/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Home/assurer_contenu_EIGENAAR.jpg

Woning

Deze pagina delen PrintE-mail

​Vertrouw op een uitstekende schaderegeling en hulp bij een probleem aan uw woning.


Top Woning

Waarvoor kan ik Top Woning gebruiken?

U kiest met de brandverzekering Top Woning van AG Insurance voor een echt vertrouwenscontract dat u - zowel voor uw gebouw als voor uw inboedel - de meest complete bescherming garandeert.

U moet geen onaangename verrassingen vrezen. De algemene voorwaarden bevatten waarborgen die zijn omschreven volgens het principe “Alles is verzekerd behalve...”. Hebt u een schadegeval in het kader van een gedekte waarborg? Het volstaat het beperkte aantal logische uitsluitingen van het contract te raadplegen. Wat niet in de uitsluitingen staat, is verzekerd!

Huurt u een vakantieverblijf, een studentenkot voor uw kinderen, of een feestzaal voor familiefeesten, dan moet u zich geen zorgen maken als u eventueel schade veroorzaakt. Uw aansprakelijkheid als huurder voor deze materiële schade is immers automatisch verzekerd in uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijf.

Als eigenaar is uw gebouw altijd verzekerd in nieuwwaarde. Dit is de prijs van de wederopbouw in nieuwe staat van wat beschadigd wordt. Er is een extra tussenkomst als de heropbouw na een schadegeval moet voldoen aan nieuwe bouwnormen.

 

Wat biedt Top Woning mij?

U bent met Top Woning uiteraard verzekerd tegen brand, maar ook tegen ​explosie en implosie, bliksem, beschadiging van het gebouw door dieven of vandalisme, uitwerking van elektriciteit, arbeidsconflicten en aanslagen, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, schade door stookolie, glasbreuk, botsen tegen de verzekerde goederen en natuurrampen.

Daarnaast bent u beschermd voor uw aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

Voor al deze waarborgen voorziet Top Woning bovendien in talrijke belangrijke uitbreidingen:

 • de waarborg “waterschade” biedt u ondersteuning, zelfs als men de oorzaak van de schade niet kan achterhalen;
 • de waarborg “storm” dekt zelfs de schade aan de brievenbus, het terras,de zonnepanelen, de tuinmeubelen en het tuinhuis;
 • de waarborg “glasbreuk” geldt ook voor vitrokeramische kookplaten, het ondoorzichtig worden van dubbel glas en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch …);
 • de waarborg “uitwerking van elektriciteit” dekt ook de etenswaren in de koelkast of diepvriezer. Zij zijn verzekerd in geval van ontdooiing door een kortsluiting, maar ook door een onvoorziene panne;
 • de waarborg “natuurrampen” van AG Insurance overstijgt ruimschoots de wettelijke vereisten.

U kunt uw inboedel nog meer beschermen door Top Woning uit te breiden met de optie diefstal.
Daardoor bent u onder meer ook beschermd op straat tegen diefstal met geweld of agressie.​

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt met Top Woning een bescherming bieden in België voor uw woning (inclusief tot 3 privégarages op een ander adres) en/of uw inboedel.
Uw verzekerde inboedel is wereldwijd gedekt tijdens een tijdelijke verplaatsing.

Uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijfplaats in België dekt ook overal ter wereld uw aansprakelijkheid voor de schade (binnen de onderschreven waarborgen) die u toebrengt aan gehuurde vakantieverblijven, studentenkoten of lokalen voor familiefeesten.

U bent bij verhuizing in België gedekt op beide adressen gedurende 120 dagen voor de afgesloten waarborgen (voor diefstal is er een dekking van 60 dagen op de twee adressen) en volgens de omschrijving van het eerste risico (bv. als u verhuist van een appartement en eigenaar wordt van een huis, dan wordt de schadevergoeding proportioneel berekend volgens de verzekerde waarde van het appartement).

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij.

De bijstand in Top Woning bij een schadegeval voorziet ook in de:

 • bescherming van uw woning en meubelen;
 • terugbetaling van uw logeerkosten als uw woning onbewoonbaar is;
 • opvang van uw kinderen, huisdieren, ...

De bijstand zal ook onmiddellijk uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten, ... En als u uw sleutels verliest, stuurt Top Woning gratis een slotenmaker!

AG Insurance staat synoniem voor:

 • flexibiliteit: als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschappij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard behoudt u de keuze om dit al dan niet te aanvaarden.
 • eenvoud: als u uw schade aangeeft bij AG Insurance en kiest voor de herstelling in natura, zal een hersteller zo snel mogelijk ter plaatse komen.
 • gemak: bij een herstelling in natura wordt de factuur onmiddellijk geregeld door AG Insurance. Zo vermijdt u ook dat u de toegepaste vrijstelling moet betalen. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
- De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
- De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
- De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Diefstal

Waarvoor kan ik de waarborg diefstal gebruiken?

U wilt de inhoud van uw woning uitgebreid beschermen. Dus ook tegen diefstal. U kunt daarom kiezen voor de bijkomende waarborg diefstal in de verzekering voor uw inhoud in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance. U ontvangt een schadevergoeding voor de:

 • voorwerpen die gestolen zijn;
 • schade die inbrekers toebrengen aan uw woning of aan uw inhoud bij een (poging tot) inbraak.

En u bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging op straat en dit over de hele wereld.

Preventie beloond

U krijgt een korting op de diefstalpremie als u veiligheidsmaatregelen laat installeren:

 • 20 % korting op de diefstalpremie
  Voorwaarde:
    • installatie van een inbraakwerende deur (goedgekeurd door BOSEC) in uw appartemen
     of
    • installatie van een alarmsysteem dat niet aangesloten is op een erkende bewakingscentrale.
 • 30 % korting op de diefstalpremie of het gratis Pack Veiligheid:
  Voorwaarde:
    • uw woning moet uitgerust zijn met een elektronische installatie tegen indringers verbonden met een bewakingscentrale.;
    • het alarmsysteem moet goedgekeurd zijn door Assuralia of INCERT;
    • de installateur moet erkend zijn door Assuralia of INCERT;
    • u moet een onderhoudscontract afsluiten bij de installateur;
    • u moet het alarm inschakelen bij afwezigheid.

Beide voordelen zijn niet cumuleerbaar.

 

Wat biedt de waarborg diefstal mij?

U bent verzekerd tegen diefstal van alle inhoud die zich in uw verzekerde woning bevindt. Dit geldt dus ook voor waardevolle objecten zoals juwelen, verzamelingen, computers, gsm’s, tablets, smartphones, ... Daarbovenop bent u nog verzekerd voor:

 • diefstal van stookolie uit een tank met gesloten cilinderslot;
 • diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf (bijv. vakantieverblijf);
 • diefstal uit uw tuinhuis (dat op slot zit);
 • diefstal of poging tot met geweld of bedreiging wereldwijd op straat of elders;
 • diefstal van uw inhoud op uw oud en nieuw adres als u verhuist en dit gedurende 60 dagen.

Uitgebreide dekking voor juwelen
Juwelen zijn vaak waardevol en die wilt u uiteraard goed beschermen. De vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen ligt op 10 % van de waarde van uw verzekerde inhoud. Is uw woningverzekering berekend op basis van het aantal ruimten (Minisysteem), dan is dit 1603,76 euro* vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Bijvoorbeeld: telt uw woning 9 ruimten, dan is de vergoedingsgrens 14 433,84 euro.

Verdubbeling van de vergoedingsgrenzen
U geniet met Pack Woning+ of Pack Home & Assist+ een verdubbeling van de vergoedingsgrenzen in sommige gevallen van diefstal: diefstal van juwelen, een inbraak in een bijgebouw of diefstal met agressie op straat. Bovendien breidt Pack Home & Assist+ de diefstaldekking uit naar de inhoud van het studentenkot van uw kind.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent in België beschermd tegen diefstal van uw inhoud:

 • in uw verzekerde woning en voor de schade die eventueel wordt toegebracht bij een inbraak of poging tot diefstal;
 • op uw oud en nieuw adres bij een verhuizing en dit gedurende 60 dagen.

En wereldwijd:

 • voor (poging tot) diefstal met geweld of bedreiging of diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf.

Wat bij afwezigheid?
U moet alle buitendeuren en vensters op slot doen als u afwezig bent. Als u een alarmsysteem hebt, moet dit ingeschakeld zijn.

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat doe ik bij schade?

U onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal:

1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;

2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;

3. Vergeet niet om uw gestolen bank- of kredietkaarten te blokkeren;

4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.

Vergeet dus niet om op voorhand foto’s te nemen van uw waardevolle voorwerpen, kopieën te nemen van de facturen, ... en bewaar ze niet alleen op uw draagbare pc.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
- Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
- Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Pack Ik bouw, Ik verbouw

Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

U wilt met een gerust gemoed uw gezinswoning bouwen of verbouwen zonder onaangename verrassingen. U hebt hiervoor met Pack Ik bouw, ik verbouw een gepast antwoord. U beschermt zich met Pack Ik bouw, Ik verbouw tegen:

 • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden);
 • diefstal;
 • een ongeval op de werf;
 • het faillissement van uw aannemer;
 • de vertraging van de werken.

U hebt dus een echte omnium voor uw werf in handen. Uw Pack Ik bouw, Ik verbouw vult uw brandverzekering ‘Top Woning’ aan tijdens de werken. U moet de werken laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer, maar de afwerking* mag u zelf doen. U kunt op die manier de factuur voor de bouw of renovatie van uw woning flink verminderen. U bent met Pack Ik bouw, Ik verbouw ook verzekerd voor de schade die u of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens afwerking. *De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de sanitaire installaties, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten uitgevoerd worden door een officieel geregistreerde aannemer.

 

Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?

U kunt met Pack Ik bouw, Ik verbouw rekenen op een correcte vergoeding in geval van diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:

 • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken);
 • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
 • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).

U bent verzekerd voor de schade die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt aan derden, zoals uw buren. Ongeacht wie voor die schade verantwoordelijk is: uzelf, uw aannemer, uw familie die onbezoldigd komt helpen, ... U vermijdt op die manier discussies over de eventuele aansprakelijkheid die de werken kunnen vertragen.

U toont trots de gerealiseerde werken aan uw familie? Of u krijgt tijdens de schilderwerken hulp van een goede vriend? Uw Pack verzekert u, uw naasten, uw bezoekers en uw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die gebeuren tijdens bezoeken of de afwerking1, maar ook tijdens uw verhuis.

Als uw aannemer, architect of een onderaannemer failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u op zoek gaan naar een vervanger. Diens offerte stemt niet altijd overeen met die van uw oorspronkelijke keuze. Om u te helpen om deze onvoorziene meerkost op te vangen, vergoedt het Pack Ik bouw, Ik verbouw u het verschil tussen de offertes. U ontvangt tot 2.500 euro*.

Tot slot krijgt u via Pack Ik bouw, Ik verbouw een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van uw meubels bij een vertraging van de werken door een gedekt schadegeval (brand, faillissement, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan. Tot 3 maanden lang indien nodig.

1De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de installatie van sanitair, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werken moeten uitgevoerd worden door een officieel ingeschreven aannemer.

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt de waarborgen van Pack Ik bouw, Ik verbouw inroepen voor uw eengezinswoning in opbouw of in renovatie in België, als u de werken laat uitvoeren door een ingeschreven aannemer.

U moet het Pack onderschrijven en een plaatsbeschrijving van de bestaande en van de naburige constructies tegensprekelijk opmaken vóór het begin van de werken.

U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na de intrek in uw nieuwe constructie of na het einde van de contractuele renovatiewerken.

 

Wat doe ik bij schade?

U geeft uw schade tijdens uw bouw of renovatie telefonisch aan en een specialist helpt u uit de nood.

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

​- De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
- De schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of totaal achterlaten van de werken.
- De schade aan de naburige goederen of bestaande constructies, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de werken.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.