/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Family/TopAccidents288x128-detail.jpg

Ongevallen

Deze pagina delen PrintE-mail

   ​


Huispersoneel

Waarom is de ongevallenverzekering Huispersoneel voor mij interessant?

Iedereen die betaald personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht zijn personeel te beschermen tegen ongevallen* die zich kunnen voordoen op hun werkplaats of op de weg van en naar hun werk. Deze verplichting geldt dus ook voor het personeel dat u bij u thuis tewerkstelt. AG Insurance stelt u hiervoor de ongevallenverzekering Huispersoneel voor. Een contract dat alle huispersoneel (poetsvrouw, kok, enz.), arbeiders (tuinman, conciërge, enz.) en werknemers (babysit, ziekenoppas, enz.) verzekert. En dat nog meer troeven biedt:

 • Eén enkel contract volstaat om al het personeel dat u tewerkstelt, te verzekeren, zonder beperking van het aantal werknemers;
 • Zowel personeelsleden al dan niet aangesloten bij de RSZ, personen die occasioneel bij u werken en het niet-aangegeven personeel zijn verzekerd;
 • De medische, apotheek- en hospitalisatiekosten van uw personeel worden vergoed, net als hun arbeidsongeschiktheid of hun overlijden.

*Als u een beroep doet op personeel dat u betaalt met diensten- of PWA-cheques, dan is deze reglementering voor u niet van toepassing. Het is dan aan de organisatie die deze mensen tewerkstelt om ze tegen ongevallen te verzekeren.

 

Wat dekt de verzekering Huispersoneel?

Indien iemand van uw huispersoneel een arbeidsongeval heeft, voorziet uw verzekering Huispersoneel in:

 • de vergoeding van de medische, apotheek- en hospitalisatiekosten;
 • de uitkering van vergoedingen in geval van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid;
 • de uitkering van een vergoeding bij overlijden.

 

Waar en wanneer is mijn huispersoneel verzekerd?

Uw huispersoneel is verzekerd voor ieder arbeidsongeval (dat gebeurd is in uw hoofdverblijfplaats of in uw tweede verblijfplaats) of op de weg tussen hun woonplaats en uw woning.

Huispersoneel dat werkt met dienstencheques, is al verzekerd via het bedrijf dat hen tewerkstelt.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact stellen met een specialist die

 • alle administratieve formaliteiten regelt;
 • een adviserend geneesheer aanduidt die de lichamelijke letsels van het slachtoffer zal evalueren;
 • indien nodig onmiddellijk een afspraak maakt.

Wat moet u doen? U moet

 • ons een ingevulde ongevalsaangifte opsturen (ten laatste binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag na het ongeval);
 • ons (zo snel mogelijk) een medisch attest overmaken.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De activiteiten die een verzwaard risico inhouden, dat wil zeggen de activiteiten die een specifieke ervaring of professioneel materiaal vereisen wat impliceert dat deze werken niet mogen uitgevoerd worden onder de bevoegdheid van de verzekeringsnemer.

- De werknemers tewerkgesteld door de verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Top Ongevallen: Financiële bescherming na een ongeval in je privéleven

Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

Als mensen al stilstaan bij de financiële gevolgen van een ongeval, dan denken ze in de eerste plaats aan de dokters- en ziekenhuiskosten. Zelden zijn ze zich ervan bewust dat je door een ongeval soms ook een hele tijd (of voor altijd) niet meer kan werken. De langdurige impact van invaliditeit op je financiële situatie kan groot zijn en je werkt ze niet zomaar weg met de tussenkomst van het ziekenfonds of andere verzekeringen.

1 op de 3 Belgen is ervan overtuigd dat hij bij een ongeval in zijn privéleven vergoed zal worden door zijn familiale verzekering1.
Maar ook dat klopt niet! Een familiale verzekering vergoedt schade aan anderen, niet aan jezelf of je gezinsleden.

Om de langdurige financiële gevolgen van een ernstig ongeval met letsels op te vangen, heb je een goede ongevallenverzekering nodig. Eén die uitgebreid dekking verleent.

Maakt niet uit hoe het ongeval is gebeurd: thuis, op weg naar de yoga, tijdens een weekendje aan zee of in de sportclub, Top Ongevallen beschermt je financieel en geeft gemoedsrust na zowat elk ongeval in je privésfeer. Zodat je je om de centen geen zorgen hoeft te maken en kan focussen op je herstel.

Een hele geruststelling als je weet dat 1 op de 5 Belgen de afgelopen vijf jaar ernstig gewond raakte in de privésfeer.1

1.Onderzoek uitgevoerd in 2020 bij 1 000 Belgen, in opdracht van AG.

Wat dekt Top Ongevallen?

Alle types ongevallen overal ter wereld

Top Ongevallen dekt de financiële gevolgen van ongevallen met letsels die voorvallen in het privéleven. Ze biedt bescherming

 1. overal ter wereld
 2. voor heel uiteenlopende activiteiten:
  • thuis
  • in het verkeer
  • tijdens het uitoefenen van een hobby
  • tijdens het (onbetaald) sporten
  • tijdens schoolse activiteiten
  • op reis.

Flexibele oplossing op maat van je gezin

Top Ongevallen bestaat in 3 formules met verschillende waarborgen:

 1. Omnium Gezin: voor heel je gezin + een bijkomende dekking voor je huisdieren en de speelkameraadjes die over de vloer komen.
 2. Omnium Kinderen: voor alle kinderen in je gezin
 3. Omnium Individu: voor jezelf.

 

Wat is mogelijk?

 • een kapitaal tot 150.000 euro bij blijvende invaliditeit van 100 %. Bij gedeeltelijke invaliditeit wordt het kapitaal berekend in functie van de graad van blijvende invaliditeit en op grond van een cumulatieve formule.
 • een kapitaal tot 75.000 euro bij overlijden.
 • vergoeding van medische kosten - na tussenkomst van de mutualiteit - die je maakt ten gevolge van het ongeval: kosten voor behandeling, ziekenhuisverblijf, schadeherstellende esthetische chirurgie, prothesen, orthopedische apparaten, vervoer om medische redenen, repatriëring en reis om bij een gewond kind in het buitenland te kunnen zijn.
 • een forfaitaire dagvergoeding bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, vanaf 14 dagen na het ongeval en gedurende maximaal 2 jaar. Uiterst welkom om extra kosten of tijdelijk inkomensverlies op te vangen. Deze dekking is optioneel voor volwassenen. Voor kinderen is deze dagvergoeding automatisch inbegrepen om de kosten van kinderopvang, inhaallessen of huishoudhulp te compenseren.
 • 24/7 psychologische bijstand Ongevallen: 3 sessies met een psycholoog om het ongeval of het overlijden van een naaste te helpen verwerken.

 

De premie varieert naar gelang van de gekozen combinatie van dekkingen en in functie van de bedragen die je verzekert. Zo kan je de bescherming perfect afstemmen op wat jij of je gezin nodig heeft.

 

Voorbeelden

Ongeval bij het spelen

Tijdens het spelen in de tuin raakt je zoon gewond aan zijn oog. Hij moet meerdere keren op consultatie bij de oogarts, die hem ook medicijnen voorschrijft. Jouw Top Ongevallen verzekering betaalt de medische kosten ten gevolge van het ongeval.

 

Verkeersongeval

Op weg met de fiets naar school rijdt je dochter tegen een borduur en valt. Ze belandt in het ziekenhuis met zware verwondingen aan haar benen. Jouw Top Ongevallen verzekering vergoedt niet alleen de medische kosten, maar keert ook een dagvergoeding uit zolang je dochter niet naar school kan. Jammer genoeg zal ze blijvende letsels overhouden aan het ongeval. In jullie huis moet een traplift geplaatst worden en de verwondingen zullen waarschijnlijk ook een impact hebben op je dochters latere professionele leven. Daarom keert je verzekering ook een kapitaal uit om de financiële gevolgen op lange termijn op de vangen. Dankzij de Psychologische bijstand Ongevallen kan je dochter zeer snel terecht bij een psycholoog die haar steunt bij het verwerken van de handicap.

 

Ongeval bij het tuinieren

Je staat op een ladder om je haag te scheren. Plots verlies je je evenwicht en val je op de grond. Daarbij bezeer je je rug en het is ernstig. Anderhalf jaar lang ben je niet in staat om je job uit te oefenen. In dat geval krijg je een vergoeding voor je medische kosten en een vaste dagvergoeding om een eventueel inkomensverlies te compenseren, een huishoudhulp te betalen of je boodschappen aan huis te laten leveren.

 

Trekking-ongeval

Jij en je vriendin trekken er met de rugzak op uit in het onherbergzame Ijsland. En dan gebeurt het ondenkbare… je vriendin glijdt uit in een ravijn. De gevolgen zijn dramatisch. Dankzij Top Ongevallen krijg je een kapitaal uitgekeerd.

En dankzij de Psychologische bijstand Ongevallen kan je zeer snel terecht bij een psycholoog die je een aanzet geeft om het trauma te verwerken.

Pack OmniMobility

Waarom is Pack OmniMobility voor mij interessant?

Als u met de fiets, elektrische step, monowheel … rijdt, loopt u het risico ooit met pech of een ongeval te maken te krijgen. Helaas loopt het prijskaartje voor de materiële en/of lichamelijke schade dan snel op. Pack OmniMobility is de perfecte uitbreiding van uw Top Familiale die de schade aan derden verzekert.

Pack OmniMobility dekt een ruime waaier aan voortbewegingstoestellen:

 • de ‘klassieke’ fietsen, elektrische fietsen (max. 25 km/u en max. 1kW) en fietsen met trapondersteuning (zonder snelheidsbeperking);
 • de al dan niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps), monowheels, hoverboards, Segways… met een maximumsnelheid van 45 km/u (skateboards, rolschaatsen, ...);
 • (elektrische) rolstoelen met een maximumsnelheid van 25 km/u.


U geniet niet alleen belangrijke vergoedingen bij materiële of lichamelijke schade, maar ook een performante bijstand. En dit tijdens al uw activiteiten met de fiets of een van de andere bovenvermelde voortbewegingstoestellen (behalve tijdens wedstrijden): in de stad, op weg naar het werk, naar school, tijdens een recreatieve uitstap, enz.

In geval van lichamelijke schade: u bent ook gedekt als u één van de bovenvermelde types van voortbewegingstoestellen huurt voor eigen gebruik. Bovendien is het aantal passagiers op fietsen die uitgerust zijn met een stoeltje of aangepast zitje, niet beperkt. De lichamelijke schade van de passagiers (in hun hoedanigheid van verzekerde) is eveneens verzekerd.

In geval van materiële schade: als u gewond raakt door een ongeval en u bent minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt, dan zijn uw (elektrische) fiets en het toebehoren, of uw voortbewegingstoestel, verzekerd tot 1000 of 2500 euro, naargelang uw keuze.

Voor een bescherming volledig aangepast aan uw behoeften, kiest u:

 • de formule die het best bij u past (individuele formule, koppelformule of gezinsformule);
 • de waarde waarvoor u uw fietsen en andere voortbewegingstoestellen verzekert (tot 2500 euro per fiets of voortbewegingstoestel).

 

Wat dekt Pack OmniMobility?

​Pack Fietser omvat 5 waarborgen voor een optimale bescherming.

 • Vergoeding van de medische kosten die voor uw rekening blijven na tussenkomst van uw ziekenfonds: tot 6250 euro, zonder vrijstelling en overal ter wereld!
 • Vergoeding van de materiële schade tot 2500 euro aan uw fiets en het toebehoren (kinderzitje, derde wiel, ...) alsook aan de andere, bovenvermelde voortbewegingstoestellen, ingeval u lichamelijke schade oploopt tijdens een ongeval waardoor u minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt bent.
 • Een forfaitaire vergoeding die kan oplopen tot 250 000 euro afhankelijk van het invaliditeitspercentage als gevolg van uw ongeval.
 •  Een forfaitaire vergoeding van 25 000 euro wordt uitgekeerd aan uw naasten als u overlijdt als gevolg van het ongeval.
 • Bijstand indien nodig:
    • Uw fiets of ander voortbewegingstoestel rijdt niet meer? Een technisch defect? Een lekke band? We sturen een hersteller ter plaatse.
    • Uw fiets kan niet ter plaatse hersteld worden? Of hij is gestolen? Onze bijstandsservice brengt u naar huis of, als u dat wenst, krijgt u een vervangfiets om uw tocht voort te zetten (gedurende maximaal 7 dagen).
    • U kunt tot driemaal per jaar een beroep doen op deze bijstand.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De bijstand van uw Pack OmniMobility is overal in België geldig (zodra u zich op minstens 1 km van huis bevindt) en tot 30 km over de grens. De waarborgen ‘materiële schade’ en ‘lichamelijke schade’ zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar, het wordt automatisch hernieuwd voor dezelfde periode. Behalve als u of AG Insurance het contract opzegt (ten minste 3 maanden voor het einde van het contract).

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

U bent gewond na een ongeval met uw fiets of ander voortbewegingstoestel? Uw fiets of voortbewegingstoestel is beschadigd?
Bel ons, Pack OmniMobility zorgt voor alles: de materiële schade is gedekt en bovendien wordt u snel vergoed voor uw lichamelijke letsels, zonder discussie over uw eventuele aansprakelijkheid.

U bent geïmmobiliseerd als gevolg van een ongeval, een defect, een lekke band, verlies van de sleutel van het slot of blokkering van uw fietsslot of ander voortbewegingstoestel?
We sturen een pechverhelper ter plaatse.

Uw fiets of voortbewegingstoestel kan niet hersteld worden of is gestolen?

Uw bijstand voorziet in:
 • de depannage en het slepen;
 • het vervoer tot bij uw hersteller of tot bij u thuis;
 • een vervangfiets, tot 7 dagen indien nodig. Enkel voor (elektrische) fietsen.

U kunt tot 3 keer per jaar een beroep doen op de bijstandsservice van uw Pack OmniMobility. In België, zodra u minstens 1 km van huis bent en tot 30 km over de grens!

Derden liepen verwondingen en/of materiële schade op?
U bent verzekerd dankzij uw BA Privéleven Top Familiale.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De schade veroorzaakt aan onderdelen van de fiets of ander voortbewegingstoestel als gevolg van een constructie- of materiaalfout, slijtage, een duidelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of van een gebruik van de fiets of een ander voortbewegingstoestel dat niet overeenstemt met de richtlijnen van de fabrikant.

- De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, evenals door de overbelasting van de fiets, van de aanhangwagen of van een ander voortbewegingstoestel.

- De bijstand in geval van defect of een lekke band is niet van toepassing voor de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (skateboard, rolschaatsen, enz.) Indien nodig kunnen onze diensten wel op uw kosten een taxi sturen. De bijstand aan personen blijft wel gelden.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack CarRenting

Waarom is Pack CarRenting voor mij interessant? 

Wilt u zich graag verplaatsen met een huurwagen als u op vakantie bent in België of in het buitenland? Sluit dan Pack CarRenting af en geniet samen met uw partner of gezin van de mooie momenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

Dankzij Pack CarRenting, de aanvullende waarborg bij uw verzekering Top Familiale, kunt u in alle rust een wagen huren.

Schade aan uw huurwagen? De omniumverzekering van de autoverhuurder voorziet gemiddeld slechts in een vergoeding vanaf 2000 tot 3000 euro. De vrijstelling is dus duur. De afkoop van de vrijstelling bedraagt ongeveer 5 euro per dag.
Pack CarRenting is de oplossing: dankzij deze verzekering kan de hoge vrijstelling van de omniumverzekering van de autoverhuurder tegen een gunstig tarief worden afgekocht.

Wat dekt Pack CarRenting?

Is de huurwagen beschadigd?
Pack CarRenting dekt de stoffelijke schade tot 2500 euro, met een vrijstelling van 200 euro, terwijl de vrijstelling van de autoverhuurder doorgaans 2000 tot 3000 euro bedraagt.

Hebt u iets vergeten in de huurwagen?
Pack CarRenting komt tot 150 euro tussen in de kosten voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Pack CarRenting dekt tot 2500 euro per geschil.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

- In het buitenland (wereldwijd)
- In België

Het betreft een contract van een jaar met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen wettelijk verzet aantekent, en dat minstens drie maanden voor het einde van het contract.

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Stoffelijke schade aan uw huurwagen?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur als de autoverhuurder eist om de vrijstelling te betalen, de reparatiekosten van de schade te vergoeden en/of de kosten terug te betalen voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de nodige bewijsstukken bezorgen (bv. huurcontract, factuur van de reparatie, …), alsook het bewijs van de betaling aan de autoverhuurder of elke andere begunstigde.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur zodra u de factuur van uw advocaat hebt ontvangen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de factuur en het betalingsbewijs bezorgen.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarRenting is een bijkomende waarborg in uw verzekering Top Familiale.

- De schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet de verzekerde is;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs om het gehuurde voertuig te besturen in het land waar het schadegeval zich voordoet;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, in staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische dranken;
- de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten;
- de schadegevallen tijdens werkstakingen, daden van terrorisme of alle gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), waaraan de verzekerde deelnam met het gehuurde voertuig.
 
De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte draagwijdte van de waarborgen te kennen, kun u de algemene voorwaarde raadplegen.