/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Home/assurance_probleme_EIGENAAR.jpg

Bijstand

Deze pagina delen PrintE-mail
Vertrouw op professionele hulp voor de oplossing van elk probleem aan uw woning.

Bijstand Woning

Waarvoor kan ik de bijstand woning gebruiken?

U wilt bij schade aan uw woning in eerste instantie zo vlug mogelijk geholpen worden. Maar u verwacht uiteraard van een woningverzekering meer dan alleen maar een schadevergoeding. Bijstand woning is inbegrepen in Top Woning en ontneemt u alle last bij een schadegeval aan uw woning en zelfs daarbuiten.

 

Wat biedt bijstand woning mij?

U kunt een beroep doen op bijstand woning bij schade aan uw woning. Deze bijstand regelt en organiseert voor u:

 • het redden en bewaren van uw verzekerde goederen;
 • de opvang van uw kinderen en huisdieren;
 • een voorschot om de eerste dringende maatregelen te betalen;
 • een terugkeer naar België als u op het moment van de schade in het buitenland verblijft.

U kunt ook zonder schadegeval terugvallen op bijstand woning.

Een slotenmaker helpt u uit de nood als u niet meer binnen kunt door problemen met uw sleutels of het slot (sleutel die nog binnen ligt, sleutel die afbreekt in het slot, sleutels gestolen, sleutel aan de binnenkant van het slot, ...).

En u kunt dag en nacht telefonisch inlichtingen krijgen over vaklui met een expressdienst, het dichtstbijzijnde ziekenhuis, de ambulance uit uw buurt, ...

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U kunt rekenen op bijstand woning voor uw verzekerde woning en de inhoud in België. Alle verzekerde personen kunnen gebruik maken van de inlichtingendienst.

 

Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij. Hij helpt u de eerste dringende maatregelen te nemen, regelt eventueel de bewaking van de woning en de opvang van uw kinderen en huisdieren. Hij reserveert zelfs voor u een hotel als tijdelijke verblijfplaats.

U kunt in zeer dringende gevallen (als bijvoorbeeld uw dakpannen zijn weggewaaid) rekenen op een vakman die bij u langskomt om de eerste maatregelen te nemen.

Hebt u uw sleutel binnen laten liggen, breekt uw sleutel af in het slot of hebt u andere problemen met uw sleutel of slot en kunt u niet meer binnen, dan komt een slotenmaker gratis bij u langs.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Een schadegeval dat de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een gebouw dat bouwvallig of in afbraak is.
- De schade veroorzaakt door de niet-uitvoering van een in het contract opgelegde verplichting met betrekking tot de materiële staat of de beschermingsmaatregelen van de verzekerde goederen, voor zover deze tekortkoming in oorzakelijk verband staat met het schadegeval.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Woning & Assist+

Waarom Pack Woning & Assist onderschrijven?

U hebt uw woning goed verzekerd via een Top Woning brandverzekering en u wilt er vooral zorgeloos van genieten. Dan is Pack Woning & Assist+ de ideale aanvulling. De troeven van dit pack garanderen u de meest uitgebreide dekking.

Dankzij de 24/7 beschikbaarheid van vakmannen voor dringende problemen.

Dankzij ruimere schadevergoedingen en zelfs zonder vrijstelling voor grotere schade.

Pack Home & Assist+ vergoedt niet alleen schade aan uw woning en inboedel, maar helpt u ook om fysiek en mentaal te bekomen na een schade. ​​

 

Wat dekt Pack Woning & Assist+?

Vergoeding zonder vrijstelling

 • U betaalt geen vrijstelling wanneer u meer dan 1.273 euro1schade lijdt (behalve bij schade door elektriciteit).
 • U betaalt 2632 euro vrijstelling wanneer de schade minder dan 1.273 euro1 bedraagt.

 
Comfortabele vergoeding voor elektrische toestellen en elektronica

Dit soort toestellen verliezen meestal snel hun waarde omdat er steeds geavanceerdere apparaten op de markt komen. Met een basisdekking kunt u bij schade een nieuw toestel kopen met dezelfde eigenschappen als uw oude toestel. Maar met Pack Woning & Assist+ behouden elektrische toestellen zeven jaar lang de aankoopwaarde en informatica en multimedia drie jaar lang. Dat wil zeggen dat u met de schadevergoeding meteen een nieuw  apparaat kunt gaan kopen – en vaak zelfs met meer mogelijkheden.

Uw pc, laptop en tablet verzekerd tegen álle risico's

U krijgt bij om het even welke plotse en onverwachte materiële schade tot drie jaar na aankoop de aankoopprijs vergoed, tot 2.2431 euro in totaal.

De beste bescherming voor uw juwelen

Juwelen zijn verzekerd in nieuwwaarde. Hoe oud ze ook zijn, bij schade worden ze optimaal vergoed.

Schroeischade gedekt

Een lamp die te dicht bij een gordijn staat of een strijkijzer dat op een zetel valt, kunnen schroeiplekken veroorzaken. Deze schroeischade ontstaat zonder vlammen of rook en is in een klassieke brandverzekering niet verzekerd. Maar wel in Pack Woning & Assist+. Uw vergoeding bedraagt  3.4291 euro.

24u/24 bijstand (Home Assist)

Niet alleen schade, maar ook een onverwacht probleem aan uw woning kan ervoor zorgen dat u er even niet op een normale manier kunt wonen of niet op uw gemak bent. De elektrische garagepoort die blokkeert, de verwarming die niet opspringt, een verstopte afvoer of een kapotte deur: dit soort zaken zijn in een klassieke brandverzekering niet verzekerd. Maar met Pack Woning & Assist+ komt een vakman het probleem wel snel oplossen. U kunt er 24u/24 een beroep op doen.

​Home Assist neemt de verplaatsingskosten van de vakman voor zijn rekening, net als zijn werkuren en het materiaal dat nodig is voor een voorlopige herstelling. Tot 400 euro (inclusief max. 150 euro voor vervangstukken), zonder vrijstelling en tot drie keer per jaar.
 

Vergoeding van medische kosten en bij overlijden

Stel, er breekt brand uit en u belandt in het ziekenhuis. Wanneer u gewond raakt bij een schadegeval dat in uw brandverzekering Top Woning verzekerd is, worden uw medische kosten terugbetaald. Maar zelfs als het niet om een verzekerde schade gaat – een CO-vergiftiging bijvoorbeeld – dan kunt u rekenen op uw Pack Woning & Assist+ voor de vergoeding van kosten voor ziekenhuis, consultaties, medicijnen en paramedische zorgen. Of op vergoeding van de uitvaartkosten als u zou overlijden. Tot 32.9231 euro per schade en tot 7.1631 euro per slachtoffer.

Psychologische bijstand

Wanneer uw woning, met alle persoonlijk bezittingen die u daar bewaart, ernstige schade oploopt door bijvoorbeeld brand of overstroming, is dat vaak ook een emotionele klap. U kunt dan via uw Pack Woning & Assist+ voor vijf consultaties terecht bij een psycholoog.

1 Geïndexeerd afgerond bedrag (Abex 906, 1ste semester 2022

2 Index der consumptieprijzen 270,32 , december​ 2021

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

​Om de voordelen van Pack Woning & Assist+ te kunnen genieten, moet u eerst een verzekering Top Woning onderschreven hebben. 

Pack Woning & Assist+ is een interessante uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt op dezelfde locaties als deze brandverzekering (met enkele uitzonderingen voor de waarborg Alle risico's Computers, die alleen geldt op deze locaties: het gebouw beschreven in de bijzondere voorwaarden, een vervangverblijf, een gehuurde studentenverblijf, een gehuurd vakantieverblijf). De waarborg Home Assist geldt alleen voor het gebouw dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden.

Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet.

Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Contacteer gewoon uw verzekeringsadviseur en hij bekommert zich om uw schade.

Hulp nodig bij een dringend probleem of psychologische bijstand nodig bij zware schade?

Voor praktische hulp: bel 24u/24 naar onze bijstandscentrale op 02/664 14 50
Voor psychologische bijstand: bel 24u/24 naar 02/664 79 19

Wat is niet verzekerd?

 • Schade door een natuurramp gedekt in de waarborg 'Natuurrampen – Tariferingsbureau'.
 • De algemene uitsluitingen van uw contract Top Woning, zoals:
  • Een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade.
  • Schade veroorzaakt aan een gemotoriseerd voertuig.
 • In de waarborg 'Alle risico's': smartphones, smartwatches, hacking, enz.
 • In de waarborg 'Home Assist': definitieve herstellingen en onderhoudswerken.

​Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte reikwijdte van deze waarborgen vraag gratis advies aan uw verzekeringstussenpersoon.