/sites/IBP2/SiteCollectionImages/Retail/Home/assurer_contenu_EIGENAAR.jpg

Woning

Deze pagina delen PrintE-mail

​Vertrouw op een uitstekende schaderegeling en hulp bij een probleem aan uw woning.


Top Woning

Waarvoor kan ik Top Woning gebruiken?

U kiest met de brandverzekering Top Woning van AG Insurance voor een echt vertrouwenscontract dat u - zowel voor uw gebouw als voor uw inboedel - de meest complete bescherming garandeert.

U moet geen onaangename verrassingen vrezen. De algemene voorwaarden bevatten waarborgen die zijn omschreven volgens het principe “Alles is verzekerd behalve...”. Hebt u een schadegeval in het kader van een gedekte waarborg? Het volstaat het beperkte aantal logische uitsluitingen van het contract te raadplegen. Wat niet in de uitsluitingen staat, is verzekerd!

Huurt u een vakantieverblijf, een studentenkot voor uw kinderen, of een feestzaal voor familiefeesten, dan moet u zich geen zorgen maken als u eventueel schade veroorzaakt. Uw aansprakelijkheid als huurder voor deze materiële schade is immers automatisch verzekerd in uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijf.

Als eigenaar is uw gebouw altijd verzekerd in nieuwwaarde. Dit is de prijs van de wederopbouw in nieuwe staat van wat beschadigd wordt. Er is een extra tussenkomst als de heropbouw na een schadegeval moet voldoen aan nieuwe bouwnormen.

 

Wat biedt Top Woning mij?

U bent met Top Woning uiteraard verzekerd tegen brand, maar ook tegen ​explosie en implosie, bliksem, beschadiging van het gebouw door dieven of vandalisme, uitwerking van elektriciteit, arbeidsconflicten en aanslagen, storm, hagel, sneeuw- en ijsdruk, waterschade, schade door stookolie, glasbreuk, botsen tegen de verzekerde goederen en natuurrampen.

Daarnaast bent u beschermd voor uw aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

Voor al deze waarborgen voorziet Top Woning bovendien in talrijke belangrijke uitbreidingen:

 • de waarborg “waterschade” biedt u ondersteuning, zelfs als men de oorzaak van de schade niet kan achterhalen;
 • de waarborg “storm” dekt zelfs de schade aan de brievenbus, het terras,de zonnepanelen, de tuinmeubelen en het tuinhuis;
 • de waarborg “glasbreuk” geldt ook voor vitrokeramische kookplaten, het ondoorzichtig worden van dubbel glas en zonnepanelen (thermisch, fotovoltaïsch …);
 • de waarborg “uitwerking van elektriciteit” dekt ook de etenswaren in de koelkast of diepvriezer. Zij zijn verzekerd in geval van ontdooiing door een kortsluiting, maar ook door een onvoorziene panne. Het opsporen en herstellen van de oorzaak van een schadegeval is gedekt. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen ;
 • U bent verzekerd voor huurschade en vandalisme door logeergasten, en dit tot 5845 euro (ABEX 906).
 • Wat betreft stookolielek, is het opsporen en herstellen van het lek verzekerd bij een gedekt schadegeval. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.
 • Wat betreft gaslek, is het opsporen en herstellen van het gaslek gedekt zelfs zonder schadegeval. De kosten voor de herstelling van het gebouw en het terrein zijn inbegrepen.
 • de waarborg “natuurrampen” van AG Insurance overstijgt ruimschoots de wettelijke vereisten.

Uw professionele goederen (materieel en koopwaar) die zich bevinden in de verzekerde woonplaats en die bestemd zijn voor uw beroep dat u op een ander adres uitoefent, zijn verzekerd.

Daarnaast bent u beschermd voor uw aansprakelijkheid voor de schade die veroorzaakt wordt aan derden door het verzekerde gebouw of de verzekerde inboedel of door de uitbreiding van een verzekerd schadegeval (bv. brand die overslaat naar de buren).

U kunt uw inboedel nog meer beschermen door Top Woning uit te breiden met de optie diefstal.
Daardoor bent u onder meer ook beschermd op straat tegen diefstal met geweld of agressie.​

 

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U kunt met Top Woning een bescherming bieden in België voor uw woning (inclusief tot 3 privégarages op een ander adres) en/of uw inboedel.
Uw verzekerde inboedel is wereldwijd gedekt tijdens een tijdelijke verplaatsing.

Uw Top Woning-contract van uw hoofdverblijfplaats in België dekt ook overal ter wereld uw aansprakelijkheid voor de schade (binnen de onderschreven waarborgen) die u toebrengt aan gehuurde vakantieverblijven, studentenkoten of lokalen voor familiefeesten.

U bent bij verhuizing in België gedekt op beide adressen gedurende 120 dagen voor de afgesloten waarborgen (voor diefstal is er een dekking van 60 dagen op de twee adressen) en volgens de omschrijving van het eerste risico (bv. als u verhuist van een appartement en eigenaar wordt van een huis, dan wordt de schadevergoeding proportioneel berekend volgens de verzekerde waarde van het appartement).

Wat is de looptijd van mijn contract?
Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

 

Wat doe ik bij schade?

U moet maar één telefoontje doen en een specialist staat u bij.

De bijstand in Top Woning bij een schadegeval voorziet ook in de:

 • bescherming van uw woning en meubelen;
 • terugbetaling van uw logeerkosten als uw woning onbewoonbaar is;
 • opvang van uw kinderen, huisdieren, ...

De bijstand zal ook onmiddellijk uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten, ... En als u uw sleutels verliest, stuurt Top Woning gratis een slotenmaker!

AG Insurance staat synoniem voor:

 • flexibiliteit: als de omstandigheden van het schadegeval het toelaten, kan de verzekeringsmaatschappij u een herstelling in natura voorstellen. Uiteraard behoudt u de keuze om dit al dan niet te aanvaarden.
 • eenvoud: als u uw schade aangeeft bij AG Insurance en kiest voor de herstelling in natura, zal een hersteller zo snel mogelijk ter plaatse komen.
 • gemak: bij een herstelling in natura wordt de factuur onmiddellijk geregeld door AG Insurance. Zo vermijdt u ook dat u de toegepaste vrijstelling moet betalen. Bovendien geniet u een kwaliteitsgarantie van zes maanden op de uitgevoerde herstellingen.

 

Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • De schadegevallen die opzettelijk worden veroorzaakt door de verzekerde.
 • De schade veroorzaakt aan motorrijtuigen.
 • De schade aan een vervallen woning bestemd om te worden afgebroken.
 • De schade veroorzaakt door de niet-naleving van een verplichting opgelegd in het contract betreffende de materiële staat of van de beveiligingsmaatregel van de verzekerde goederen, op voorwaarde dat er een causaal verband is tussen deze niet-naleving en het schadegeval.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

Diefstal

Waarvoor kan ik de waarborg diefstal gebruiken?

U wilt de inhoud van uw woning uitgebreid beschermen. Dus ook tegen diefstal. U kunt daarom kiezen voor de bijkomende waarborg diefstal in de verzekering voor uw inhoud in de brandverzekering Top Woning van AG Insurance. U ontvangt een schadevergoeding voor de:

 • voorwerpen die gestolen zijn; zelfs buiten uw woning, bijvoorbeeld in een gehuurd studentenkot, in een gehuurde zaal voor een familiefeest, in een locker die op slot is, en tot 3 garages (met braaksporen voor alle gevallen)
 • schade die inbrekers toebrengen aan uw woning of aan uw inhoud bij een (poging tot) inbraak.

En u bent verzekerd tegen diefstal met geweld of bedreiging op straat en dit over de hele wereld.

Preventie beloond

U krijgt een korting op de diefstalpremie als u veiligheidsmaatregelen laat installeren:

 • 20 % korting op de diefstalpremie
  Voorwaarden:
  • installatie van een inbraakwerende deur (goedgekeurd door BOSEC) in uw appartemen
  • of
  • installatie van een alarmsysteem dat niet aangesloten is op een erkende bewakingscentrale.
 • 30 % korting op de diefstalpremie 
  Voorwaarden:
    • uw woning moet uitgerust zijn met een elektronische installatie tegen indringers verbonden met een bewakingscentrale.;
    • u hebt een INCERT-certificaat van uw installateur gekregen of u hebt een alarmsysteem dat voldoet aan de vereisten van het C@AG-label, zoals SecuritasHome;
    • u moet een onderhoudscontract afsluiten bij de installateur;

  Beide voordelen zijn niet cumuleerbaar.

  Let op: Wanneer de maatschappij u bepaalde veiligheidsmaatregelen oplegt, gelieve goed na te kijken dat de maatregelen die u treft voldoen aan de gevraagde vereisten (bv. INCERT gecertifieerd alarmsysteem). In dat geval geldt de korting niet.

   

  Wat biedt de waarborg diefstal mij?

  U bent verzekerd tegen diefstal van alle inhoud die zich in uw verzekerde woning bevindt. Dit is ook geldig voor een gehuurde zaal voor een familiefeest of het gehuurde studentenkot van uw kind. Dit geldt dus ook voor waardevolle objecten zoals juwelen, verzamelingen, computers, gsm’s, tablets, smartphones, ...... Daarbovenop bent u nog verzekerd voor:

  • diefstal van stookolie uit een tank met gesloten cilinderslot;
  • diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf (bijv. vakantieverblijf);
  • diefstal uit uw tuinhuis (dat op slot zit);
  • diefstal of poging tot met geweld of bedreiging wereldwijd op straat of elders;
  • diefstal van uw inhoud op uw oud en nieuw adres als u verhuist en dit gedurende 60 dagen.

  Uitgebreide dekking voor juwelen
  Juwelen zijn vaak waardevol en die wilt u uiteraard goed beschermen. De vergoedingsgrens voor het geheel van uw juwelen ligt op 10 % van de waarde van uw verzekerde inhoud. Is uw woningverzekering berekend op basis van het aantal ruimten (Minisysteem), dan is dit 1950 euro* vermenigvuldigd met het aantal ruimten. Bijvoorbeeld: telt uw woning 9 ruimten, dan is de vergoedingsgrens 17576 euro*.

  *ABEX 906 (1ste semester 2022)    
   

  Waar en wanneer ben ik verzekerd?

  U bent in België beschermd tegen diefstal van uw inhoud:

  • in uw verzekerde woning en voor de schade die eventueel wordt toegebracht bij een inbraak of poging tot diefstal;
  • op uw oud en nieuw adres bij een verhuizing en dit gedurende 60 dagen.

  En wereldwijd:

  • voor (poging tot) diefstal met geweld of bedreiging of diefstal van uw inhoud die u meegenomen hebt naar een tijdelijk verblijf.

  Wat bij afwezigheid?
  U moet alle buitendeuren en vensters op slot doen als u afwezig bent. Als u een alarmsysteem hebt, moet dit ingeschakeld zijn.

  Wat is de looptijd van mijn contract?
  Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.

   

  Wat doe ik bij schade?

  U onderneemt het best de volgende stappen bij diefstal:

  1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie;

  2. Geef uw schadegeval aan binnen de 24 uur en bezorg het nummer van het proces-verbaal aan uw schadebeheerder;

  3. Vergeet niet om uw gestolen bank- of kredietkaarten te blokkeren;

  4. Verzamel een maximum aan bewijsstukken van de verdwenen voorwerpen (facturen of kassabonnen, verpakkingen, foto’s, garantiebewijzen, ...) voordat de expert komt.

  Vergeet dus niet om op voorhand foto’s te nemen van uw waardevolle voorwerpen, kopieën te nemen van de facturen, ... en bewaar ze niet alleen op uw draagbare pc.

   

  Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

  ​- Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
  - Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
  - Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

  De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen.

  Pack Diefstal+

  Waarom is deze verzekering iets voor mij?

  U hebt uw woning goed verzekerd via een Top Woning brandverzekering met diefstaldekking. Maar de waardevolle spullen en modernste snufjes wilt u graag extra beschermen omdat ze waardevol voor u zijn. Gun uzelf nog meer gemoedsrust met het aanvullende Pack Diefstal+. Dan geniet u immers interessante waarborguitbreidingen en extra dienstverlening, tegen een bijzonder voordelig tarief. Zo bent u uitstekend beschermd tegen de gevolgen van diefstal(poging).

  Pack Diefstal+ vergoedt u nog uitgebreider en zelfs zonder vrijstelling bij zware diefstallen.

  Omdat een (poging) tot diefstal, al dan niet met geweld, ingrijpend kan zijn, vergoedt Pack Diefstal+ niet alleen de schade, maar helpt het u ook om fysiek en mentaal te bekomen.

  Wat dekt Pack Diefstal+?

  Vergoeding zonder vrijstelling

  • U betaalt geen vrijstelling wanneer u meer dan 1.273 euro1 schade lijdt.
  • U betaalt 289 euro2 vrijstelling wanneer de schade minder dan 1.273 euro1 bedraagt.
  • Deze vrijstelling van 289 euro2 valt weg wanneer uw schade zelf hoger is dan 289 euro2 én u vrijwillig een alarmsysteem met label C@AG3 en onderhoudscontract liet installeren.

   

  Optimale vergoeding voor juwelen

  Wat waardevol is voor u, verdient de beste besc​herming. Daarom worden uw juwelen vergoed in nieuwwaarde. Dit is het bedrag dat u nodig hebt om gelijkaardige juwelen te kopen.

   

  Optimale vergoeding voor elektrische toestellen en elektronica

  Dit soort toestellen verliezen meestal snel hun waarde omdat er steeds geavanceerdere apparaten op de markt komen. Met een basisdekking kunt u na diefstal een nieuw toestel kopen met dezelfde eigenschappen als uw oude toestel. Maar met Pack Diefstal+ behouden elektrische toestellen zeven jaar lang de aankoopwaarde en informatica en multimedia drie jaar lang. Dat wil zeggen dat u met de schadevergoeding meteen een nieuw apparaat kunt gaan kopen – en vaak zelfs met meer mogelijkheden.

   

  100 % verzekerd en verdubbeling van de vergoedingslimieten

  Zelfs als dieven quasi uw hele woning hebben leeggeroofd, bent u optimaal verzekerd. Niet voor 50 % van de waarde van uw bezittingen zoals in klassieke diefstalverzekeringen, maar voor de volle 100 %. Bovendien worden de vergoedingslimieten per verzekerd risico  verdubbeld (uitgezonderd voor waarden). 

   

  Psychologische bijstand en medische kosten

  Wanneer u het slachtoffer wordt van een inbraak(poging), een homejacking of agressieve inbrekers, is het logisch dat u daarvan aangedaan bent. Daarom hebt u recht op vijf consultaties bij een psycholoog. Raakt u gewond, dan springt Pack Diefstal+ bij in de medische kosten. Loopt het toch slecht af? Ook begrafeniskosten worden gedekt. Dat alles tot 32.9231 euro per schadegeval en tot 7.1631 euro per slachtoffer.

   

  Gemoedsrust, zelfs als u het alarm vergeet op te zetten

  Met Pack Diefstal+ bent u zeker van een maximale schadevergoeding, zelfs wanneer u eens vergeetachtig geweest bent. Oók als op het moment van de inbraak uw vrijwillig geïnstalleerd alarmsysteem met C@AG3- of INCERT4-label en waarvoor een onderhoudscontract loopt, toevallig niet ingeschakeld was, houden we daarmee geen rekening voor de berekening van uw vergoeding.

  1. Afgerond geïndexeerd bedrag (Abex 906, 1ste semester 2022).

  2. Contractuele vrijstelling. Afgerond geïndexeerd bedrag (consumptieprijsindex:270,32, december 2021).

  3. C@AG is een door AG Insurance ontwikkeld kwaliteitslabel voor geconnecteerde alarm- en bewakingssystemen.

  4. INCERT is het kwaliteitslabel voor alarm- en monitoringsystemen, ontwikkeld door verschillende spelers in de sector van beveiliging en verzekering,ondersteund door Assuralia.

   

  Wanneer en waar ben ik verzekerd?

  ​O​m de extra voordelen van Pack Diefstal+ te kunnen genieten, moet u een verzekering Top Woning onderschreven hebben met diefstaldekking.

  Wilt u de voordelen van het Pack Woning & Assist+ genieten? Dat kan als u een verzekering Top Woning met diefstaldekking en het Pack Diefstal+ onderschreven hebt.

  Pack Diefstal+ is een waardevolle uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt in dezelfde locaties als de diefstaldekking.

  Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet.

  Wat moet ik doen bij een schadegeval?

  Bij een (poging tot) diefstal of agressie, doet u best het volgende:

  1. Dien onmiddellijk klacht in bij de politie.
  2. Geef de schade binnen de 24 uur aan bij uw verzekeringstussenpersoon en vermeld het nummer van het proces-verbaal van de politie.
  3. Vergeet niet uw bank- en kredietkaarten te blokkeren als die gestolen zijn.
  4. Verzamel voor de komst van de verzekeringsexpert zo veel mogelijk facturen, kastickets, verpakkingen, foto's, garantiebewijzen, enz. van de verdwenen voorwerpen.
  5. Bent u emotioneel wat van de kaart, dan kunt u een beroep doen op psychologische bijstand via het nummer 02 664 79 19.

  Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

   

  • Als het in de bijzondere voorwaarden omschreven gebouw niet regelmatig wordt bewoond (behalve expliciete dekking).
  • Bij diefstal door of met de medeplichtigheid van uw bloedverwanten in opgaande of dalende lijn of van hun echtgeno(o)t(e), van uzelf of van uw echtgeno(o)t(e).
  • Als de preventiemaatregelen zoals beschreven in het contract, niet waren genomen.

  De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


  Pack Ik bouw, Ik verbouw

  Waarvoor kan ik Pack Ik bouw, Ik verbouw gebruiken?

  U wilt met een gerust gemoed uw gezinswoning bouwen of verbouwen zonder onaangename verrassingen. U hebt hiervoor met Pack Ik bouw, ik verbouw een gepast antwoord. U beschermt zich met Pack Ik bouw, Ik verbouw tegen:

  • materiële schade (zowel eigen schade als aan derden);
  • diefstal;
  • een ongeval op de werf;
  • het faillissement van uw aannemer;
  • de vertraging van de werken.

  U hebt dus een echte globale oplossing voor uw werf in handen. Uw Pack Ik bouw, Ik verbouw vult uw brandverzekering Top Woning van AG Insurance aan tijdens de werkzaamheden.

  U moet de werkzaamheden laten uitvoeren door een ingeschreven aannemer, maar de afwerking* mag u zelf doen. U kunt op die manier de factuur voor de bouw of renovatie van uw woning flink verminderen. U bent met Pack Ik bouw, Ik verbouw ook verzekerd voor de schade die u of een onbezoldigde helper veroorzaakt tijdens afwerking.

  *De afwerking omvat de plafonnering, de elektriciteit, de sanitaire installaties, het loodgieterswerk, het plaatsen van een tegelvloer of parket, schilderwerken, … met uitzondering van de ruwbouw, voegen en werken die de structurele integriteit van het huis in gevaar brengen. Deze grote werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een officieel geregistreerde aannemer.

   

  Wat biedt Pack Ik bouw, Ik verbouw voor mij?

  U kunt met Pack Ik bouw, Ik verbouw rekenen op een correcte vergoeding in geval van diefstal of materiële schade (veroorzaakt door slecht weer, een brand, een ongeval, …) voor:

  • het gebouw in opbouw of de bestaande constructie (op basis van een plaatsbeschrijving vóór de start van de werken);
  • materialen geleverd op de werf (bakstenen, tegels, deuren, ramen, enz.);
  • belangrijke technische toestellen en installaties (sanitaire installaties, centrale verwarming, enz.).

  U bent verzekerd voor de schade die u tijdens de bouw of renovatie toebrengt aan derden, zoals uw buren. Ongeacht wie voor die schade verantwoordelijk is: uzelf, uw aannemer, uw familie die onbezoldigd komt helpen, ... U vermijdt op die manier discussies over de eventuele aansprakelijkheid die de werken kunnen vertragen.

  Burgerlijke aansprakelijkheid
  U toont trots de gerealiseerde werken aan uw familie? Of u krijgt tijdens de schilderwerken hulp van een goede vriend? Uw Pack verzekert u, uw naasten, uw bezoekers en uw onbezoldigde helpers tegen de financiële gevolgen van ongevallen die gebeuren tijdens bezoeken of de afwerking1, maar ook tijdens uw verhuis.

  Ongevallen
  Als uw aannemer, architect of een onderaannemer failliet gaat tijdens het bouwen of verbouwen, moet u op zoek gaan naar een vervanger. Diens offerte stemt niet altijd overeen met die van uw oorspronkelijke keuze. Om u te helpen om deze onvoorziene meerkost op te vangen, vergoedt het Pack Ik bouw, Ik verbouw u het verschil tussen de offertes. U ontvangt tot 4.466 euro*.    

  Faillissement
  Tot slot krijgt u via Pack Ik bouw, Ik verbouw een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van uw meubels bij een vertraging van de werken door een gedekt schadegeval (brand, faillissement, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan. Tot 3 maanden lang indien nodig.

  Vertraging van de werkzaamheden
  U krijgt een vergoeding voor huisvestingskosten en het opslaan van uw meubels bij een vertraging van de werkzaamheden door een gedekt schadegeval (brand, faillissement, diefstal,…) in de drie maanden die aan de verhuisdatum voorafgaan. Tot 3 maanden lang indien nodig.

  **ABEX 906 (1ste semester 2022)

   

  Waar en wanneer ben ik verzekerd?

  U kunt de waarborgen van Pack Ik bouw, Ik verbouw inroepen voor uw eengezinswoning in opbouw of in renovatie in België, als u de werken laat uitvoeren door een ingeschreven aannemer.

  U moet het Pack onderschrijven en een plaatsbeschrijving van de bestaande en van de naburige constructies tegensprekelijk opmaken vóór het begin van de werken.

  U blijft de waarborgen “burgerlijke aansprakelijkheid”, “materiële schade” en “ongevallen” genieten gedurende 6 maanden na de intrek in uw nieuwe constructie of na het einde van de contractuele renovatiewerken.

   

  Wat doe ik bij schade?

  U geeft uw schade tijdens uw bouw of renovatie telefonisch aan en een specialist helpt u uit de nood.

  Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

  • De verliezen of schade te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, indien er geen accidentele gevolgschade is.
  • De schade die het resultaat is van het gedeeltelijk of totaal achterlaten van de werken.
  • De schade aan de naburige goederen of bestaande constructies, behalve als zij het voorwerp hebben uitgemaakt van een plaatsbeschrijving vóór de aanvang van de werken.

  De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.

  Pack Woning & Assist+

  Waarom Pack Woning & Assist onderschrijven?

  U hebt uw woning goed verzekerd via een Top Woning brandverzekering en u wilt er vooral zorgeloos van genieten. Dan is Pack Woning & Assist+ de ideale aanvulling. De troeven van dit pack garanderen u de meest uitgebreide dekking.

  Dankzij de 24/7 beschikbaarheid van vakmannen voor dringende problemen.

  Dankzij ruimere schadevergoedingen en zelfs zonder vrijstelling voor grotere schade.

  Pack Home & Assist+ vergoedt niet alleen schade aan uw woning en inboedel, maar helpt u ook om fysiek en mentaal te bekomen na een schade. ​​

   

  Wat dekt Pack Woning & Assist+?

  Vergoeding zonder vrijstelling

  • U betaalt geen vrijstelling wanneer u meer dan 1.273 euro1 schade lijdt (behalve bij schade door elektriciteit).
  • U betaalt 2892 euro vrijstelling wanneer de schade minder dan 1.2731 euro bedraagt.

   
  Comfortabele vergoeding voor elektrische toestellen en elektronica

  Dit soort toestellen verliezen meestal snel hun waarde omdat er steeds geavanceerdere apparaten op de markt komen. Met een basisdekking kunt u bij schade een nieuw toestel kopen met dezelfde eigenschappen als uw oude toestel. Maar met Pack Woning & Assist+ behouden elektrische toestellen zeven jaar lang de aankoopwaarde en informatica en multimedia drie jaar lang. Dat wil zeggen dat u met de schadevergoeding meteen een nieuw  apparaat kunt gaan kopen – en vaak zelfs met meer mogelijkheden.

  Uw pc, laptop en tablet verzekerd tegen álle risico's

  U krijgt bij om het even welke plotse en onverwachte materiële schade tot drie jaar na aankoop de aankoopprijs vergoed, tot 2.2431 euro in totaal.

  De beste bescherming voor uw juwelen

  Juwelen zijn verzekerd in nieuwwaarde. Hoe oud ze ook zijn, bij schade worden ze optimaal vergoed.

  Schroeischade gedekt

  Een lamp die te dicht bij een gordijn staat of een strijkijzer dat op een zetel valt, kunnen schroeiplekken veroorzaken. Deze schroeischade ontstaat zonder vlammen of rook en is in een klassieke brandverzekering niet verzekerd. Maar wel in Pack Woning & Assist+. Uw vergoeding bedraagt 3.4291 euro.

  24u/24 bijstand (Home Assist)

  Niet alleen schade, maar ook een onverwacht probleem aan uw woning kan ervoor zorgen dat u er even niet op een normale manier kunt wonen of niet op uw gemak bent. De elektrische garagepoort die blokkeert, de verwarming die niet opspringt, een verstopte afvoer of een kapotte deur: dit soort zaken zijn in een klassieke brandverzekering niet verzekerd. Maar met Pack Woning & Assist+ komt een vakman het probleem wel snel oplossen. U kunt er 24u/24 een beroep op doen.

  ​Home Assist neemt de verplaatsingskosten van de vakman voor zijn rekening, net als zijn werkuren en het materiaal dat nodig is voor een voorlopige herstelling. Tot 400 euro (inclusief max. 150 euro voor vervangstukken), zonder vrijstelling en tot drie keer per jaar.
   

  Vergoeding van medische kosten en bij overlijden

  Stel, er breekt brand uit en u belandt in het ziekenhuis. Wanneer u gewond raakt bij een schadegeval dat in uw brandverzekering Top Woning verzekerd is, worden uw medische kosten terugbetaald. Maar zelfs als het niet om een verzekerde schade gaat – een CO-vergiftiging bijvoorbeeld – dan kunt u rekenen op uw Pack Woning & Assist+ voor de vergoeding van kosten voor ziekenhuis, consultaties, medicijnen en paramedische zorgen. Of op vergoeding van de uitvaartkosten als u zou overlijden. Tot 32 9231 euro per schade en tot 7 1631 euro per slachtoffer.

  Psychologische bijstand

  Wanneer uw woning, met alle persoonlijk bezittingen die u daar bewaart, ernstige schade oploopt door bijvoorbeeld brand of overstroming, is dat vaak ook een emotionele klap. U kunt dan via uw Pack Woning & Assist+ voor vijf consultaties terecht bij een psycholoog.

  1 Geïndexeerd afgerond bedrag (Abex 906, 1ste semester 2022).

  2 Index der consumptieprijzen 270,32, december 2021

   

  Wanneer en waar ben ik verzekerd?

  ​Om de voordelen van Pack Woning & Assist+ te kunnen genieten, moet u eerst een verzekering Top Woning onderschreven hebben. 

  Pack Woning & Assist+ is een interessante uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt op dezelfde locaties als deze brandverzekering (met enkele uitzonderingen voor de waarborg Alle risico's Computers, die alleen geldt op deze locaties: het gebouw beschreven in de bijzondere voorwaarden, een vervangverblijf, een gehuurde studentenverblijf, een gehuurd vakantieverblijf). De waarborg Home Assist geldt alleen voor het gebouw dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden.

  Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Behalve wanneer een van de partijen zich daar ten minste drie maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst tegen verzet.

  Wat moet ik doen bij een schadegeval?

  Contacteer gewoon uw verzekeringsadviseur en hij bekommert zich om uw schade.

  Hulp nodig bij een dringend probleem of psychologische bijstand nodig bij zware schade?

  Voor praktische hulp: bel 24u/24 naar onze bijstandscentrale op 02/664 14 50
  Voor psychologische bijstand: bel 24u/24 naar 02/664 79 19

  Wat is niet verzekerd?

  • Schade door een natuurramp gedekt in de waarborg 'Natuurrampen – Tariferingsbureau'.
  • De algemene uitsluitingen van uw contract Top Woning, zoals:
   • Een door de verzekerde opzettelijk veroorzaakte schade.
   • Schade veroorzaakt aan een gemotoriseerd voertuig.
  • In de waarborg 'Alle risico's': smartphones, smartwatches, hacking, enz.
  • In de waarborg 'Home Assist': definitieve herstellingen en onderhoudswerken.

  ​Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte reikwijdte van deze waarborgen: vraag gratis advies aan uw verzekeringstussenpersoon.

  Pack Mini Building+

  Waarom is deze verzekering iets voor mij?

  U bent (mede-)eigenaar van een gebouw met twee tot tien wooneenheden of met een verzekerd bedrag lager dan 1.220.611 euro1. Een interessante investering voor de toekomst die u graag goed beschermt en zorgeloos wilt laten renderen. Dan is het Pack Mini Building+ de ideale aanvulling op uw Top Woning brandverzekering van AG Insurance. Met heel wat extra's op maat van kleinere appartementsgebouwen en hun eigenaars. Zoals:

  • 24/7 een vakman beschikbaar voor dringende problemen in de gemeenschappelijke delen.
  • vergoeding van waterschade en glasbreuk veroorzaakt door werken die u laat uitvoeren aan het gebouw.
  • vergoeding van schade aan het gebouw door dieven, graffiti of verhuis.
  • vergoeding van diefstal en beschadiging van gemeenschappelijke spullen in de gemeenschappelijke delen.
  • 10% vergoeding extra (max. 2.500 euro) bovenop de schadevergoeding voor de kosten die u maakt om schade te regelen.
  • tussenkomst bij hospitalisatie of overlijden als u gewond raakt of overlijdt door een verzekerd schadegeval of door CO-vergiftiging.

  En dit alles aan een kleine bijpremie op uw brandverzekering van 6 tot 12 euro per maand, afhankelijk van het aantal wooneenheden. 

  1 Afgerond geïndexeerd bedrag (ABEX 906, 1ste semester 2021)

   

  Wat dekt Pack Mini Building+?

  Extra kosten voor schaderegeling

  Er komt heel wat kijken bij het regelen van schade: verplaatsingen, telefoontjes, tijd om te coördineren en de expertise bij te wonen, enz. Pack Mini Building+ vergoedt u die kosten door de schadevergoeding met 10 % te verhogen, tot een maximum van 2.500 euro.

  Schade en diefstal aan gemeenschappelijke inhoud

  Als vuilnisbakken, meubelen, tapijten, … van de mede-eigendom gestolen of beschadigd worden in de gemeenschappelijke ruimtes, komt Pack Mini Building+ tussen voor de totale schade tot 7.632 euro1.

  Optimale bescherming voor uw gebouw

  • De voordeur beschadigd door dieven? Graffiti op de gevel? Het pack dekt tot 7 632 euro1 per schadegeval voor beschadigingen aan het gebouw.
  • Schade aan binnenmuren door water dat plots en onvoorzienbaar insijpelt langs een balkon of de gevel? Gedekt!
  • Een bewoner beschadigt tijdens zijn verhuis de muur van de gemeenschappelijke trappenhal? De herstelling van de muur is verzekerd.
  • Om een lek in de roofing van het dak op te sporen, moeten de bangkirai tegels van het dakterras weggenomen worden. Gelukkig is er een tussenkomst voor het verwijderen en terugplaatsen van de materialen die de waterdichte bekleding van het dakterras bedekken.

  Vergoeding voor ontoegankelijkheid gebouw

  Door een onverwachte gebeurtenis, zoals een brand in een gelijkvloers appartement, zijn de trappenhal en de appartementen op de verdiepingen niet toegankelijk. Uzelf of uw huurders en uw mede-eigenaars die hun woning op dat moment niet kunnen gebruiken, hebben recht op een vergoeding. Zelfs als hun afzonderlijke appartement onbeschadigd bleef. Pack Mini Building+ komt ook tussen in de eventuele huisvestingskosten van de huurders en bewoners zolang het gebouw ontoegankelijk is. Dit is geldig voor elke onverwachte gebeurtenis die het gebouw ontoegankelijk maakt.

  Schade door werken

  De mede-eigenaars zijn beschermd tegen waterschade en glasbreuk veroorzaakt door een aannemer of een vrijwilliger die in uw opdracht werken uitvoert aan het gebouw.

  Bescherming van de inhoud in openlucht

  Balkonmeubilair van de individuele mede-eigenaars is beschermd tegen schade door storm of natuurrampen tot 6.900 euro1.

  24u/24 bijstand

  Is er in de gemeenschappelijke delen van uw gebouw een garagepoort geblokkeerd of een afvoer verstopt? Dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan naar een vakman. Onze bijstandsdienst is dag en nacht bereikbaar en brengt u in contact met een technicus.

  Wij betalen zijn verplaatsingskosten, werkuren en de materialen voor een voorlopige herstelling, tot 400 euro (waarvan maximaal 150 euro voor de materialen). Zonder vrijstelling en tot 3 keer per jaar.

  Ook een bewoner kan voor zijn privaat deel op eigen kosten een beroep doen op een vakman via Mini Building Assist+. Heeft hij een pack Woning & Assist+ van AG Insurance, dan worden de kosten aan dezelfde voorwaarden vergoed.

  Tussenkomst hospitalisatie of overlijden

  Als een mede-eigenaar gewond raakt door een verzekerd schadegeval of door CO-vergiftiging, dan krijgt hij een tussenkomst voor zijn medische kosten. De vergoeding bedraagt tot 6.500 euro1 per jaar per slachtoffer en tot 29.800 euro1 per schadegeval. Overlijdt het slachtoffer als gevolg van het schadegeval of door de CO-vergiftiging, dan kan de vergoeding gebruikt worden voor de begrafeniskosten.

  1. Geïndexeerd afgerond bedrag (Abex 906, 1ste semester 2021).

  Wanneer en waar ben ik verzekerd?

  ​Om de voordelen van Pack Mini Building+ te kunnen genieten, moet het gebouw verzekerd zijn via een brandverzekering Top Woning van AG Insurance.

  Pack Mini Building+ is een interessante uitbreiding op uw Top Woning brandverzekering en geldt op dezelfde locaties als deze brandverzekering. De waarborg Building Assist geldt alleen voor het gebouw dat beschreven wordt in de bijzondere voorwaarden.

  Uw contract loopt één jaar en wordt telkens voor dezelfde periode stilzwijgend verlengd. Tenzij u daar minstens drie maanden voor het einde van het contract bezwaar tegen aantekent.

  Wat moet ik doen bij een schadegeval?

  ​Contacteer gewoon uw verzekeringsadviseur en hij bekommert zich om uw schade.

  Hulp nodig bij een dringend probleem in de gemeenschappelijke delen van het gebouw?

  Bel 24u/24 naar Mini Building Assist op het nummer 02 664 46 70.

  Wat is niet verzekerd?

  • Een schadegeval dat opzettelijk wordt veroorzaakt door de verzekerde.
  • In de waarborg Mini Building Assist: definitieve herstellingen of onderhoudswerken.
  • Eigendommen in openlucht waarvoor de mede-eigenaar geen inhoudsverzekering heeft afgesloten bij AG Insurance.
  • Schaderegelingskosten voor schade hersteld in natura en voor vergoedingen uitgekeerd op basis van waarborgen zoals Natuurrampen Tariferingsbureau, Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw, Expertisekosten, Verhaal van derden en verhaal van huurders en gebruikers …

  Deze lijst is niet volledig. Voor de exacte reikwijdte van deze waarborgen: klik op de tab 'Algemene voorwaarden' hieronder of vraag gratis advies aan uw verzekeringstussenpersoon.