/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/AGi_CarSharing_Need_288x128_v01.jpg

CarSharing

Deze pagina delen PrintE-mail

Verhuurt u uw wagen via deelplatformen? Pack CarSharing verzekert u.

U huurt een wagen en u wilt graag goed verzekerd zijn?

Pack CarSharing

Waarom is Pack CarSharing voor mij interessant? 

Met Pack CarSharing bent u beschermd als eigenaar van een voertuig dat u verhuurt, maar ook als u zelf een wagen huurt (ingeschreven in België) via een online deelplatform of bij een professioneel verhuurbedrijf.
Uw wagen is verzekerd op om het even welk autodeelplatform, terwijl deze platformen vaak met één verzekeraar werken. U moet zich dus niet afvragen of u wel verzekerd bent via een bepaald platform en u kunt rekenen op een kwalitatieve dienstverlening.

U stelt zelf uw Pack samen op basis van uw specifieke behoeften:

1) U bent de verhuurder

 • Alle waarborgen die u hebt onderschreven voor uw wagen zijn ook van toepassing voor de verhuur via een deelplatform.
 • U kunt er ook voor opteren om een omniumverzekering af te sluiten enkel voor het risico van het delen van uw wagen.

In alle gevallen:

 • Kan uw wagen verzekerd zijn in omnium.
 • Is uw BA-verzekering ook van toepassing voor de verhuur.
 • Kunt u bij een geschil met de huurder of het platform rekenen op juridische bijstand.
 • Geniet u bijstand als de huurder uw wagen achterlaat.

2) U bent de huurder van een voertuig

 • U hebt een auto maar af en toe huurt u een voertuig.
 • Voor de huur van een voertuig ingeschreven in België, via een platform of een verhuurbedrijf, zijn de waarborgen onderschreven voor uw eigen voertuig ook van toepassing voor het gehuurde voertuig en voor de personen.
 • Het is mogelijk om de omniumverzekering toe te voegen.

• Uw wagen kan verzekerd zijn in omnium.
• De BA-verzekering van het gehuurde voertuig komt tussen bij schade.
• Bij een geschil met de verhuurder over stoffelijke schade veroorzaakt aan het voertuig of een geschil met het platform, kunt u een beroep doen op juridische bijstand.
• De kosten voor het terugsturen van vergeten voorwerpen in de wagen worden terugbetaald als u de huurder bent van de wagen.
• Dit is ook geldig voor de huur van bestelwagens, maar niet bij verhuur.

Wat dekt Pack CarSharing?

De belangrijkste risico’s van autodelen zijn gedekt.

Enkele voorbeelden:

U verhuurt uw wagen:
1. Tijdens de verhuurperiode veroorzaakt de huurder van uw wagen een ongeval met een andere auto. Deze auto loopt stoffelijke schade op, de bestuurder raakt gewond en uw eigen wagen is ook beschadigd.
De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto van AG Insurance komt tussen voor de schade aan de andere betrokken wagen en voor de verwondingen van de bestuurder. De schade aan uw eigen wagen wordt ook terugbetaald als u hebt gekozen voor de uitbreiding Pack CarSharing met een omniumverzekering.

2. De huurder van uw voertuig krijgt motorproblemen en uw wagen staat stil langs de kant van de weg.
Als u de verzekering Top Bijstand hebt onderschreven, kan de huurder ook rekenen op een bijstand aan het voertuig dankzij de extra optie Pack CarSharing. Als de huurder uw wagen achterlaat langs de kant van de weg, haalt de bijstandsverlener de auto op en zet hem bij u af.

U huurt een voertuig:
1. Enkele weken nadat u uw huurwagen hebt ingeleverd bij het verhuurbedrijf, krijgt u te horen dat er schade was aan het voertuig.
U kan de schade betwisten dankzij de juridische bijstand die is inbegrepen in het Pack CarSharing.

2. U huurt een wagen en veroorzaakt een ongeval. U bent in fout. U raakt gewond.
Als u de verzekering Top Bestuurder hebt afgesloten, dekt de bijkomende optie Pack CarSharing ook uw lichamelijke schade en uw medische kosten. Daarnaast is er een tussenkomst voor blijvende invaliditeit … ook als u een auto huurt.

Waar en wanneer ben ik verzekerd? 

U bent verzekerd als u uw wagen verhuurt.
Daarnaast is het best mogelijk dat u in België een bestelwagen wil huren voor een verhuizing, of een cabrio op een zonnige dag. Ook dan geldt de verzekering.

Wat is de looptijd van mijn verzekeringscontract?
Het gaat om een contract met een looptijd van een jaar. Het wordt automatisch verlengd voor dezelfde periode, behalve als een van de partijen verzet aantekent volgens de wettelijke bepalingen en dit minstens 3 maanden vóór het einde van het contract.

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Als u een wagen (ver)huurt en een ongeval hebt, kunt u dankzij de extra optie Pack CarSharing ook rekenen op de service die u geniet via de basisverzekeringen die u al hebt afgesloten.

Onze basisverzekeringen:
 
1) Hebt u een ongeval (in België en tot 30 km buiten de grenzen) en kunt u uw traject niet verderzetten?
 
Met onze BA Auto of onze Omnium Auto kunt u rekenen op onze gratis onmiddellijke bijstand die 24 uur op 24:

 • uw wagen sleept naar de plaats van uw keuze (de garage, uw woonplaats enz.);
 • een vervangwagen ter beschikking stelt gedurende 24 uur (en tot maandag als het ongeval zich voordoet op vrijdag of tijdens het weekend);
 • uw niet-gewonde passagiers naar huis of naar hun bestemming brengt.

AG Insurance staat voor:

 • Flexibiliteit: u kiest zelf de hersteller uit het uitgebreide netwerk van erkende herstellers van AG Insurance. Dit levert u tal van voordelen op.
 • Eenvoud: als u het ongeval aangeeft bij AG Insurance en een erkende hersteller kiest, contacteert deze hersteller u vanaf de daaropvolgende werkdag om een afspraak te maken.
 • Gebruiksgemak: ongeacht of u in fout bent, bij een erkende hersteller is uw mobiliteit gegarandeerd. Tijdens de herstelling kunt u gratis met een vervangwagen rijden.
  Bovendien gebeuren de expertise en de herstelling tegelijkertijd (geen tijdverlies). AG Insurance betaalt de factuur rechtstreeks aan de hersteller als u in uw recht bent.

2) Kunt u niet meer rijden na een ongeval, een panne of diefstal van uw voertuig?

Bent u ziek of gewond?

Eén telefoontje en Top Bijstand regelt alles. Onze specialisten begeleiden u tijdens de hele procedure van de schaderegeling.

AG Insurance staat voor:

 • Eenvoud: één telefoontje volstaat om een dossier te openen.
 • Snelheid: wij behandelen uw dossier onmiddellijk.
 • Flexibiliteit: in België en in het buitenland, 24 uur op 24.

3) Doe een beroep op Providis, een onafhankelijke dienstverlening van AG Insurance voor uw Rechtsbijstand.

De gespecialiseerde Providis-medewerkers helpen u en openen een dossier als u hen opbelt.

Providis staat voor:

 • Eenvoud: een telefoontje volstaat.
 • Expertise: de beheerders beheren enkel dossiers ‘rechtsbijstand’.

Bij schade kunt u contact opnemen met onze gratis dienst voor onmiddellijke bijstand of met Providis voor juridische bijstand. Onze specialisten helpen u en zorgen voor de schaderegeling, naargelang uw situatie.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarSharing is een optie als aanvulling op de waarborgen die al zijn onderschreven in het autoverzekeringscontract.

Wat niet is gedekt in Pack CarSharing:
Alle uitsluitingen van de verschillende basisverzekeringen die hieronder vermeld staan.

Wat niet gedekt is in de basisverzekeringen:

BA Auto
- Opzettelijk veroorzaakte ongevallen.
- Rijden in dronken toestand of onder invloed van drugs.
- Schade veroorzaakt door bestuurders die geen geldig rijbewijs hebben. In dat geval vergoedt de maatschappij wel derden, maar oefent ze verhaal uit tegen de aansprakelijke van het ongeval.
- Schade aan het in het contract vermelde voertuig.

Top Omnium
- In Multirisk ('kleine' omnium): diefstal van het voertuig als het door de maatschappij opgelegde antidiefstalsysteem niet werkte.
- In stoffelijke schade (die samen met Multirisk de ‘grote’ omnium vormt): schade veroorzaakt aan het voertuig als gevolg van een constructiefout, slijtage, een gebrek aan onderhoud of een niet-conform gebruik van het voertuig.

Top Bijstand
​- De kosten gemaakt door een verzekerde zonder voorafgaand akkoord van de bijstandsverlener (behalve als dit anders bepaald is in het contract).
- De behoefte aan bijstand doet zich voor als de verzekerde zich bevindt in een staat van dronkenschap, strafbare alcoholintoxicatie of gelijkaardige toestand.

Top Bestuurder
- De schadegevallen met als verzekerde een garagehouder, een persoon die voertuigen verkoopt, herstelt of depanneert, of iemand die een benzinestation, parking of carwash uitbaat.

Rechtsbijstand
​- De kosten en honoraria die de verzekerde heeft gemaakt vóór hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behoudens gerechtvaardigde dringendheid).
- De boeten, opdeciemen en transacties met het openbaar ministerie.
- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.

De lijst hierboven is niet volledig. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Pack CarRenting

Waarom is Pack CarRenting voor mij interessant? 

Wilt u zich graag verplaatsen met een huurwagen als u op vakantie bent in België of in het buitenland? Sluit dan Pack CarRenting af en geniet samen met uw partner of gezin van de mooie momenten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken.

Dankzij Pack CarRenting, de aanvullende waarborg bij uw verzekering Top Familiale, kunt u in alle rust een wagen huren.

Schade aan uw huurwagen? De omniumverzekering van de autoverhuurder voorziet gemiddeld slechts in een vergoeding vanaf 2000 tot 3000 euro. De vrijstelling is dus duur. De afkoop van de vrijstelling bedraagt ongeveer 5 euro per dag.
Pack CarRenting is de oplossing: dankzij deze verzekering kan de hoge vrijstelling van de omniumverzekering van de autoverhuurder tegen een gunstig tarief worden afgekocht.

Wat dekt Pack CarRenting?

Is de huurwagen beschadigd?
Pack CarRenting dekt de stoffelijke schade tot 2500 euro, met een vrijstelling van 200 euro, terwijl de vrijstelling van de autoverhuurder doorgaans 2000 tot 3000 euro bedraagt.

Hebt u iets vergeten in de huurwagen?
Pack CarRenting komt tot 150 euro tussen in de kosten voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Pack CarRenting dekt tot 2500 euro per geschil.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

- In het buitenland (wereldwijd)
- In België

Het betreft een contract van een jaar met een stilzwijgende verlenging voor dezelfde periode, tenzij één van de partijen wettelijk verzet aantekent, en dat minstens drie maanden voor het einde van het contract.

Wat gebeurt er bij een schadegeval?

Stoffelijke schade aan uw huurwagen?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur als de autoverhuurder eist om de vrijstelling te betalen, de reparatiekosten van de schade te vergoeden en/of de kosten terug te betalen voor het terugsturen van achtergelaten voorwerpen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de nodige bewijsstukken bezorgen (bv. huurcontract, factuur van de reparatie, …), alsook het bewijs van de betaling aan de autoverhuurder of elke andere begunstigde.

Zit u verwikkeld in een geschil met de autoverhuurder?
Neem onmiddellijk contact op met uw verzekeringsadviseur zodra u de factuur van uw advocaat hebt ontvangen. Hij brengt u dan in contact met een specialist die de administratieve formaliteiten afhandelt.
U moet ons ook de factuur en het betalingsbewijs bezorgen.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

Pack CarRenting is een bijkomende waarborg in uw verzekering Top Familiale.

- De schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet de verzekerde is;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs om het gehuurde voertuig te besturen in het land waar het schadegeval zich voordoet;
- de schadegevallen veroorzaakt door een bestuurder in staat van dronkenschap, in staat van alcoholintoxicatie van meer dan 1,5 gram per liter bloed (0,65 mg/l uitgeademde alveolaire lucht) of gelijkaardige toestand veroorzaakt door andere dan alcoholische dranken;
- de schadegevallen naar aanleiding van oorlog of gelijkaardige feiten;
- de schadegevallen tijdens werkstakingen, daden van terrorisme of alle gewelddaden met collectieve inslag (politiek, sociaal of ideologisch), waaraan de verzekerde deelnam met het gehuurde voertuig.
 
De bovenstaande lijst is niet volledig. Om de exacte draagwijdte van de waarborgen te kennen, kun u de algemene voorwaarde raadplegen.