euro.
 • Bij de verdwijning van een kind komt uw waarborg rechtsbijstand tussen tot 30.000 euro in:
    • de opsporingskosten;
    • de erelonen van de arts of de therapeut die belast is met de slachtofferbegeleiding;
    • de kosten en erelonen van de advocaat voor juridische bijstand tijdens het onderzoek.
 • Uw waarborg rechtsbijstand betaalt uw borgtocht in het buitenland tot 45.000 euro.

De kleine ‘extra’s’ die het verschil maken?

De waarborg rechtsbijstand schiet het bedrag voor van de vrijstelling die ten laste werd gelegd van de aansprakelijke derde indien deze laatste u deze niet betaalt, ondanks twee herinneringen.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent wereldwijd verzekerd!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het gaat om een contract van één jaar dat stilzwijgend verlengd wordt, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat moet u doen bij een schadegeval?

 • Neem contact op met Providis, onze gespecialiseerde, onafhankelijke dienst.
 • Een medewerker neemt uw dossier in handen en probeert in eerste instantie tot een minnelijke schikking te komen.
 • Er is geen oplossing mogelijk en een gerechtelijke procedure is onafwendbaar? Providis zal u bijstaan en uw rechten verdedigen voor de rechtbank.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De waarborg ‘Burgerlijk verhaal ingevolge een medische fout’ is niet van toepassing op behandelingen van esthetische aard, behalve in het kader van reconstructieve chirurgie.

- De waarborgen ‘Burgerlijk verhaal’ en ‘Burgerlijke verhaal ingevolge een medische fout’ zijn niet van toepassing als het schadegeval het gevolg is van één van de volgende zware fouten: de verzekerde bevindt zich in staat van dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie, of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van andere producten.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.