/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Professionals/Pension/Healthcare-MyHealthcare-AssuranceAmbulatoire-SA-11-Vignette.jpg

RIZIV

Deze pagina delen PrintE-mail
Spaar zelf voor uw aanvullend pensioen


Waarom is een RIZIV-contract iets voor mij?

Als geconventioneerd dokter, tandarts, apotheker, kinesitherapeut, logopedist, zelfstandige verpleegkundige of vroedvrouw kunt u elk jaar een RIZIV-toelage aanvragen en storten in een RIZIV-contract. Dat kost u niets, maar het levert u wel een comfortabel aanvullend pensioenkapitaal op. U kunt bovendien kiezen om uw gezin extra te beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.
 
10 % van de premie wordt gestort in het solidariteitsfonds en geeft u recht op:
 
 • een maandelijkse rente tijdens de periode van uw arbeidsongeschiktheid, gedurende maximaal 1 jaar,
 • extra sparen en een geboortegeschenk als u moeder wordt,
 • een jaarlijkse overlevingsrente voor uw nabestaanden als u overlijdt vóór uw zestigste,
 • een forfaitaire uitkering als u vóór uw 60e ernstig ziek wordt.
 
Wilt u investeren in vastgoed (bouwen, verbouwen of aankopen), dan kunt u hiervoor een gedeelte van de reserve van uw RIZIV-contract gebruiken door een voorschot te nemen. Het pensioenkapitaal kan ook in pand gegeven worden bij een krediet of dienen om het krediet weder samen te stellen.
 
Hoe verloopt de aanvraagprocedure van de RIZIV-bijdrage ?
De RIZIV-bijdrage wordt voor alle beroepen digitaal aangevraagd en dit volgens dezelfde timing.

Hieronder de procedure in chronologische volgorde :
 • Uw verzekeringsmaatschappij stuurt de gegevens over uw contracten door naar het RIZIV.
 • Daarna zal u via de ProGezondheid-module uw contractgegevens kunnen raadplegen. U krijgt ook informatie als u voldoet aan de basisvoorwaarden voor het sociaal voordeel (geconventioneerd, actief in het kader van de ziekteverzekering).
 • Als het nodig is, zal u via ProGezondheid een actie moeten ondernemen. Als er bijvoorbeeld niet automatisch een actief contract wordt aangeduid, moet u aangeven op welk contract de bijdrage moet worden gestort. Het RIZIV kan u via ProGezondheid ook extra informatie opvragen i.v.m. de berekening van de RIZIV-bijdrage. ​​
 • Als het RIZIV voor u contractgegevens heeft en u voldoet aan de voorwaarden voor het sociaal voordeel,dan zal het RIZIV in de loop van juli een automatische aanvraag voor de RIZIV-bijdrage aanmaken. Het RIZIV berekent dan ook het bedrag waarop u recht heeft.
 • In de periode augustus-september zal u dan op ProGezondheid uw RIZIV-bijdrage kunnen raadplegen.
 • Daarna stort het RIZIV de bijdrage op uw contract. Deze betaling zal steeds vóór 15 januari van het premiejaar + 2 gebeuren.

Wat brengt een RIZIV-contract mij op?

U geniet een gewaarborgd rendement: de rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting, blijft voor die storting gegarandeerd tot het einde van het contract. Het rendement wordt eventueel aangevuld met een winstdeling.

Er wordt geen premietaks ingehouden  op de stortingen in uw RIZIV-contract.

Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn RIZIV-contract?

Wettelijke pensioenleeftijd

U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kunt uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Belasting van uw pensioenuitkering

Het pensioenkapitaal, exclusief de winstdeling, wordt belast volgens het stelsel van de fictieve rente. Bent u tot uw wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving actief gebleven,dan wordt slechts 80 % van het pensioenkapitaal belast. Daarnaast worden van het pensioenkapitaal een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) afgehouden.

 • De winstdeling wordt niet belast. Er wordt wel een RIZIV-bijdrage (3,55 %) en een solidariteitsbijdrage (0-2 %) van afgehouden.
 • Overlijdt u vóór de einddatum van het contract, dan wordt de fictieve rente berekend op het overlijdenskapitaal, exclusief de winstdeling.

Uw RIZIV-contract vroeger gebruiken

U kunt een gedeelte van de opgebouwde reserve van uw RIZIV-contract gebruiken om een  aankoop, bouw of verbouwing van vastgoed te financieren. U neemt dan nu al een voorschot op uw opgebouwde pensioenkapitaal. U kunt er ook voor kiezen om op de einddatum van uw RIZIV-contract het opgebouwde kapitaal te gebruiken om het bedrag van uw hypothecair krediet in één keer terug te betalen (de zogenaamde wedersamenstelling). Daarnaast kunt u het pensioenkapitaal van uw RIZIV-contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.

Welke keuzes heb ik?

U kunt vrij kiezen hoe u uw RIZIV-toelage besteedt: aan de opbouw van een aanvullend pensioen en/of aan een aantal aanvullende waarborgen zoals:
 • een aanvullende overlijdensdekking,
 • een overlijdensdekking na ongeval,
 • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.

U kunt uw RIZIV-contract  probleemloos cumuleren met een VAPZ, een individuele pensioentoezegging (als u uw activiteit uitoefent via een vennootschap), een POZ (als u geen vennootschap hebt), pensioensparen of langetermijnsparen.

Waarom zou ik maatschappelijk verantwoorde producten verkiezen?

U wil op een veilige manier sparen voor uw pensioen en tegelijkertijd een fiscaal voordeel genieten. Maar naast de louter financiële doelstellingen wil u dat uw geld gebruikt wordt om bedrijven te steunen die zich inzetten voor het milieu, de maatschappij en een goed bestuur. U wil zin geven aan uw investering door te kiezen voor maatschappelijk verantwoorde producten. Kortom, elke euro gestort in een RIZIV-contract, is een euro geïnvesteerd in duurzame projecten.

Meer specifiek houdt dit in dat de bij een RIZIV-contract toegepaste investeringsstrategie de krachtlijnen, uiteengezet in het bijzonder kader​, respecteert.