/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Home/assurer_piscine_EIGENAAR.jpg

Tuin Zwembad

Deze pagina delen PrintE-mail
Verzeker uw tuin en alles in en rond uw zwembad met een oplossing op maat. Om zorgeloos te genieten.

Pack Tuin

Waarvoor kan ik Pack Tuin gebruiken?

U bent gepassioneerd door uw tuin en wilt hem goed beschermen. Pack Tuin is een echte tuinverzekering en breidt de dekkingen van uw woningverzekering Top Woning uit naar uw tuin. Zo geniet u in alle rust van uw tuin. Een paar voorbeelden:

 • Door een hevige storm valt een boom om in uw tuin en vernielt heel wat beplanting.
  Pack Tuin vergoedt de schade aan de beplanting en de tuin én het verwijderen van de boom.
 • Uw opblaasbaar zwembad is lek en het weggelopen water beschadigt uw gazon.
  Dankzij Pack Tuin kunt u uw gazon laten herstellen.
 • Een barbecue loopt uit en u besluit om pas de volgende ochtend op te ruimen. Maar ’s nachts worden uw tuinmeubelen en barbecuestel gestolen.
  Pack Tuin vergoedt de diefstal, als u verzekerd bent tegen diefstal in Top Woning.

 

Wat biedt Pack Tuin voor mij?

 • Tuinherstel
  U hebt schade aan uw aanplantingen door bliksem, storm, hagel, overstroming of een andere toepasselijke waarborg, of door wild, vee of andere dieren dan huisdieren (die u of derden toebehoren) en die niet op de plaats van de schade toegelaten zijn? Dan zal Pack Tuin het herstel van uw aanplantingen (in volle grond of potten of als bedekking van een groendak of -gevel) en het vervangen van de omgewaaide bomen na een storm, evenals de kosten om ze te verwijderen vergoeden.

  De maximale vergoeding bedraagt 
  40.000 europer schadegeval - waarvan 2.000 euro* per plant (vervoer en werkuren inbegrepen)
 • Vergoeding van schade aan meubelen en voorwerpen buiten
  Is de inhoud van uw woning verzekerd door uw Top Woning ? Is er schade door storm, overstroming of dieren (detail hierboven) aan uw tuinmeubelen, parasol, buitenverlichting, barbecue, buitenkeuken, terrasverwarmer, tuindecoratie, opbergkast, tuinmateriaal (zoals een tuinrobot) of buitenspelen (zoals een trampoline) die zich in openlucht bevinden?

  ​​De 
  maximale vergoeding bedraagt 15.000 euro* per schadegeval. 
 • Verzekering van diefstal van planten, tuinmeubelen...  
  Is de inhoud van uw woning verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning? Ook diefstal van uw planten, tuinmeubelen, tuinrobot of de andere opgesomde voorwerpen die bestemd zijn voor de tuin is verzekerd tot 15.000 euro* per schadegeval en tot nog eens 15.000 euro* als deze voorwerpen uit een niet-belendend bijgebouw worden gestolen.
 • Bodemsanering
  Pack Tuin trekt de vergoeding in de brandverzekering Top Woning voor de sanering van de bodem die door stookolie is vervuild, op tot 19.074 euro*.
 • ​​​Vergoeding van schade aan uw sportterrein of aangelegde vijver
  Is uw gebouw verzekerd in uw Top Woning ? U wordt vergoed als uw tennisbaan, padelterrein of aangelegde vijver beschadigd wordt door een overstroming of door dieren (detail hierboven). De technische uitrusting van de aangelegde vijver wordt vergoed tot 608,87 euro* en in het kader van een gedekt schadegeval wordt de reiniging van vervuild leidingwater of het verlies van het leidingwater vergoed..​

* Geïndexeerde bedragen (ABEX 906 1ste semester 2022​)

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd ?

​Uw tuinverzekering is geldig voor uw meubelen of beplantingen in uw tuin of op uw terras als uw woning in België ligt en verzekerd is in Top Woning.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat doe ik bij schade? ​

 • U moet maar een telefoontje doen en een specialist staat u bij. 
 • Die helpt u om de eerste noodmaatregelen te nemen.
 • Hij neemt uw dossier ter harte, waardoor u kunt rekenen op adequate hulp en een zo snel mogelijke afhandeling van uw dossier.
 • U krijgt bijstand de klok rond.​

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De kosten voor gewoon onderhoud van uw tuin.
- Schade aan de oogst, andere dan aan oogstrijpe groenten en fruit voor eigen consumptie.
- De waarborgen in Pack Tuin gelden niet voor schadegevallen in natuurrampen gedekt onderde voorwaarden van het tariferingsbureau.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

Pack Zwembad

Waarvoor kan ik Pack Zwembad gebruiken?

U hebt heel wat geïnvesteerd in uw zwembad en u wilt dit uiteraard zo goed mogelijk beschermen. U kunt op Pack Zwembad, een uitbreiding van uw Top Woning, vertrouwen als u schade hebt aan uw binnen- of buitenzwembad. U hebt niet alleen een brandverzekering voor uw zwembad (ook bij natuurrampen), ook schade aan of diefstal (indien onderschreven) van al het zwembadmateriaal en –meubels is gedekt, ook als alles buiten stond. Bovendien zijn de liner, de luiken en het mechanisme, zonnecollectoren voor de verwarming en de technische apparaten (zoals de pompen of het filtersysteem) gedekt tegen alle schade. U moet zich geen zorgen maken als u familie of vrienden uitnodigt aan uw zwembad. U beschermt uw gasten tegen ongevallen in of aan de rand van het zwembad. Enkele concrete voorbeelden:

 • Uw hond neemt een plotse duik in het zwembad en scheurt daarbij de liner.
 • Uw waterpomp loopt vast door takjes en andere onzuiverheden en de motor verbrandt.
 • Een dief gaat ‘s nachts aan de haal met uw automatische schoonmaakrobot en uw strandstoelen.
 • Na een zomerse zwembeurt klimt u uit het zwembad, maar u glijdt uit en verstuikt uw enkel.

 

Wat biedt Pack Zwembad voor mij?

 

 • Materiële schade aan het zwembad
  • ​Schade aan het zwembad door een natuurramp, zoals een overstroming, of door wild, vee of andere dieren (die u of derden toebehoren) die niet rond het zwembad zijn toegestaan (geen huisdieren).
  • Alle materiële schade aan de bekleding, bijv. de liner, na aftrek van een forfaitaire slijtage van 10% per jaar vanaf het 4e jaar, aan de luiken en de glazen overdekkingen van het zwembad en hun mechanisme.
  • De zuivering van plotseling vervuild zwembadwater (en daardoor onbruikbaar), of na een gedekt schadegeval het verlies van het water, en de producten die nodig zijn om het zwembad opnieuw gebruiksklaar te maken, alsook een forfait van 40 euro* om het zwembadwater terug op temperatuur te brengen.
 • Schade aan de technische installaties
  U krijgt een vergoeding voor alle materiële schade aan de technische uitrusting van het zwembad (filtersysteem, watercirculatiepomp…) die zich in een gesloten of technische ruimte bevinden en aan de warmtepomp en zonnecollectoren buiten.
 • Schade aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd in uw Top Woning? Is er schade door storm, overstroming of dieren (detail hierboven) aan het zwembadmeubilair en schoonmaaktoebehoren (zoals een stofzuiger) in openlucht.

  De maximale vergoeding bedraagt 15.000 euro* 
  per schadegeval.​​ 
 • Diefstal van zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren
  Is de inhoud van uw woning verzekerd tegen diefstal in uw Top Woning ?  Ook diefstal van uw zwembadmeubelen en schoonmaaktoebehoren in openlucht is per schadegeval verzekerd tot 15.000 euro* per schadegeval en nog eens tot 15.000 euro1 als deze voorwerpen in een tuinhuisje waren opgeborgen.
 • Ongevallen in of aan de rand van het zwembad
  Als u of een van uw genodigden het slachtoffer bent van een ongeval in of rond het zwembad, vergoedt Pack Zwembad de noodzakelijke medische kosten. Er is eveneens een kapitaal voor gewonden met een blijvende invaliditeit of voor overlijden ten gevolge van dit ongeval. 
 • Psychologische bijstand na een gedekt schadegeval
  Raakt u gewond in het zwembad? Is uw zwembad zwaar beschadigd door een overstroming? Emotioneel is dat een zware klap. Wij organiseren en vergoeden tot vijf sessies bij een psycholoog in het kader van een gedekt schadegeval Pack Zwembad.​

*ABEX 906 (1ste semester 2022​)

Waar en wanneer ben ik verzekerd? ​

U kunt Pack Zwembad gebruiken voor zwembaden en jacuzzi’s, binnen en buiten (blijvend aan de grond vastgemaakt of van minstens 300 kg zonder water) en voor zwemvijvers die aangelegd zijn op het adres van de woning in België die verzekerd is in Top Woning

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

 

Wat doe ik bij schade? ​

 • ​U belt één keer en u wordt onmiddellijk geholpen door een specialist.​
 • Die helpt u bij het nemen van de eerste noodzakelijke maatregelen.
 • Uw dossier wordt ter harte genomen zodat u op adequate bijstand kunt rekenen en het op de kortst mogelijk tijd afgehandeld wordt.
 • U kunt rekenen op bijstand 24/7.
Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?
 • Schade door vorst.
 • De progressieve schade zoals slijtage, roest, schimmels, enz.
 • De schade aan de technische uitrusting die het gevolg is van het niet nemen door de verzekerde van de nodige voorzorgsmaatregelen om deze uitrusting in een goede onderhouds- en werkingstoestand te houden.​
 • Een ongeval terwijl u zich bevindt in klaarblijkelijke staat van verstandsverbijstering of dronkenschap of een hiermee vergelijkbare toestand veroorzaakt door het gebruik van producten of substanties andere dan alcoholische dranken.
 • Een ongeval die wijten aan om het even welke geweldaad, of dat overkomen is naar aanleiding van een weddenschap, uitdaging of klaarblijkelijke roekeloze daad. ​

​De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.