/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Mobility/auto4.jpg

Juridisch

Deze pagina delen PrintE-mail
Mezelf beschermen bij juridische vragen of problemen

Rechtsbijstand

Waarom is een autorechtsbijstandsverzekering voor mij interessant?

Een conflict of een juridisch geschil kan zware financiële gevolgen hebben. In dat geval is het belangrijk te kunnen rekenen op de steun van specialisten. De waarborg rechtsbijstand van AG Insurance:

  • verdedigt uw rechten en helpt u een vergoeding te bekomen. In eerste instantie via een minnelijke schikking;
  • neemt uw ereloonkosten (van advocaten en experts) en uw gerechtelijke kosten ten laste indien er geen compromis mogelijk is en een juridische procedure onvermijdelijk is.

Zonder die waarborg moet u al deze stappen alleen ondernemen: contact opnemen met de tegenpartij, bespreken en bepalen van de aansprakelijkheden,…. Dankzij uw waarborg rechtsbijstand kunt u een beroep doen op experts en specialisten die u helpen een oplossing te zoeken voor uw juridische problemen.

 

Wat dekt deze verzekering?

De rechtsbijstandsverzekering heeft in de eerste plaats tot doel een minnelijke schikking te bekomen met de tegenpartij.

Is dat onmogelijk en is een gerechtelijke procedure onvermijdelijk? In dat geval worden de procedurekosten en de ereloonkosten (van advocaten en experts) vergoed tot 50 000 euro:

  • voor uw (strafrechtelijke of burgerlijke) verdediging of in geval van burgerrechtelijk verhaal;
  • indien de aansprakelijke derde weigert u te vergoeden;
  • in geval van een administratief geschil (probleem met de technische controle, bijvoorbeeld);
  • in geval van een contractueel geschil met een vakman (een verkoper, een garagist, carwash, ….);
  • indien u een expertiseverslag betwist.

De waarborg rechtsbijstand komt ook tussen indien de aansprakelijke derde niet kan betalen en keert een voorschot uit op uw schadevergoeding tot 20 000 euro.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U bent verzekerd in alle landen die vermeld staan op uw groene kaart.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het gaat om een contract van één jaar dat stilzwijgend verlengd wordt, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat gebeurt er bij een geschil?

Neem contact op met Providis, een onafhankelijke dienst die gespecialiseerd is in rechtsbijstand . Eén telefoontje volstaat opdat de medewerkers van Providis een dossier openen en u verder helpen.

Providis staat synoniem met

  • eenvoud: één telefoontje is voldoende;
  • knowhow: de beheerders beheren enkel rechtsbijstanddossiers. Ze staan u bij en leggen u duidelijk uit welke stappen u moet ondernemen;
  • efficiëntie: de beheerders leggen de klemtoon op een efficiënte en duidelijke communicatie. Sommige, meer complexe dossiers kunnen natuurlijk meer tijd in beslag nemen. In dat geval wordt u regelmatig op de hoogte gehouden over de opvolging van uw dossier.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

- De kosten en honoraria die de verzekerde heeft opgelopen vóór hij de tussenkomst van de verzekeraar heeft gevraagd (behoudens gerechtvaardigde dringendheid).

- De boeten, opdeciemen en transacties met het openbaar ministerie.

- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.