/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Family/sub1_accident_famille.jpg

Ongevallen

Deze pagina delen PrintE-mail

   ​


Huispersoneel

Waarom is de ongevallenverzekering Huispersoneel voor mij interessant?

Iedereen die betaald personeel tewerkstelt, is wettelijk verplicht zijn personeel te beschermen tegen ongevallen* die zich kunnen voordoen op hun werkplaats of op de weg van en naar hun werk. Deze verplichting geldt dus ook voor het personeel dat u bij u thuis tewerkstelt. AG Insurance stelt u hiervoor de ongevallenverzekering Huispersoneel voor. Een contract dat alle huispersoneel (poetsvrouw, kok, enz.), arbeiders (tuinman, conciërge, enz.) en werknemers (babysit, ziekenoppas, enz.) verzekert. En dat nog meer troeven biedt:

 • Eén enkel contract volstaat om al het personeel dat u tewerkstelt, te verzekeren, zonder beperking van het aantal werknemers;
 • Zowel personeelsleden al dan niet aangesloten bij de RSZ, personen die occasioneel bij u werken en het niet-aangegeven personeel zijn verzekerd;
 • De medische, apotheek- en hospitalisatiekosten van uw personeel worden vergoed, net als hun arbeidsongeschiktheid of hun overlijden.

*Als u een beroep doet op personeel dat u betaalt met diensten- of PWA-cheques, dan is deze reglementering voor u niet van toepassing. Het is dan aan de organisatie die deze mensen tewerkstelt om ze tegen ongevallen te verzekeren.

 

Wat dekt de verzekering Huispersoneel?

Indien iemand van uw huispersoneel een arbeidsongeval heeft, voorziet uw verzekering Huispersoneel in:

 • de vergoeding van de medische, apotheek- en hospitalisatiekosten;
 • de uitkering van vergoedingen in geval van (tijdelijke of blijvende) arbeidsongeschiktheid;
 • de uitkering van een vergoeding bij overlijden.

 

Waar en wanneer is mijn huispersoneel verzekerd?

Uw huispersoneel is verzekerd voor ieder arbeidsongeval (dat gebeurd is in uw hoofdverblijfplaats of in uw tweede verblijfplaats) of op de weg tussen hun woonplaats en uw woning.

Huispersoneel dat werkt met dienstencheques, is al verzekerd via het bedrijf dat hen tewerkstelt.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

Telefoneer onmiddellijk naar uw verzekeringsadviseur. Hij zal u in contact stellen met een specialist die

 • alle administratieve formaliteiten regelt;
 • een adviserend geneesheer aanduidt die de lichamelijke letsels van het slachtoffer zal evalueren;
 • indien nodig onmiddellijk een afspraak maakt.

Wat moet u doen? U moet

 • ons een ingevulde ongevalsaangifte opsturen (ten laatste binnen de 10 werkdagen te rekenen vanaf de dag na het ongeval);
 • ons (zo snel mogelijk) een medisch attest overmaken.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De activiteiten die een verzwaard risico inhouden, dat wil zeggen de activiteiten die een specifieke ervaring of professioneel materiaal vereisen wat impliceert dat deze werken niet mogen uitgevoerd worden onder de bevoegdheid van de verzekeringsnemer.

- De werknemers tewerkgesteld door de verzekerde in het kader van zijn beroepsactiviteit.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Formule 24 Privéleven

Waarom is Formule 24 iets voor mij?

U struikelt en valt thuis van de trap … Tijdens het koken verbrandt u zich aan het fornuis of een hete pan … U voetbalt met uw kinderen in de tuin en komt slecht neer op uw schouder … Op vakantie krijgt u een lekke band met de fiets en komt ten val … Het zijn maar enkele voorbeelden van kleine en minder kleine ongevallen met financiële en/of lichamelijke gevolgen voor u of uw gezinsleden. Met de ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven bent u hiervoor verzekerd. Formule 24 Privé-leven zorgt na een ongeval voor een vergoeding bij - medische kosten, - tijdelijke arbeidsongeschiktheid, - permanente invaliditeit, - overlijden. Zo kunt u met een gerust hart genieten van uw vrije tijd met uw gezin, waar u ook bent.

 

Wat heeft deze verzekering mij te bieden? ​

Formule 24 Privé-Leven is een viervoudige ongevallenverzekering, met waarborgen die u alle rust geven om volop te genieten in uw privéleven.

U kunt zelf uw pakket waarborgen samenstellen. Zo zijn u en uw gezinsleden verzekerd bij elk, banaal of ernstig, privé-ongeval.

U krijgt een vergoeding bij

medische kosten* (tot uw letsels geheeld zijn) (optionele waarborg):

 • hospitalisatiekosten (incl. esthetische chirurgie),
 • medische behandelingskosten,
 • herstellings- en vervangingskosten van bestaande prothesen en orthopedische toestellen die door het ongeval werden beschadigd en aankoop van nieuwe prothesen en orthopedische toestellen, medisch noodzakelijk als gevolg van het ongeval,
 • kosten voor verplaatsingen om medische redenen (0,17 euro/km, max. 619,73 euro).

tijdelijke arbeidsongeschiktheid (optionele waarborg):

 • vergoeding per dag van arbeidsongeschiktheid.

(blijvende) invaliditeit:

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, evenredig met de vastgestelde graad (%) van blijvende invaliditeit.

Overlijden:

 • vergoeding van een vast bedrag, bepaald in uw contract, dat uitgekeerd wordt aan uw nabestaanden wanneer u overlijdt als gevolg van het ongeval.

* Per slachtoffer en per ongeval zal een vrijstelling van 123,95 euro afgehouden worden. De terugbetaling voor eenzelfde ongeval, per persoon, wordt beperkt in functie van het in uw contract opgenomen plafond.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​De dekking is geldig voor elk ongeval in uw privéleven, wereldwijd.

 

Wat doe ik bij een ongeval? ​

Stel: u bent aan het ravotten met uw kinderen in de tuin en u glijdt uit op het gras. U voelt meteen dat u medische verzorging nodig heeft, en na een bezoek aan de dokter wordt uw arm in het gips gelegd.

Om uw ongeval correct aan te geven bij de ongevallenverzekering, doet u het volgende:

1. Ten laatste 10 dagen na het ongeval meldt u de aard en omstandigheden van het ongeval aan onze diensten.Bij overlijden dient de aangifte binnen de 24u na het overlijden ten gevolge van het ongeval te gebeuren.

2. Per schadegeval krijgt u één medewerker toegewezen die het volledige proces in goede banen zal leiden, van het openen van een dossier tot de uiteindelijke terugbetaling.

3. Medische getuigschriften in verband met eventuele arbeidsongeschiktheid moeten binnen de 10 dagen na de vaststelling van de arbeidsongeschiktheid naar ons opgestuurd worden. Alle andere door onze medische dienst gevraagde inlichtingen moeten ons binnen de 10 dagen na onze vraag bezorgd worden.

Bij een ongeval is het vooral belangrijk dat u zich voldoende laat verzorgen...
De rest regelen wij voor u !

Pack OmniMobility

Waarom is Pack OmniMobility voor mij interessant?

Als u met de fiets, elektrische step, monowheel … rijdt, loopt u het risico ooit met pech of een ongeval te maken te krijgen. Helaas loopt het prijskaartje voor de materiële en/of lichamelijke schade dan snel op. Pack OmniMobility is de perfecte uitbreiding van uw Top Familiale die de schade aan derden verzekert.

Pack OmniMobility dekt een ruime waaier aan voortbewegingstoestellen:

 • de ‘klassieke’ fietsen, elektrische fietsen (max. 25 km/u en max. 1kW) en fietsen met trapondersteuning (zonder snelheidsbeperking);
 • de al dan niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische steps), monowheels, hoverboards, Segways… met een maximumsnelheid van 45 km/u (skateboards, rolschaatsen, ...);
 • (elektrische) rolstoelen met een maximumsnelheid van 25 km/u.


U geniet niet alleen belangrijke vergoedingen bij materiële of lichamelijke schade, maar ook een performante bijstand. En dit tijdens al uw activiteiten met de fiets of een van de andere bovenvermelde voortbewegingstoestellen (behalve tijdens wedstrijden): in de stad, op weg naar het werk, naar school, tijdens een recreatieve uitstap, enz.

In geval van lichamelijke schade: u bent ook gedekt als u één van de bovenvermelde types van voortbewegingstoestellen huurt voor eigen gebruik. Bovendien is het aantal passagiers op fietsen die uitgerust zijn met een stoeltje of aangepast zitje, niet beperkt. De lichamelijke schade van de passagiers (in hun hoedanigheid van verzekerde) is eveneens verzekerd.

In geval van materiële schade: als u gewond raakt door een ongeval en u bent minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt, dan zijn uw (elektrische) fiets en het toebehoren, of uw voortbewegingstoestel, verzekerd tot 1000 of 2500 euro, naargelang uw keuze.

Voor een bescherming volledig aangepast aan uw behoeften, kiest u:

 • de formule die het best bij u past (individuele formule, koppelformule of gezinsformule);
 • de waarde waarvoor u uw fietsen en andere voortbewegingstoestellen verzekert (tot 2500 euro per fiets of voortbewegingstoestel).

 

Wat dekt Pack OmniMobility?

​Pack Fietser omvat 5 waarborgen voor een optimale bescherming.

 • Vergoeding van de medische kosten die voor uw rekening blijven na tussenkomst van uw ziekenfonds: tot 6250 euro, zonder vrijstelling en overal ter wereld!
 • Vergoeding van de materiële schade tot 2500 euro aan uw fiets en het toebehoren (kinderzitje, derde wiel, ...) alsook aan de andere, bovenvermelde voortbewegingstoestellen, ingeval u lichamelijke schade oploopt tijdens een ongeval waardoor u minimaal 2 dagen arbeidsongeschikt bent.
 • Een forfaitaire vergoeding die kan oplopen tot 250 000 euro afhankelijk van het invaliditeitspercentage als gevolg van uw ongeval.
 •  Een forfaitaire vergoeding van 25 000 euro wordt uitgekeerd aan uw naasten als u overlijdt als gevolg van het ongeval.
 • Bijstand indien nodig:
    • Uw fiets of ander voortbewegingstoestel rijdt niet meer? Een technisch defect? Een lekke band? We sturen een hersteller ter plaatse.
    • Uw fiets kan niet ter plaatse hersteld worden? Of hij is gestolen? Onze bijstandsservice brengt u naar huis of, als u dat wenst, krijgt u een vervangfiets om uw tocht voort te zetten (gedurende maximaal 7 dagen).
    • U kunt tot driemaal per jaar een beroep doen op deze bijstand.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

De bijstand van uw Pack OmniMobility is overal in België geldig (zodra u zich op minstens 1 km van huis bevindt) en tot 30 km over de grens. De waarborgen ‘materiële schade’ en ‘lichamelijke schade’ zijn wereldwijd van toepassing!

Wat is de looptijd van mijn contract?
Uw contract heeft een looptijd van één jaar, het wordt automatisch hernieuwd voor dezelfde periode. Behalve als u of AG Insurance het contract opzegt (ten minste 3 maanden voor het einde van het contract).

 

Wat gebeurt er bij een ongeval?

U bent gewond na een ongeval met uw fiets of ander voortbewegingstoestel? Uw fiets of voortbewegingstoestel is beschadigd?
Bel ons, Pack OmniMobility zorgt voor alles: de materiële schade is gedekt en bovendien wordt u snel vergoed voor uw lichamelijke letsels, zonder discussie over uw eventuele aansprakelijkheid.

U bent geïmmobiliseerd als gevolg van een ongeval, een defect, een lekke band, verlies van de sleutel van het slot of blokkering van uw fietsslot of ander voortbewegingstoestel?
We sturen een pechverhelper ter plaatse.

Uw fiets of voortbewegingstoestel kan niet hersteld worden of is gestolen?

Uw bijstand voorziet in:
 • de depannage en het slepen;
 • het vervoer tot bij uw hersteller of tot bij u thuis;
 • een vervangfiets, tot 7 dagen indien nodig. Enkel voor (elektrische) fietsen.

U kunt tot 3 keer per jaar een beroep doen op de bijstandsservice van uw Pack OmniMobility. In België, zodra u minstens 1 km van huis bent en tot 30 km over de grens!

Derden liepen verwondingen en/of materiële schade op?
U bent verzekerd dankzij uw BA Privéleven Top Familiale.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd? ​

- De schade veroorzaakt aan onderdelen van de fiets of ander voortbewegingstoestel als gevolg van een constructie- of materiaalfout, slijtage, een duidelijk gebrek aan onderhoud van deze onderdelen of van een gebruik van de fiets of een ander voortbewegingstoestel dat niet overeenstemt met de richtlijnen van de fabrikant.

- De schade veroorzaakt of verergerd door de vervoerde voorwerpen, evenals door de overbelasting van de fiets, van de aanhangwagen of van een ander voortbewegingstoestel.

- De bijstand in geval van defect of een lekke band is niet van toepassing voor de niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (skateboard, rolschaatsen, enz.) Indien nodig kunnen onze diensten wel op uw kosten een taxi sturen. De bijstand aan personen blijft wel gelden.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack CarRenting

Waarom is Pack CarRenting voor mij interessant? 

Wilt u zich graag verplaatsen met een huurwagen als u op vakantie bent in België of in het buitenland? Sluit dan Pack CarRenting af en geniet samen met uw partner of gezin van de mooie momenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

Dankzij Pack CarRenting, de aanvullende waarborg bij uw verzekering Top Familiale, kunt u in alle rust een wagen huren.

Schade aan uw huurwagen? De omniumverzekering van de autoverhuurder voorziet gemiddeld slechts in een vergoeding vanaf 2000 tot 3000 euro. De vrijstelling is dus duur. De afkoop van de vrijstelling bedraagt ongeveer 5 euro per dag.
Pack CarRenting is de oplossing: dankzij deze verzekering kan de hoge vrijstelling van de omniumverzekering van de autoverhuurder tegen een gunstig tarief worden afgekocht.

Wat dekt Pack CarRenting?

Is de huurwagen beschadigd?
Pack CarRenting dekt de stoffelijke schade tot 2500 euro, met een vrijstelling van 200 euro, terwijl de vrijstelling van de autoverhuurder doorgaans 2000 tot 3000 euro bedraagt.

Hebt u iets vergeten in de huurwagen?
Pack CarRenting komt tot 150 euro tussen in de kosten voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Pack CarRenting dekt tot 2500 euro per geschil.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

- In het buitenland (wereldwijd)
- In België

Het betreft een contract van een jaar met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen wettelijk verzet aantekent, en dat minstens drie maanden voor het einde van het contract.

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Stoffelijke schade aan uw huurwagen?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur als de autoverhuurder eist om de vrijstelling te betalen, de reparatiekosten van de schade te vergoeden en/of de kosten terug te betalen voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de nodige bewijsstukken bezorgen (bv. huurcontract, factuur van de reparatie, …), alsook het bewijs van de betaling aan de autoverhuurder of elke andere begunstigde.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur zodra u de factuur van uw advocaat hebt ontvangen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de factuur en het betalingsbewijs bezorgen.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarRenting is een bijkomende waarborg in uw verzekering Top Familiale.

- De schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet de verzekerde is;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs om het gehuurde voertuig te besturen in het land waar het schadegeval zich voordoet;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, in staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische dranken;
- de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten;
- de schadegevallen tijdens werkstakingen, daden van terrorisme of alle gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), waaraan de verzekerde deelnam met het gehuurde voertuig.
 
De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte draagwijdte van de waarborgen te kennen, kun u de algemene voorwaarde raadplegen.